Redactie - 24 november 2021

Bedrijven raken in 2022 verlamd als ze toptalent niet weten te behouden

Bedrijven raken in 2022 verlamd als ze toptalent niet weten te behouden image

Nu het ergste van de pandemie achter de rug lijkt en het leven min of meer weer zijn normale gang krijgt, doemt voor bedrijven een nieuwe crisis op: personeelsverloop. De technologie-industrie is niet immuun voor de grote ontslaggolf die de VS deze zomer trof. Dit is een wereldwijde trend die tot ver in 2022 kan aanhouden omdat werknemers dan nog eens goed naar hun werkplek kijken en hun prioriteiten bijstellen.

De pandemie heeft nieuwe manieren van werken in gang gezet waardoor het nu veel gemakkelijker is voor werknemers om regelmatig van het ene bedrijf naar het andere over te stappen. De arbeidsmarkt is zeer concurrerend en er is een tekort aan talent en een behoefte aan vaardigheden die moeilijk te vinden zijn. Dit geldt met name voor de volgende generatie werknemers, die graag op een dynamische manier willen werken. Als bedrijven dat niet bieden, lopen ze het risico toptalent te verliezen.

Om zich te onderscheiden en hun werknemers te behouden, zullen bedrijven hun budget voor reis- en onkostenvergoedingen mogelijk verschuiven naar hogere salarisniveaus en meer flexibiliteit bieden op het gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook zal er nog meer focus komen op diversiteit en inclusiviteit. Daarnaast zijn de huidige hoge wervingskosten en hoge salarissen onhoudbaar. Er is een matiging nodig en dat zal in 2022 een belangrijk aandachtspunt zijn voor bedrijven.

Naar een nieuwe mindset: investeren om te groeien

De pandemie heeft de kijk van het management op IT-uitgaven drastisch veranderd. In de afgelopen anderhalf tot twee jaar zijn bedrijven getuige geweest van een machtsstrijd tussen de wens van de CEO om te groeien en de terughoudendheid van de CFO. Toen bedrijven onder enorme druk kwamen te staan, draaide het om terughoudendheid. We staan nu op een kantelpunt waarop de balans tussen groei en afremmen beter in evenwicht is: het groeiperspectief van CEO wint weer aan belang.

Het bedrijfsklimaat is veel positiever en iets voorspelbaarder dan vroeger, dus een groeiende bereidheid om berekende risico's te nemen binnen organisaties leidt tot een gedeelde focus van CEO en CFO op groei, maar op een andere manier dan voorheen. In 2022 zullen we steeds vaker zien dat bedrijven investeren in nieuwe manieren om hun producten of diensten te leveren, met behoud van de algemene waarde van hun merk. Er zal bijvoorbeeld een exponentiële groei zijn in domeinen zoals as-a-Service, managed services, abonnementen en de cloud. Dat komt doordat bedrijven hun 'IT-loodgieterij' willen uitbesteden aan specialisten zodat al hun aandacht kan gaan naar het optimaliseren van het merk en de producten. De mindset van bedrijven verandert - ze willen steeds vaker dat hosters en integrators alles voor hen doen, in plaats van afhankelijk te zijn van een private cloud die door hun eigen mensen in de lucht wordt gehouden.

Dit tot tevredenheid van CFO's omdat ze niet meer dezelfde financiële lasten hebben als voorheen en de CEO’s zijn tevreden omdat ze het groeipad krijgen waar ze naar op zoek zijn. Merken zullen steeds vaker de kloof tussen de oude en de nieuwe wereld overbruggen, door over te gaan op aanschaf op basis van abonnementen. Volgens mijn berekeningen zijn we hiermee misschien 30% verder dan vóór de pandemie, maar er moeten nog heel wat oude denkwijzen en technologie op de schop. Dat zal ook gebeuren, want de beurs blijft bedrijven afstraffen die nog steeds op een legacy-manier aanschaffen.

CEO's moeten in 2022 besluitvaardiger worden en veel meer thuis raken in IT

Als gevolg van de pandemie zullen CEO’s weer meer gewicht krijgen in de besluitvorming. En dit geldt voor alle sectoren. Het risico om op dit moment een fout te maken is zeer schadelijk voor elk bedrijf. Ze hebben daarom een besluitvaardige leider nodig om sterker uit deze periode te komen. Om deze beslissingen doeltreffend te kunnen nemen, moeten CEO's een veel diepgaander en breder inzicht hebben in hun bedrijf, alsook in de data waarover ze beschikken. En hoe ze die data zodanig kunnen beheren, dat deze data als activa op de balans worden beschouwd. Dit vereist van CEO's dat ze veel meer thuis moeten raken in IT dan tot nu toe.

Als gevolg daarvan zullen we zien dat ze nauwer samenwerken met de CTO en de Chief Data Officer (CDO) om de waarde van hun technologie en data volledig te begrijpen. Dit geldt met name voor gebieden als containers en Kubernetes. Dat zorgt er voor dat bedrijven automatisering, mobiliteit en wendbaarheid volledig kunnen inzetten en data dynamisch door hun bedrijf kunnen bewegen.

Ernstige gevolgen voor bedrijven die niet voldoen aan duurzaamheidsregelgeving

Als samenleving hebben we allemaal de verantwoordelijkheid om meer te doen om minder energie te verbruiken en een kleinere CO2-voetafdruk te creëren. Dit is niet zomaar een trend – we zien dat de planeet stervende is. De kortzichtige visie op zakelijk succes dat puur en alleen is gebaseerd op hoeveel geld er binnenkomt en uitgaat, zal tot het verleden gaan behoren. In 2022 moeten bedrijven worden gewaardeerd op basis van hun inzet voor milieu, maatschappij en bestuur.

Zo zullen we zien dat de overheid beperkingen oplegt of meer belasting gaat heffen op bedrijven die niet voldoen aan bepaalde duurzaamheidsregels. Duurzaamheid zal een balanspost worden waarbij bedrijven bijvoorbeeld moeten aangeven hoeveel CO2 ze produceren en of ze die voldoende compenseren. Data zullen daarbij cruciaal zijn. Als bedrijven efficiënter willen worden, zullen ze hun data moeten analyseren om patronen en trends in kaart te brengen, zodat ze weten waar de meeste schade wordt aangericht en wat ze daar aan moeten doen.

Eerste nagel aan de doodskist voor alle energie-inefficiënte technologie

De ironie is dat het vermogen om data te benutten vaak afhankelijk is van zeer milieuonvriendelijke oude datacentra en data-infrastructuren die worden gebruikt om de data te hosten en te analyseren. Naar schatting zijn datacenters verantwoordelijk voor 2% van het wereldwijde energieverbruik - ongeveer evenveel als de luchtvaart. Veel merken stappen al over op duurzame datacenters en energie-efficiëntere technologieën zoals flash en deze trend zal versneld doorzetten. Op het oog kleine veranderingen, zoals het vervangen van harde schijven door moderne flashgeheugens, kunnen een enorme impact hebben op duurzaamheidsverplichtingen. Wij hebben bijvoorbeeld de afgelopen acht jaar data bijgehouden en kunnen aantonen dat onze klanten ongeveer 4 miljard kWh energie hebben bespaard. 2022 wordt de eerste nagel aan de doodskist voor alle energie-inefficiënte technologie.

Door: James Petter, General Manager, International, Pure Storage

Axians BW MAESTRO start 28-9 tm 28-10 SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024
Progress Communications BN start week 17 tm 19