Redactie - 04 april 2017

Klaar voor de cloud? - III

Klaar voor de cloud? - III image

Cloud is de gewenste IT-strategie voor de meeste bedrijven. Maar willen is niet altijd gelijk aan kunnen. Wat zijn de obstakels en hoe overwin je die? Laatste blog in een serie van drie: technische belemmeringen.

Cloud computing heeft het pleit definitief gewonnen. De koudwatervrees voor security, continuïteit en vendor lock-in zijn weggenomen. Natuurlijk blijft het opletten geblazen, maar de houding van de gebruiker ten opzichte van cloud is volwassen geworden. Dat betekent echter niet dat iedereen nu massaal de cloud intrekt. Veel bedrijven worden belemmerd in hun overstap. In feite zijn er drie domeinen waar zich uitdagingen voordoen. Dat zijn: techniek, organisatie en strategie. In mijn vorige blogs heb ik de strategische keuzes en de organisatorische belemmeringen belicht, nu is de techniek aan de beurt. 

Het mooie aan cloud is, dat het de technologie aan het zicht onttrekt. De cloud provider zorgt voor de systemen waarop de applicaties van de klant draaien, of het nu om een hosted of een SaaS-omgeving gaat. Geen systeembeheer meer, back-ups worden geregeld, nieuwe versies, security…. het ligt allemaal bij de provider. Ideaal! Helaas is de praktijk weerbarstig. In feite zijn er twee zaken waarbij de techniek een overgang naar cloud in de weg kan zitten. 

Exotische databases

De eerste is legacy. Er bestaan nog tamelijk veel bedrijfsapplicaties in het wild die zich niet, of heel lastig, laten virtualiseren en naar de cloud brengen. Software met exotische databases die op proprietary hardware draait onder proprietary besturingssystemen. De maakindustrie levert tal van voorbeelden. Bijvoorbeeld SCADA-systemen die op fysieke servers prima hun werk doen maar die heel moeilijk te virtualiseren zijn. De case for cloud business pakt dan negatief uit. Ook omdat het virtualiseren van dergelijke toepassingen hoogwaardig – lees duur - specialistenwerk is. De meeste generieke cloud providers branden hun handen niet aan dergelijk maatwerk. Dat ontslaat het bedrijf niet van de dure plicht dit aan te pakken. Immers, vroeg of laat neemt de concurrent wel de kosten en inspanningen van de cloud-transitie. Als dat tot een goed einde komt, profiteert die van sterk toegenomen flexibiliteit en handelingssnelheid.

Systems Integration

De tweede remmende factor is integratie. In een beetje enterprise omgeving staan cloud applicaties niet op zichzelf. Ze moeten worden ingebed in een vaak complexe informatieomgeving met tal van koppelingen en integraties met andere cloud services en eigen IT. Denk aan CRM uit de cloud dat wordt aangesloten op de on-premises financiële administratie, een VoIP service en het zelfgebouwde systeem voor order processing en logistiek. Allemaal met eigen protocollen en standaards. Eigenlijk is dat het werk van het oude, vertrouwde systems integration, maar dan weer wat complexer vanwege de cloudtoepassingen die erin opgenomen moeten worden. En dan raak je aan de keerzijde van cloud: het is heel fijn dat de IT-sores buiten de deur zijn gezet, maar dat betekent ook dat de invloed op IT zeer beperkt is geworden. Bij de grote public cloud providers is die invloed zelfs nihil. De vendor bepaalt het tempo van veranderingen, en die kunnen onverwachts worden doorgevoerd waardoor koppelingen niet meer werken. 

Kortom: niet alle technologie is zonder meer geschikt voor de cloud, en de IT manager die denkt dat het leven met cloud gemakkelijker wordt, heeft maar zeer ten dele gelijk. Wat te doen? Kijk of het kan en gewoon gaan. Om te beginnen heeft de ene organisatie hier wat meer last van dan de andere. Het hangt van de business, de bedrijfsprocessen en de stand van de techniek af met hoeveel moeite een cloud-transitie gepaard gaat. En vervolgens hangt het succes sterk af van de provider. Vooral als het moeilijk wordt, verdienen materiekennis, klantgerichtheid en flexibiliteit de voorkeur boven schaal en stringente standaardisatie. Want het zijn zelden úw standaards waaraan u moet conformeren.

Door: Martijn van Zoeren, Oprichter en CEO van Dutch Cloud

Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024 BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024
CompTIA Community Benelux BN 7-31 mei