Redactie - 11 december 2016

Architecting the on-demand digital business - Gartner Catalyst 2016

Van 15 tot en met 18 augustus 2016 vond in San Diego (CA) het jaarlijkse Gartner Catalyst plaats. Gartner Catalyst is een event waar ontwikkelingen in IT, praktische oplossingen en bruikbare adviezen worden gedeeld door de analisten van Gartner. Met objectieve vergelijkingen tussen verschillende technische en functionele oplossingen en adviezen over (enterprise) architectuur en real-life voorbeelden is dit event anders dan anderen. PQR Solution Architecten Jits Langedijk en Peter Sterk waren aanwezig en delen hun ervaringen.

On-Demand Digital Business
Tijdens de keynote werd de toon direct gezet: de technologie is nu beschikbaar om te transformeren naar een ‘on-demand Digital Business’. Een wereld waarin niet alleen mens en machine samenwerken maar waar ook organisaties op elkaar zijn aangesloten. Sensoren die verbinden met IoT-platformen (Internet of Things) die onderling met elkaar verbonden zijn via de Cloud waardoor meer informatie wordt verzameld dan ooit tevoren. Informatie waardoor we niet alleen zelf steeds betere keuzes kunnen maken, maar ook waarin cognitieve systemen ontstaan die autonoom kunnen handelen door zelflerende algoritmen (Neural Network Algorithm).

De On-Demand Digital Business kenmerkt zich tevens in een wereld waarin alles real-time geschiedt. IT speelt hierin een belangrijke en tevens een onzichtbare rol. Maar wat is deze On-Demand Digital Business nu precies? Tijdens de keynote werd een concreet voorbeeld uitgebreid behandeld hoe de digitale transformatie impact heeft op ons leven.

Stel je voor….. je auto wordt 's nachts opengebroken, waardevolle spullen gestolen en een hoop schade. Voor de afwikkeling van een dergelijk geval ben je al snel een dag kwijt om alles te regelen. Dit kan en moet anders kunnen. De auto, vol met sensoren detecteert een ingeslagen ruit en dat de navigatie unit is ontvreemd. De auto maakt hiervan een melding aan de eigenaar en de politie. De politie gaat proactief op pad om een onderzoek te starten, maakt foto's van sporen en upload deze in het dossier. De eigenaar wordt op de hoogte gesteld en krijgt toegang tot het digitale dossier. De auto heeft ook direct de verzekeringsmaatschappij op de hoogte gesteld. Ook deze krijgt inzage in de schade, stelt een schaderapport op en vraagt direct een drietal quotes van schadeherstellers. Wanneer de eigenaar 's morgens wakker wordt, ziet hij op zijn smartphone de volgende meldingen:

Uw auto is opengebroken;

 • De politie is ter plaatse en het PV is opgesteld; 
 • De verzekeringsmaatschappij is op de hoogte en een analyse van de schade is gemaakt; 
 • Er zijn drie prijsopgaves van schadeherstellers voor u beschikbaar. 
 • Wanneer hij aan de koffie zit, selecteert de eigenaar de gewenste schadehersteller en is de vervangende auto ter plaatse. 

We worden in staat gesteld om slimmer, efficiënter en effectiever te werken en te leven door deze digitale transformatie. De On-Demand Digital Business is hierbij essentieel. Of het nu gaat om smart cities met smart services zoals de politie in het voorbeeld. Of de verzekeringsmaatschappij en de schadehersteller die services bieden daar waar de klant zich bevindt, namelijk online en op het moment en de plaats die ons het beste uitkomt. De transformatie naar de On-Demand Digital Business is essentieel. De vraag is alleen hoe?

Sense, Adapt and Scale
De transitie naar de On-Demand Digital Business gaat in drie stappen; Sense, Adapt and Scale.

Sense
Het begint met het waarnemen en verzamelen van informatie. Informatie die voorheen handmatig werd verzameld, gaat nu via IoT oplossingen. Het verzamelen en real-time analyseren van data als ook het veilig opslaan van deze waardevolle data is de eerste stap. Het verzamelen van de data kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met sensoren. Sensoren kennen vele mogelijkheden zoals positiebepaling, beweging, licht, druk, geluid, temperatuur enz. Key is wel dat de data op de juiste wijze wordt geïnterpreteerd en op een veilige wijze wordt getransporteerd. Dit is waar Operational Technology (OT) en Information Technology (IT) samenkomen. OT heeft namelijk de kennis om informatie op de juiste wijze te analyseren en te laten verwerken samen met IT. De waardevolle data wordt ten slotte opgeslagen aangezien deze ook in de toekomst van waarde kan zijn.

Adapt
Vervolgens moeten we ons aanpassen en actie ondernemen. In real-time data analyseren en patronen vastleggen en hier ook naar handelen is wat nodig is. Real-time kunnen reageren op critical events is van grote waarde. Bij het waarnemen van een hartaanval door medische wareable moet er direct actie ondernomen worden. Automation en Orchestration spelen hierin een belangrijke rol. Het analyseren van verzamelde data en met deze informatie acties definiëren in een Automation en Orchestration platform, is niet een eenmalige actie maar een continu proces waarin men moet blijven analyseren, leren en aanpassen.

Scale
De laatste stap om tot een On-Demand Digital Business te komen, heeft alles te maken met schaalbaarheid. Bij het ontwerpen van een dergelijke omgeving moet rekening gehouden worden met elasticiteit, betrouwbaarheid en beheer. Als het gaat om schaalbaarheid houd dan rekening met ‘scale-up’ maar ook met ‘scale-down’. Ontwerp voor maximale piekbelasting maar bouw wat noodzakelijk is. Een Cloud-First strategy is hierin de enige juiste strategie. In traditionele IT infrastructuren werd een omgeving ontworpen en gerealiseerd op basis van piek momenten. Dit resulteert in een omgeving die veelal niet volledig benut wordt, wat zonde is van de investering. En wanneer de piek toch wordt overschreden, is de omgeving niet meer betrouwbaar.

De cloud biedt hierin uitkomst. Bij het ontwerp van een cloud infrastructuur zijn de pieken uitgangspunt voor het design, niet voor de bouw. Elasticiteit is immers beschikbaar. Betrouwbaarheid moet onderdeel zijn, zowel in het design als in de realisatie. Een global cloud solution biedt de oplossing.

Internet of Things (IoT) en Cloud
Twee onderdelen zijn belangrijk bij de transitie naar de On-Demand Digital Business; Cloud en Internet of Things (IoT). Met IoT wordt het mogelijk om On-Demand informatie te verzamelen, te analyseren en te verwerken. De cloud is ‘the place to be’ en eigenlijk ook de enige plek. IoT platformen, networking, storage en compute vanuit de cloud, maken het mogelijk om de digitale transformatie naar de On-Demand Digital Business te realiseren.

IoT
Internet of Things (IoT) kreeg tijdens Catalyst veel aandacht. Volgens Gartner zullen er in 2020 50 biljoen IoT devices verbonden zijn en zal de economische toegevoegde waarde van IoT 3 biljoen USD zijn. Vele voorbeelden passeerden de revue. De haven van Hamburg heeft met IoT bijvoorbeeld 5.000 uur ‘wachttijd’ gereduceerd voor vrachtverkeer en hiermee veel brandstof en uitstoot bespaart. Audi introduceert als eerste “Traffic Light Countdown”. Een systeem waarbij de automobilist voor het verkeerslicht in de auto geïnformeerd wordt hoe lang het gaat duren voordat het licht groen wordt. Voorbeelden van het verhogen van efficiency en customer experience door IoT toepassingen. Maar wat is het “Internet of Things’ nu precies? De definitie volgens Gartner is:

“Een IT oplossing die gegevens verzameld van fysieke objecten, de data analyseert en hierop acties onderneemt om een bedrijfsdoelstelling te realiseren.”

Ondanks het feit dat IoT het onderwerp van vandaag de dag is, bestaat het concept al geruime tijd. Iedereen die wel eens een waarschuwingssymbool van de motor in de auto heeft gezien, heeft te maken gehad met de eerste, weliswaar beperkte vorm van IoT. Sensoren hebben iets ‘waargenomen’, bijvoorbeeld een hogere temperatuur van het motorblok. Dit is gecommuniceerd met een monitoring device, zoals het motormanagement. Vervolgens is op basis van ervaring en eerder verzamelde data een actie geïnitieerd; het oplichten van het symbool in de display met als doel de bestuurder van de auto te laten stoppen om eventuele verdere schade te voorkomen.

Dit is een beperkte vorm van IoT. Vandaag de dag zien we liever op basis van al deze informatie en informatiestromen een melding verschijnen dat er zich een probleem met de motor in de nabije toekomst gaat voordoen, waar de dichtstbijzijnde garage is en tevens of het gewenste onderdeel op voorraad is. Met enige fantasie uit te breiden met een verwachte reparatietijd en eventuele eet- en overnachtingsmogelijkheden. Uw eigen fantasie is de enige beperkende factor. Dit maakt IoT vandaag de dag veel complexer. Thuis ‘spelen’ met home automation IoT oplossingen is leuk maar hoe werkt het binnen een ‘enterprise’? The key to succes is te vinden in drie basis stappen; begrijpen van de IoT architectuur, het vinden van de juiste business problemen en het realiseren van de IoT oplossing.

De IoT architectuur bestaat grofweg uit een drietal onderdelen;

 • Edge: alle devices en applicaties die zaken waarnemen (sensoren) of aandrijven. 
 • Platform: aanbieders van cloud platformen met als belangrijkste spelers Microsoft Azure, Amazon AWS en IBM Watson/IBM Bluemix 
 • Enterprise: enterprise datasets, services, applicaties, analyses en workflows. 

Wanneer alle techniek bekend is, is het zaak om de juiste business problemen te vinden. Welke uitdagingen leven er binnen en wellicht belangrijker, buiten de organisatie? De drivers zijn:

 • hogere efficiency; 
 • verhogen van de ‘customer experience’; 
 • onderscheidend zijn in de markt; 
 • vernieuwen van business modellen; 
 • verhogen van beveiliging; 
 • verbeteren van ons levensgenot; 
 • ontlasten van het milieu.

Tot slot de realisatie van de IoT oplossing. Dit is een reis op zich, een kant en klare oplossing is vaak niet voorhanden voor het desbetreffende business probleem. Het realiseren van een oplossing, vraagt in de eerste plaats om een visionair. Vervolgens een multidisciplinair team om een prototype te maken. In de volgende fases wordt de oplossing ontworpen en vervolgens geïmplementeerd. Vanaf het prille begin is het van belang dat security een randvoorwaarde is. Na implementatie houdt het echter niet op, continue ontwikkelen blijft noodzakelijk.

Nu we de architectuur begrijpen, weten welke uitdagingen we willen oppakken en de aanpak tot realisatie bekend is kunnen we succesvol IoT oplossingen realiseren. Het is goed te realiseren dat er veel informatie en data beschikbaar is bij de Edge componenten en dat een cloud-always strategie voor IoT de enige juiste keuze is. Uiteindelijk komen OT en IT samen. De kennis vanuit de business en de IT tezamen zal leiden tot mooie IoT oplossingen.

Cloud
Waar tot 2 jaar terug veelal gesproken werd ‘of’ cloud wordt toegepast, is de vraag nu vooral ‘waar’ en ‘hoe’. De cloud wereld is een stuk volwassener geworden en de eerste drempelvrees om cloud diensten te gebruiken, is overwonnen. Uiteindelijk gaat het, zoals bij elke vorm van uitbesteden, om het durven loslaten van bepaalde controle en/of keuze.

In de wereld van hyperscale cloud providers gaat het vrijwel uitsluitend tussen Microsoft Azure en Amazon AWS. Google Cloud Platform is op gepaste afstand de derde speler.

Cloud is een ideaal platform wanneer een schaalbare en flexibele infrastructuur is vereist met een duidelijk kostenmodel. Je betaald immers meer wanneer er meer geconsumeerd wordt. Stel, voor een marketingcampagne is nog niet bekend hoeveel bezoekers op een website worden verwacht. In een on-premises infrastructuur wordt in dit geval geschaald op de verwachte piek op de website. In een cloud omgeving is dit niet langer nodig; de functionaliteit schaalt eenvoudig mee.

Belangrijk is dat het applicatielandschap hiervoor geschikt moet zijn. Er zijn verschillende manieren om applicaties naar de cloud te brengen. Heel eenvoudig door een ‘lift-and-shift’ (rehost) te doen tot het vervangen (replace) van de applicatie. Dit mag niet onderschat worden bij de adoptie van cloud. Ook voor ontwikkelaars geldt dat ontwikkelen voor cloud nieuwe architectuurprincipes met zich meeneemt. Applicaties zijn bij voorkeur zo ontwikkeld dat optimaal gebruik gemaakt wordt van resources (meer betekent immers hogere kosten) en dat een applicatie stateless is waardoor eenvoudig meerdere instances (of zelfs containers!) gestart kunnen worden.

Financiële modellen dienen ook mee te groeien met de adoptie van cloud diensten. Het wordt moeilijker om een duidelijk budget vooraf te bepalen zo lang onbekend is hoe het gebruik zal uitpakken.

Veel organisaties hanteren een ‘Cloud-first’ strategie waar het gaat om de eigen IT diensten. Een hybride infrastructuur is de eerste stap om cloud diensten toe te voegen aan bestaande omgevingen. Afhankelijk van de behoeften en (on)mogelijkheden kan nieuwe functionaliteit geplaatst worden op het best passende platform: private of public. Hoewel de ontwikkelingen rondom publieke cloud enorm snel gaan, hebben we nog veel te maken met onze technische schuld, waarvoor een private cloud omgeving soms nog het beste platform blijft. Hybride cloud, het beste van beide, zorgt voor een transparante infrastructuur.

Het hyperscale cloud landschap lijkt ook redelijk gesettled te zijn; ook hier maken Amazon AWS en Microsoft Azure de dienst uit en is Google Cloud Platform de derde belangrijke speler. De rest, zoals VMware, Rackspace en IBM, zijn simpelweg te laat. Analisten geven aan dat gesprekken rondom “Azure” veelal resulteren in een “Azure vs AWS” discussie, en vice versa. Echter steeds meer worden beide cloud providers gebruikt worden. Afhankelijk van specifieke behoefte, kan een workload geplaatst worden in één of beide Cloud omgevingen.

Stel eens voor dat bijvoorbeeld Amazon gebruikt wordt als DR of uitwijk voor diensten die draaien in Azure. Dit levert interessante gesprekken op over een ‘exit-strategie’! Wat te doen als je Cloud provider niet kan voldoen aan de SLA’s of wanneer je om andere redenen besluit om afscheid van elkaar te nemen? De oplossing ligt dan, indien mogelijk, in het verplaatsen van diensten naar een andere cloud provider. Technisch spreken we dan ook meer van ‘cloud repatriëring’ dan een echte exit.

Tot slot
Internet of Things en Cloud zijn de middelen om digital transformation in te zetten naar de ‘On-Demand’ Digital Business. Een wereld waarin mens, machine en organisaties met elkaar verbonden zijn teneinde slimmer, sneller en eenvoudiger doelen te bereiken, zowel privé als zakelijk.

Door (technisch) waar te nemen wat er om ons heen gebeurt, deze waarnemingen analyseren en hierop acties ondernemen en dit proces continu te herhalen zijn we in staat de wereld om ons heen te veranderen. We staan middenin een digitale revolutie die sneller ontwikkelt dan de revoluties hiervoor. De mogelijkheden van cloud en IoT worden alleen begrensd door onze eigen fantasie.

Jits Langedijk & Peter Sterk

Solution Architecten bij PQR

SLTN Vierkant Progress Communications BW start week 17 tm 19
DIL Dutch IT Leaders Linkedin liggend