Redactie - 15 juni 2018

IT moet ons helpen om productiever te worden

IT moet ons helpen om productiever te worden image

IT is op een interessante manier gegroeid. De technologie die we gebruiken, heeft zich met verschillende snelheden ontwikkeld, waardoor er silo’s ontstonden. Dit model laat zich niet schalen om aan toekomstige eisen te voldoen en daarom is het tijd voor een nieuwe fase in onze benadering van IT: we moeten alles gaan samenvoegen.

De IT-omgeving is bijzonder complex is geworden en bij grotere ondernemingen onderverdeeld in allerlei verschillende teams met hun eigen verantwoordelijkheden. Je hebt bijvoorbeeld een desktop-team, een mobiel team, een security-team, service delivery-team en het support-team.

Natuurlijke evolutie
Dit is allemaal om hele goede redenen zo gegroeid. IT ging van start in de kantooromgeving en ineens werd mobiliteit een enorme uitdaging in de IT-infrastructuur. De mensen die op de IT-afdeling werkten, waren echter vooral gewend om Windows-computers te beheren. Het antwoord van IT was om een nieuw team in te richten en de benodigde expertise aan boord te halen. Zo ontstond er een mobiliteitssilo. Hetzelfde gebeurde met security. Er ontstonden uitdagingen op beveiligingsgebied en IT creëerde security-teams. Zodra die verschillende teams kritische massa kregen, ontstond het probleem dat men niet wist hoe men het weer allemaal bij elkaar moest krijgen.

Hoe gaan we het oplossen?
We moeten de ontstane silo’s en teams weer bij elkaar brengen. Maar daar ligt wel een uitdaging. IT is zelf verantwoordelijk voor het bij elkaar brengen van de verschillende onderdelen, maar is tegelijkertijd aan het rennen om de boel draaiende te houden. Er is simpelweg geen tijd om na te denken over het samenvoegen van IT. De meeste CIO’s snappen de noodzaak van het samenbrengen van IT volledig, maar weten niet hoe ze dit op een strategische wijze voor elkaar moeten krijgen. Ieder team heeft een kilometerslang todo-lijst. Dat maakt het meer een culturele dan een technologische uitdaging.

Een culturele omslag
IT moet goed begrijpen waarom ze niet aan bepaalde dingen toekomt. Dat ze voortdurend bezig is met het blussen van brandjes in plaats van strategisch innoveren. IT is van oudsher erg gericht op het minimaliseren van risico en het minimaliseren van kosten. Het is bijna een kosten-baten-filosofie, in plaats van een strategische filosofie die erop gericht is om organisaties te helpen groeien en medewerkers te helpen om productiever te worden. En dat is wat mij betreft essentieel.

Wanneer IT zich meer strategisch opstelt, is ze in staat om enorm veel productiviteit bij het personeel te ontsluiten. Thuis kunnen we tegenwoordig uitermate productief zijn dankzij technologie. Waar we bijvoorbeeld vroeger naar de winkel moesten om producten te bestellen of op te halen, is dat nu allemaal geautomatiseerd. We kunnen eenvoudig foto’s delen met wie we maar willen, informatie naar familieleden sturen, bestanden op onze telefoon met een druk op de knop op onze televisie tonen, allemaal zonder dat we van de bank hoeven te komen. Door deze verregaande automatisering kunnen wij in ons privéleven veel productiever zijn dan in ons zakelijke leven.

IT moet een conciërge worden
Hoewel bedrijven zelf ook een zekere verantwoordelijkheid hebben, begint het samenbrengen van IT bij de technologieleveranciers. Wanneer zij het samenbrengen tot doel stellen, dan neemt dat flink wat last van de schouders van de IT-organisatie. Wat je vervolgens zal zien, is dat IT ontdekt dat ze een dienstverlener is en zich meer op gaat stellen als een conciërge. Wanneer je in een hotel bent, dan stap je naar de conciërge toe, omdat je weet dat hij of zij je naar de beste restaurants en theaters in de buurt kan doorverwijzen en zelfs de reservering voor je kan maken. De conciërge is de expert op deze gebieden en maakt het je veel makkelijker dan wanneer je zelf zou moeten gaan rondbellen of zoeken om het uit te vinden. IT zou diezelfde rol moeten aannemen. Als je tegenwoordig een bepaalde software-functionaliteit nodig hebt, dan is het heel eenvoudig om dit van het web te plukken. Daarom moet IT een waarde bieden die verder gaat dan dat. Ze moet de expertise bieden die het de moeite waard maakt om bij IT aan te kloppen. Anders is het voor medewerkers aantrekkelijker om IT te omzeilen.

Wanneer IT zich meer als deze conciërge opstelt, door goed op de hoogte te zijn van alle onderdelen van de infrastructuur en alle verschillende diensten die er beschikbaar zijn goed te begrijpen, dan creëert zij deze meerwaarde voor de gebruiker. Wanneer een eindgebruiker bij IT aanklopt, dan zou IT het probleem van deze gebruiker op moeten lossen, zonder dat hij hoeft te weten bij welke teams IT allemaal aan moet kloppen om het voor elkaar te krijgen. IT helpt je gewoon door je werk makkelijker te maken, op een manier die je zelf niet voor elkaar had gekregen.

Wanneer deze productiviteit het hoofddoel van zakelijke IT wordt en IT zich voortdurend afvraagt hoe ze de productiviteit van de medewerkers kan verhogen, hoe ze het personeel kan helpen om haar werk op te leveren, dan krijgt IT automatisch een strategische rol binnen de organisatie.

Door: Mark-Peter Mansveld, Area Vice President EMEA North bij Ivanti (voorheen RES)