Redactie - 02 april 2016

Disaster Recovery: Wat zijn uw uitdagingen?

Disaster Recovery: Wat zijn uw uitdagingen? image

Op donderdag 17 maart vond in Den Bosch de NLVMUG UserCon plaats; de jaarlijkse meeting van de Nederlandse VMware User Group. Met bijna 1000 deelnemers is dit evenement de grootste NLVMUG UserCon ter wereld! Het evenement was gevuld met keynotes en breakout-sessies. Viktor van den Berg verzorgde één van deze sessies, getiteld: 'Opties voor disaster recovery binnen virtuele infrastructuren – alles over DR en DRaaS'.

Disaster recovery binnen virtuele infrastructuren
Het doel van deze sessie was om de bezoekers een update te geven van de mogelijkheden op het gebied van disaster recovery (DR) binnen virtuele infrastructuren. Dat DR nog altijd een actueel onderwerp is, blijkt wel uit het aantal mensen in de zaal: het was volle bak! Door in de sessie gebruik te maken van een interactieve poll konden de aanwezigen participeren en zo laten weten wat hun uitdagingen omtrent DR zijn. In deze blog deelt Viktor de inhoud en de resultaten met u.

Hoe is uw DR geregeld?
Uit de eerste stelling kwam naar voren dat ongeveer 75% van de aanwezigen een DR-oplossing beschikbaar heeft. Een replicatieoplossing, zonder aanvullende DR-orchestratietooling, blijkt het populairst. Vanuit het oogpunt 'de data ergens anders te hebben' is dit een prima oplossing; daarnaast kan qua Recovery Point Objective (RPO) de oplossing zo ingeregeld worden dat wordt voldaan aan de eisen die vanuit de organisatie worden gesteld.

20% van de mensen geeft aan te beschikken over een DR-orkestratieoplossing; met een dergelijke oplossing kan een uitwijk of testuitwijk in meer of minder mate automatisch worden uitgevoerd. Het automatiseren van Disaster Recovery komt zeker de Recovery Time Objective (RTO) ten goede. Een orkestratieoplossing biedt daarnaast de mogelijkheid een testuitwijk te realiseren; in een testuitwijk wordt een uitwijk naar een geïsoleerde omgeving gedaan. Dit verstoort de productieomgeving niet en biedt de mogelijkheid om te testen of een uitwijkoplossing of -scenario werkt zoals deze bedacht is.

Hoe vaak test u uw DR-oplossing? 
Het testen van DR wordt vaak ervaren als lastig, wat dan ook uit de volgende vraag bleek. Krap de helft test zijn DR-oplossing nooit! Dat is een kwalijke zaak, aangezien er dan geld uitgegeven is aan een DR-oplossing waarvan men niet zeker weet of deze wel naar behoren werkt. De eerder genoemde DR-orkestratieoplossing kan helpen bij het uitvoeren van deze, soms verplichte, tests.

PQR heeft diverse klanten die gebruik maken van Site Recovery Manager voor het orkestreren en testen van de uitwijk. Daarnaast biedt Zerto Virtual Replication ook oplossingen op dit vlak. Tevens kan er gekozen worden voor een gescripte uitwijk, al is dit wel een bewerkelijke optie.

Welke DR-oplossing in welk scenario?
In het vervolg van de presentatie heb ik samen met de aanwezigen onderzoek gedaan naar welke DR-oplossing toepasbaar is voor welk scenario. Is een eigen DR-oplossing de weg om te volgen? Óf is wellicht een Disaster Recovery as a Service (DRaaS) oplossing op basis van Microsoft Azure Site Recovery of VMware vCloud Air een interessant alternatief?

Bij een eigen DR-oplossing heeft u maximale controle en kunt u de oplossing inrichten zoals u dat wilt. Er zijn verschillende replicatieopties beschikbaar, u heeft vrije keuze in de netwerkconfiguratie (L2 stretched versus L3), keuze in de te gebruiken software en u kunt zelf kiezen waar de uitwijklocatie zich moet bevinden. Het nadeel van een eigen oplossing is de initiële investering in hardware, software en kennis. Daarnaast vereist een eigen oplossing een behoorlijke beheerinspanning en wordt een eigen DR-oplossing vaak als complex ervaren.

Een DRaaS-oplossing is eenvoudiger en vereist geen initiële investering aangezien er een vast bedrag per maand moet worden betaald. Er wordt een standaard DR-dienst afgenomen, waarbij u als organisatie wordt ontzorgd. Nadeel van een DRaaS-oplossing is dat u een stuk controle uit handen moet geven en dus moet vertrouwen op de DRaaS-provider. De keuze qua locatie is beperkter en u bent als organisatie afhankelijk van wat wordt aangeboden; dit moet wel aansluiten op de eisen die u stelt aan business continuity/disaster recovery.

Maakt u gebruik van publieke IaaS? 
Maakt u gebruik van public IaaSAls we kijken naar hoeveel gebruik gemaakt wordt van publieke Infrastructure as a Service (IaaS) clouddiensten, is dit beperkt. 67% van de deelnemers geeft aan hier geen gebruik van te maken. Van diegene die gebruikmaken van IaaS-diensten, blijkt dat met name de lokale provider en Microsoft Azure populaire opties zijn.

Is DRaaS voor u een geschikte oplossing?
Na een verdere uitleg van wat DRaaS te bieden heeft, is er zeker interesse voor een dergelijke oplossing. Op de vraag 'Is DRaaS wellicht voor u een geschikte oplossing' gaf 30% aan hier interesse in te hebben. VMware vCloud Air wordt als interessante optie gezien, maar lokale aanbieders mogen niet vergeten worden. Microsoft Azure Site Recovery, dit platform biedt ook een DRaaS-oplossing voor VMware-omgevingen, is een derde mogelijkheid.

Conclusie 
Vanuit deze sessie is er een interessant beeld ontstaan over hoe men aankijkt tegen disaster recovery. DR is en blijft belangrijk. Van publieke IaaS wordt beperkt gebruik gemaakt, althans onder de deelnemers van de NLVMUG, maar er is echter wel interesse in Disaster Recovery as a Service.

PQR heeft uitgebreide ervaring met Disaster Recovery. Een groot deel van onze klanten maakt gebruik van een storage replicatieoplossing en hebben daar een DR-orkestratieoplossing zoals Site Recovery Manager aan toegevoegd. We merken dat de behoefte aan Disaster Recovery as a Service steeds verder toeneemt. PQR biedt DRaaS aan, in samenwerking met Microsoft en VMware, op basis van Azure Site Recovery en vCloud Air Disaster Recovery.

Bent u benieuwd naar welke DR-oplossing het meest geschikt is voor uw organisatie? Of overweegt u DRaas? PQR denkt met u mee en adviseert u graag over de optimale oplossing voor uw situatie.

Wilt u advies omtrent DR(aaS)? Maak direct een afspraak met ons

Viktor van den Berg, Solution Architect PQR

NTT BW start 31-5 TM 14-6 Nutanix BW 30-05 tm 15-06-2023
Progress Communications BN start week 17 tm 19