Project

Sustainability | Green IT

Sustainability & Green IT zijn belangrijke aandachtsgebieden voor IT-beslissers en CIO's, omdat zij een belangrijke rol spelen in het verduurzamen van de bedrijfsactiviteiten en het verminderen van de milieu-impact. Door het toepassen van Green IT-strategieën en technologieën, zoals virtualisatie, energie-efficiënte hardware en groene datacenters, kunnen bedrijven hun energieverbruik en CO2-uitstoot verminderen. Het is ook belangrijk om duurzaamheid te integreren in de bredere bedrijfsstrategie en de impact op de samenleving en het milieu te overwegen bij het nemen van beslissingen. Het vergroenen van de IT-infrastructuur kan niet alleen bijdragen aan een beter milieu, maar kan ook kostenbesparingen opleveren en de reputatie van het bedrijf verbeteren.

DIC Awards BW Groot tm 21-10-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024
Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024