Redactie - 31 maart 2016

Build, connect en extend: op weg naar de hybride cloud

Tijdens IT-Galaxy 2015, het jaarlijkse PQR kenniscongres, was ‘Build, connect en extend’ de boodschap die centraal stond. Vandaag de dag zien we dat steeds meer organisaties een ‘cloud first’-strategie toepassen. Wanneer bijvoorbeeld nieuwe applicaties toegevoegd worden, of bestaande applicaties vervangen worden, geniet een cloud oplossing de voorkeur. Het vervangen van een traditionele Microsoft Exchange omgeving door gebruik te maken van Exchange Online, als onderdeel van Office365, is een duidelijk voorbeeld van deze trend.

Veel organisaties worstelen met allerlei vragen rondom cloud. Wanneer er al een duidelijk beeld binnen de organisatie is omtrent de verschillende mogelijkheden met betrekking tot wat de cloud te bieden heeft (public-, private- en hybrid cloud, IaaS, PaaS en SaaS), zit men met de vraag welke onderdelen binnen het IT-infrastructuur geschikt zijn.

Waar te beginnen?
PQR kan hierbij helpen met de Cloud Discovery Workshop. Deze workshop heeft onder andere als doel u te informeren over de verschillende facetten van cloud in relatie tot uw uitdagingen. Uiteindelijk ontvangt u een rapport waarin staat beschreven of, en op welke manier cloud en rol kan spelen binnen uw IT-infrastructuur. Een bestaande IT-infrastructuur volledig verplaatsen naar de cloud is niet reëel. Delen, zoals de mailomgeving, verplaatsten naar de cloud is daarentegen een goede en veel waargenomen start.

Hoe nu verder?
Kunt u bijvoorbeeld de database servers migreren naar de cloud? Het antwoord luidt ‘It depends’. Beetje flauw antwoord, maar wel de waarheid. Een database staat immers nooit op zichzelf. Er is altijd een ander component, bijvoorbeeld een applicatie, die de data vanuit de database op een intuïtieve wijze presenteert aan medewerkers binnen de organisatie. Niet iedereen gebruikt immers eigen SQL query’s om de gewenste informatie uit de database te onttrekken. Tijdens mijn ‘IT-opvoeding’ heb ik altijd geleerd dat we de applicatielaag dicht bij de data(base) laag moeten houden, willen we een goede gebruikerservaring realiseren. Niemand zit te wachten op een applicatie die traag is omdat de data(base) ergens in de cloud is ondergebracht. De gebruikerservaring is zeer belangrijk, het is van doorslaggevend effect bij de adoptie van een IT-infrastructuur.

Wanneer (backend) applicatie servers verplaatst worden naar de cloud zal de applicatie mee moeten verhuizen, willen we een goede gebruikerservaring realiseren. Dit resulteert in een cloudwerkplek.

De centrale werkplek
PQR is een partij die bekend staat om het realiseren van centrale virtuele desktop concepten. Hiervoor maken wij gebruik van VMware-oplossingen zoals Horizon (View) en Citrix XenApp en/of XenDesktop. Dit zijn oplossingen waarin een medewerker alle applicaties, services en toegang tot data vanuit een centrale desktop gepresenteerd krijgt aangeboden. De desktop wordt vanuit het datacenter aangeboden op het device naar keuze (any device) dat voor de werkzaamheden op dat moment het beste past. De applicaties, aangeboden op de desktop, bevinden zich dichtbij de data, ideaal voor de gebruikerservaring. Voor veel organisaties is een centraal, virtueel desktop concept reeds een bekend fenomeen.

De centrale werkplek en de hybride cloud
Voor het realiseren van een goede gebruikerservaring is het van essentieel belang dat de applicatielaag, de centrale desktop, de data en de backend applicatie servers bij elkaar in de buurt gerealiseerd worden. Als backend applicatieservers en/of data naar de cloud verhuist, zal de desktop moeten mee verhuizen teneinde een goede gebruikerservaring te realiseren.

Microsoft, VMware en Citrix bieden hierin oplossingen. Build, connect en extend is hierin key. Extend de virtuele desktopomgeving naar de cloud of breng core elementen van de desktopinfrastructuur onder in de cloud. In deze blog ga ik dieper in op Workspace Cloud van Citrix. Voor een compleet beeld beschrijf ik tevens de mogelijkheden van Microsoft en VMware.

Microsoft
Microsoft Azure begint steeds meer een gewoongoed te worden. Organisaties die gebruik maken van Office365 zitten onder water al op Azure. Microsoft Azure biedt uiteraard veel meer. In het licht van desktops en applicaties kent Azure bijvoorbeeld Azure Remote App (ARA). Met ARA kunnen Windows applicaties vanuit de Azure cloud aangeboden worden.

VMware
VMware biedt Horizon Air. Een oplossing op basis van het vertrouwde eigen vSphere platform waarbinnen de verschillende VMware-oplossingen in een public cloudoplossing afgenomen worden. Horizon Air biedt cloud-hosted virtual desktops en applicaties zonder de beheerlast van een eigen infrastructuur. Horizon Air kan ook in een hybride cloud concept ingezet worden. Horizon Air Hybrid-Mode biedt uniform beheer voor on-premises desktops en applicaties in één enkel control plane.

Citrix
Met Citrix is men al geruime tijd in staat om de on-premises XenApp en XenDesktop omgeving uit te breiden naar cloudoplossingen zoals Citrix CloudPlatform, Microsoft Azure en Amazon EC2. Op deze wijze kan een on-premises XenApp/XenDesktop omgeving eenvoudig worden uitgebreid zonder dat hiervoor aanschaf van hardware noodzakelijk is. Desktops worden eenvoudigweg in de cloud uitgerold en beschikbaar gesteld. Op deze wijze wordt een hybride cloud gerealiseerd.

Citrix Workspace Cloud
Een andere vorm van hybride cloud betreft het onderbrengen van Citrix core-elementen in de cloud. Dit betekent dat deze backendelementen van XenApp en XenDesktop, zoals Delivery Controllers, License Server, StoreFront en SQL database als service worden afgenomen bij Citrix. Citrix Workspace Cloud levert de backendcomponenten en de IT-afdeling kan alle aandacht schenken aan het optimaal aanbieden van de desktops en applicaties, daar waar het om draait. Deze desktops kunnen uiteraard zowel on-premises als in de cloud gerealiseerd worden.

Onderstaande afbeelding geeft links een traditionele infrastructuur weer van een XenApp en XenDesktop omgeving. De afbeelding rechts geeft weer welke onderdelen er door Workspace Cloud worden aangeboden als service.

Wat heeft Workspace Cloud nog meer te bieden?
Citrix Workspace Cloud bestaat uit meer dan alleen een backendinfrastructuur voor het beschikbaar stellen van applicaties en desktops. Binnen Workspace Cloud onderscheiden we de volgende services:

  • Lifecycle Management;
  • Apps and Desktops;
  • Mobility Management;
  • Secure Documents;
  • Secure Browse.

Daarnaast kent Workspace Cloud een labonderdeel. Binnen dit lab worden interessante nieuwe technologieën op experimentele basis aangeboden. Wanneer services vanuit de labomgeving goed worden ontvangen en zijn doorontwikkeld, bestaat de kans dat deze worden opgenomen als service binnen Workspace Cloud. Hiermee vallen ze uiteraard ook direct onder de supportagreement. Secure Browse is een voorbeeld van een service die initieel binnen de Workspace Cloud Labomgeving is aangeboden.

Lifecycle Management
Met Citrix Lifecycle Management (CLM) bent u in staat om eenvoudig en snel Citrix-omgevingen te ontwerpen, implementeren en te beheren beheren. Met CLM maakt u gebruik van blueprints. Deze blueprints stellen u in staat om een Citrix-omgeving naar uw eigen wensen en eisen samen te stellen en uit te rollen. Er is een uitgebreide blueprint cataloog beschikbaar waarin vooraf geconfigureerde Citrix-oplossingen zoals XenApp, XenDesktop, XenMobile en NetScaler zijn opgenomen. Naast deze, door Citrix opgestelde blueprints, zijn er teven blueprints beschikbaar die door Citrix Ready Partners zijn opgesteld. Blueprints van onder andere Lakeside, Comtrade, Xangati, eG Innovations en Goliath zijn beschikbaar. Ook zijn er Blueprints vanuit de community beschikbaar zoals die van Atlantis, XenAppBlog, Login VSI, Nutanix en AppSense. Uiteraard kunt u ook eigen blueprints samenstellen en eventueel publiekelijk delen. Een omgeving die met behulp van CLM beschikbaar is gesteld kan met CLM eveneens eenvoudig up-to-date gehouden worden.

Apps and Desktops
Zoals bij de introductie van Citrix Workspace Cloud hierboven is beschreven heeft Apps and Desktops alles te maken met het aanbieden van de XenApp/XenDesktop backendcomponenten als een service. Workspace Cloud draagt zorg voor alle noodzakelijk corecomponenten en u bent zelf volledig in controle over de workloads, de machines waar uw medewerkers gebruik van maken. Het veilig aanbieden van gepubliceerde applicaties en/of desktops is waarschijnlijk de meest herkenbare dienst binnen Workspace Cloud. Het grote voordeel van Workspace Cloud betreft enerzijds de ontzorging en anderzijds de flexibiliteit. U bent in staat om meerdere geografische locaties vanuit een centraal punt, Workspace Cloud, te beheren. Citrix Workspace Cloud is met Apps and Desktops een goed voorbeeld van de wijze waarop organisaties de overgang naar de cloud kunnen realiseren op basis van een hybride cloud oplossing.

Mobility Management
Mobility Services heeft alles te maken met Enterprise Mobility Management, oftewel Mobile Device Management en Mobile Application Management. Citrix heeft als EMM-oplossing Citrix XenMobile binnen het portfolio. De SaaS-variant hiervan betreft Citrix XenMobile Cloud. Deze cloudvariant, die inhoudelijk gelijk is aan de on-premises variant, is opgenomen binnen Workspace Cloud. Met Mobility Services is het niet langer noodzakelijk een volledige, hoog beschikbaar, XenMobile-omgeving binnen de IT-infrastructuur te realiseren. Deze wordt als service afgenomen bij Workspace Cloud.

Secure Documents
Altijd en overal toegang tot uw data, zowel zakelijk als privé, staat centraal bij Secure Document. Citrix ShareFile betreft de Enterprise File Sync and Share (EFSS) oplossing van Citrix. ShareFile is oorspronkelijk een public cloudoplossing die later, na de overname door Citrix, is uitgebreid met een on-premises oplossing. Het control plane (managementdeel) blijft, ook wanneer de data in uw eigen datacenter staat, gebaseerd op een cloudoplossing. Het Control Plane bevat zelf geen data, enkel metadata zodat er voldaan kan worden aan de hoogste beveiligingseisen.

Secure Browse
Secure Browse tenslotte, is een service voortkomend uit de Workspace Cloud Labomgeving. Het idee achter Secure Browse is het op een veilige wijze aanbieden van web en/of SaaS applicaties. De service is min of meer een browser binnen een browser. Dit heeft als groot voordeel dat het device dat uw medewerker gebruikt niet onderhevig is aan een specifieke configuratie of plug-ins. Deze configuratie of plug-ins worden ondergebracht bij de Secure Browse service.

Conclusie
Citrix Workspace Cloud past bij organisaties die vanuit een ‘cloud first’-strategie verkennende stappen willen maken richting de cloud. De hybrid cloud mogelijkheden die Citrix Workspace Cloud biedt voor Apps, Desktops, Mobility, Documenten en Secure Browsers maakt het mogelijk op een flexibele wijze de cloud op te nemen in uw landschap. Het geeft een oplossing voor wanneer u delen, bijvoorbeeld backend servers zoals database servers, gaat verplaatsen naar de public cloud. Met Workspace Cloud bent u in staat om de (applicatie)data dichtbij de verwerking, de virtuele desktops, te houden.

Wil je meer weten over Citrix Workspace Cloud? Lom naar het PQR Experience Center en laat je volledig informeren over de mogelijkheden.

Voor nog meer informatie en leesvoer verwijs ik je naar mijn andere blogs:

Build, Connect and Extend to the Public Cloud with Citrix Workspace Cloud – part 1
Build, connect and Extend to the Public Cloud with Citrix Workspace Cloud – part 2

Door: Jits Langedijk, Solution Architect PQR

FOBT2023 | Banner vierkant - REGISTER Veeam On BW tm 12 juni 2023 Alleen DI Leaders
AWS Summit Amsterdam liggend Nieuwsbrief  tm 31 mei 2023