Redactie - 12 maart 2018

'Serieuze aandacht voor gezondheidsrisico's van 5G ontbreekt'

Het moet ongeveer voelen zoals voor rokers midden jaren zestig toen arts en directeur KWF Kankerbestrijding Lenze Meinsma onverbloemd zijn tirade tegen roken onvermoeibaar de wereld instuurde. Ik interviewde hem toen voor Elsevier, maar het zou nog tot 2016 duren voordat ik de laatste sigaret doofde.Toen rookte bijna iedereen. "Het was die tijd dat ik na iedere vergadering van longartsen met een barstende koppijn terugkwam van de sigarenrook", schreef longarts J. van Voorst Vader.

Nu komen de risico’s van ultrakorte golf 5G netwerken tevoorschijn, maar niemand luistert ernaar omdat er een ongekende 5G investeringsgolf voor de deur staat. Het sprookje mag niet verstoord worden. Collega Fred Teunissen schrijft over De Grote 5G-uitdaging. Hoe weerstand bieden aan een fijnmazig stralingsoerwoud? “We staan aan de vooravond van de 'uitrol' van een volgende generatie mobiele netwerken. Het nieuwe 5G kenmerkt zich door een extreem hoge frequentie. De overheid – door economische belangen gedreven - heeft geen moment serieus gekeken naar de gezondheidsrisico's. Mens en milieu moeten maar zien hoe ze deze straling verstouwen. De grote vraag is nu: wat kunnen we doen om gezond te blijven?”, aldus Teunissen in het maartnummer van Spiegelbeeld en op zijn blog.

Niet minder dan 180 wetenschappers onder leiding van de professoren Rainer Nyberg (Finland) en Lennart Hardell (Zweden) dringen aan op een moratorium voor 5G netwerken. Zij willen in een brief aan de Europese Commissie eerst grondig onderzoek door onafhankelijke deskundigen naar mogelijke gezondheidsrisico’s, voordat met de grootschalige uitrol van 5G-netwerken mag worden begonnen.
In Nederland starten drie pilots in de provincie Groningen: de Zernike Campus in de stad Groningen, in Loppersum en bij Vierhuizen. Ook boven het Leidseplein in Amsterdam is een 5G mast geplaatst. In Nederland ondertekende emeritushoogleraar Hugo Schooneveld de brief.

Veel onderzoek naar effecten van de bestaande stralingsbronnen (GSM/GPRS; 3G, 4G, Wifi, DECT, UMTS enz.) toont reeds aan dat er al bij stralingsniveaus onder de wettelijk toegestane (en veilig veronderstelde) norm ingrijpende invloed op levende organismen wordt veroorzaakt. De effecten omvatten onder andere een toegenomen risico op kanker, cellulaire stress, meer schadelijke vrije radicalen in levend weefsel, genetische schade, vermindering van vruchtbaarheid, neurologische aandoeningen en een negatieve impact op leerprocessen, de geheugenfunctie, en het algemene welbevinden van de mens.Daar komt bij dat gezondheidsschade voor kinderen veel groter is omdat jong weefsel gevoeliger is voor EMF. De gevolgen van 5G reiken verder dan de mens, want er is ook schade bij andere levensvormen zoals planten en dieren.

Evenmin als toen gedacht werd aan de ellende die roken teweegbrengt is er nu belangstelling voor schade die G5-straling teweeg zou brengen. Het komende decennium staat de VS en de EU sowieso voor enorme investeringen in infrastructuur zoals gas, water, elektriciteit; kabel, glasvezel, telecommunicatie; wind, zonne-energie; olie, gas; treinen, vliegtuigen, vrachtauto’s, wegen, schepen, kanalen en sporen en de hele toeleveringsindustrie. Het gaat om gigantische investeringen waar 5G met het Internet der Dingen (IoT) een essentieel onderdeel van is.Neelie Kroes investeerde indertijd voor de EU al voor €50 miljoen in 5G. Zuid-Korea wil 5G in 2020 uitrollen. Investeerders verwachten dat de VS, China en Japan koplopers zijn in 5G investeringen met een marktaandeel van 80%. Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk nemen in de EU de lead.

Het Ministerie van Economische Zaken verwacht dat in 2020 de eerste 5G netwerken actief zullen zijn. In tegenstelling tot andere Europese landen zal Nederland niet specifiek focussen op de uitrol van 5G netwerken in specifieke steden. In Europees verband wordt gesproken over de uitrol van nieuwe 5G netwerken in specifieke steden. In Nederland zal waarschijnlijk gekozen gaan worden voor een landelijke uitrol van 5G netwerken, denkt het Ministerie van Economische Zaken. In 2019 vindt een grote frequentieveiling plaats.

5G is ultrakorte golf, een onzichtbare trilling die in menselijke energievelden en via cellen in het menselijk lichaam komt. De wetenschappers met hun moratorium willen dat er met 5G pas verder wordt gegaan als gebleken is dat de risico’s acceptabel zijn. Een verstandig voorstel waar de economische belangen zich waarschijnlijk niets van aantrekken. Net zoals bij roken kennen we de effecten op de mensheid pas over vijftig jaar echt.

Door: Adriaan Meij (foto), AME Research BV, www.ame.nl

Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024