Redactie - 21 december 2015

Visie: BYOD is geen strategie waar je voor kunt kiezen, het is een fenomeen dat je kunt omarmen

Hoewel ‘Bring Your Own’ (BYO) en ‘Choose Your Own’ (CYO) door richtingbepalers en toekomstmakers al jaren besproken wordt, blijkt uit onderzoek van Telindus dat veel IT-beslissers (43%) aan medewerkers met een eigen device nog steeds geen  toegang tot het netwerk geeft. De belangrijkste redenen hiervoor zijn zorgen op het gebied van security (92%) en uitdagingen in beheer (33%). Maar deze uitslagen uit het genoemde onderzoek verbazen mij nog niet zo zeer. Waar mijn mond wél van open viel, was het volgende: op de vraag of medewerkers binnen het bedrijfsnetwerk niet tóch gewoon op eigen houtje aan BYOD doen, antwoordde 66 procent: nee, dat gebeurt niet.

Ik vraag me af, zijn deze IT-managers naïef, of houden ze zich naïef met het oog op de genoemde uitdagingen in security en beheer? Want de signalen zijn er: de professional anno 2015 laat zich niet zomaar tegenhouden door een bepaalde bedrijfsrichtlijn, als hij of zij daarvan al op de hoogte is. Generatie Y,  deels al aan het werk, deels nog in de schoolbanken, betreedt de komende jaren de arbeidsmarkt en deze jongere medewerkers gaan echt wel een manier vinden om zich toegang tot het bedrijfsnetwerk te verschaffen. Of IT-managers dit nou onder ogen zien of een struisvogelstrategie hanteren, de uitdaging ligt er.

Bovendien is het niet alleen de vraag of het lukt om medewerkers met een eigen device de toegang tot het bedrijfsnetwerk te ontzeggen, maar ook of het überhaupt wenselijk is om dit te doen. De komende jaren wordt de groep medewerkers die BYO als vanzelfsprekend ziet steeds groter. Omarm je deze groep niet? Dan speel je vergrijzing in de hand, wat niet wenselijk is. Bovendien biedt mobility ongekende mogelijkheden en kansen. Er is, kortom, genoeg reden om wel een strategie op het gebied van enterprise mobility uit te stippelen. Daarom denk ik na over de belangrijkste twee bezwaren, beheer en security:

Beheer

Het is inderdaad een complexe zaak om medewerkers vrij te laten in de keuze voor persoonlijke devices om vervolgens toegang tot het netwerk, bestanden en software te verlenen. Twaalf merken, dertien ongelukken: al die verschillende typen laten zich niet alleen anders gebruiken, maar gaan ook anders om met de bestaande infrastructuur. De oplossing is om een enterprise access ready infrastructuur neer te zetten, waarin eindgebruikers zelf (binnen de gestelde kaders) een service of applicatie kunnen instellen of uitrollen. Dit vraagt om een andere benadering van eindgebruikers en devices. De enterprise access ready infrastructuur draait om identiteiten, opgebouwd uit twee delen: de hardware (smartphone, tablet laptop of pc, dit kan alles zijn) en de persoon (de eigenaar van de hardware). Met deze identiteiten zijn we aanbeland bij het volgende bezwaar tegen BYO.

Security

Dat is namelijk security. Meer nog dan de beheeruitdagingen is dit een belangrijke reden voor IT-beslissers om het neerzetten van een BYO-strategie uit te stellen. Zij die hier al wel mee aan de slag zijn gegaan, doen dan ook aanpassingen om deze specifieke dreigingen het hoofd te kunnen bieden. Het neerzetten van identiteits- en toegangsbeheer is noodzakelijk om dit veilig te kunnen regelen. In principe levert dit in het geval van BYO dezelfde uitdagingen op als bij door een organisatie verstrekte devices. Veel van de IT-beslissers die in het genoemde onderzoek aangaven dat ze BYO wél toestaan, gaven aan extra securitymaatregelen getroffen te hebben. Ze schaften speciale software aan, pasten hun beleid aan of beter nog, ze deden het allebei.

Enterprise access ready infrastructuur

De genoemde uitdagingen zorgen voor een extra stap in het neerzetten van een enterprise access ready infrastructuur. Een korte pas op de plaats om te overwegen hoe u het maximale uit BYO en CYO kunt halen en medewerkers kunt stimuleren en faciliteren om een bijdrage te leveren op de manier die bij hen past. De struisvogelstrategie van de reactieve IT-afdeling gaat het namelijk afleggen tegen de aanpak van de creatieve afdeling die de business helpt verbeteren. Want BYOD is geen strategie waar je voor kunt kiezen. Het is een fenomeen dat je kunt omarmen, of waar je je voor kunt verstoppen.

Jan-Lo van Ollefen is consultant bij Telindus

 

Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024 Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024