Redactie - 16 juni 2020

5G-technologie en internationale handel

5G-technologie en internationale handel image

Veel landen moesten hun grenzen sluiten vanwege COVID-19. Mensen die in het buitenland wonen, worden getroffen omdat ze niet naar hun thuisland kunnen reizen of om hun geliefden te kunnen bezoeken. Tegelijkertijd zijn we verbaasd hoe ver we zijn gekomen de wereld te verbinden en mensen in staat te stellen elkaar in een virtuele ruimte te ontmoeten tijdens videogesprekken. Dit herinnert ons eraan dat elke crisis - hoe duister en tragisch deze crisis dan ook mag zijn - ook het potentieel voor nieuwe lessen en de mogelijkheid voor de mensheid creëert om met nieuwe en ingenieuze manieren te komen om onverwachte uitdagingen te overwinnen.

En toch benadrukken de verstoringen van de aanvoerroutes over de hele wereld ook een ander belangrijk onderdeel van hoe de wereld technologie naar elke uithoek van de planeet heeft kunnen brengen. Dat herinnert ons aan de waarde van internationale handel. Ondanks de eerste reflex van nationale terugtrekking in het licht van deze ongekende pandemie, is en blijft de wereld nog steeds een mondiale marktplaats, waar bijvoorbeeld zowel de Europese Unie als China aanzienlijk profiteren van wederzijdse handel.

Dit geldt vooral voor de telecommunicatie-industrie. Toeleveringsketens zijn wereldwijd en leveren aanzienlijke voordelen op voor consumenten in alle continenten. Met de volgende golf van technologische vooruitgang binnen handbereik, verhogen landen over de hele wereld hun investeringen in 5G-technologie. Alle grote 5G-leveranciers zijn wereldwijde bedrijven die gebruikmaken van de technologieën, de productie- en onderzoekscapaciteiten van - en zijn onderworpen aan de wetten van respectievelijk de EU, China en de VS. Uiteindelijk zijn alle toonaangevende 5G-fabrikanten afhankelijk van internationale toeleveringsketens.

Voor Huawei als leider in 5G-technologie is het onze missie om de voordelen van technologie voor iedereen en overal uit te breiden. Huawei is al meer dan 20 jaar een vertrouwde partner van Europese operators. Ons bedrijf heeft een voorbeeld gesteld op het gebied van technologische transparantie door tal van cyberveiligheidscentra in de EU op te richten, onder meer om overheden in staat te stellen onze broncodes te verifiëren. We verwelkomen dus ondubbelzinnig de toegenomen focus op 5G-beveiliging door de Europese Unie en de lidstaten.

Tegelijkertijd vinden wij het van het grootste belang om veiligheidsmaatregelen toe te passen op een op feiten gebaseerde, proportionele en niet-discriminerende manier. Daarbij moet worden vermeden dat er marktbelemmeringen ontstaan op basis van het land van herkomst van een leverancier, aangezien dit in strijd zou kunnen zijn met de regels van de Wereldhandelsorganisatie. Leveranciers van apparatuur - waar hun hoofdkantoor ook is gevestigd - moeten voldoen aan dezelfde strenge normen en moeten worden onderworpen aan dezelfde passende veiligheidsonderzoeken in overeenstemming met de beginselen van het EU-regelgevingskader.

De gemeenschappelijke markt van de EU is een indrukwekkend voorbeeld van hoe samenwerking op handelsgebied bijdraagt aan het voordeel dat bedrijven en consumenten in alle lidstaten hieruit halen. Meer recentelijk hebben de EU-leiders het concept van EU-soevereiniteit benadrukt als noodzakelijke tegenhanger van de openheid van het EU-systeem. Alleen de EU en haar lidstaten kunnen de regels van hun open economie bepalen. Desalniettemin is Huawei van mening dat de extraterritoriale effecten van de Amerikaanse exportcontroleregeling de toepasselijke EU-regelgeving overtreffen of zelfs volledig tegenspreken, en daardoor het idee van Europese open-marktprincipes verstoren.

Deze wereldwijde crisis heeft de belangrijke rol van communicatietechnologie in ons hele leven aangetoond - en er zijn hoge verwachtingen over hoe 5G en op 5G gebaseerde applicaties ons leven kunnen verbeteren. Een snelle uitrol van 5G-technologie vereist echter een effectief en op feiten gebaseerd systeem van beveiligingseisen en -controles, en het vereist ook de medewerking van experts - waar ze ook vandaan komen.

Door: Winson Wang, Director of the Legal Department, Western Europe Region, Huawei Technologies

Trend Micro BW week 20 rm 23-2023 DIL Dutch IT Leaders Linkedin
FOBT2023 | Banner liggend - REGISTER