Redactie - 08 maart 2023

Onze rolmodellen in de IT

Onze rolmodellen in de IT image

Het is al jaren een hot topic: vrouwen in de IT. Toch is op dit moment nog geen 20% van de IT’ers vrouw. Dit terwijl de IT wel degelijk een sector is die ook voor vrouwen aantrekkelijk is. Zo was de eerste computerprogrammeur ooit een vrouw, namelijk wiskundige en schrijfster Ada Lovelace. Ondanks haar succes blijven vrouwen ondervertegenwoordigd in de sector. Hoe brengen we daar verandering in en hoe zorgen we voor meer vrouwelijke rolmodellen in de IT? Sophie Stokbroekx (foto) van Linden-IT, beschrijft dit in onderstaande blog.

Het is een uitdaging om vrouwen aan te trekken

Vrouwen halen vanaf de middelbare school over het algemeen betere cijfers dan mannen. Toch kiezen maar weinig vrouwen voor een IT-opleiding. Uit onderzoek in 32 landen blijkt dat Nederland bepaald niet voorop loopt op dit gebied: Nederland neemt een 27e plek in op deze lijst.

Dat tekort aan vrouwen heeft gevolgen op andere vlakken binnen de tech, zoals de ontwikkeling van apps. Als die met een niet divers team worden ontworpen kunnen er bepaalde zaken over het hoofd worden gezien. Deze ontwikkeling speelt ook in andere sectoren. De gezondheidszorg bijvoorbeeld, waar medicijnen vaak worden getest op mannen. Met een divers team aan complexe problemen werken leidt tot betere resultaten. Hierin kunnen mannen en vrouwen elkaar dus versterken.

Het belang van verandering

Enerzijds zorgt een betere man-vrouwverhouding in de IT-sector dus voor meer kennis en diversiteit, zowel binnen als buiten het eigen team. Met een divers team worden alle belangen binnen een team goed behartigd en krijg je ook verschillende inzichten. Die inzichten zijn dan ook weer door te vertalen in hun diensten naar klanten.

Anderzijds is het aantrekken van meer vrouwen in de IT-sector een mogelijke oplossing voor de krappe arbeidsmarkt. In 2021 liep de arbeidsmarktspanning op tot recordhoogte. Het aantal ICT-vacatures nam eind 2021 toe met 58% ten opzichte van 2020 (UWV, 2022). Met een grotere poule waaruit gevist kan worden binnen de IT-sector kunnen de vacatures sneller gevuld worden.

Vrouwelijke rolmodellen als campagnemiddel

Equals, een organisatie die streeft naar gelijkheid en meer diversiteit op de werkvloer en vrouwen faciliteert in het samenbrengen, werken, verbinden, groeien en elkaar versterken, heeft als doel om in 2025 minimaal 36% vrouwen in de tech te zien. Om meer vrouwen aan te sporen een carrière in de tech en IT te overwegen, is het belangrijk dat zij, naast vrouwen als Ada Lovelace, voldoende rolmodellen hebben om naar op te kijken. Deze rolmodellen zijn er wel, maar zijn vaak niet zichtbaar genoeg. Om die reden komt Equals ieder jaar met een campagne rondom deze vrouwelijke rolmodellen. De campagne (https://equals.nl/stephaniesannemarian/) draait om vrouwen die binnen de IT een hoge functie bekleden. Met het oog op nationale vrouwendag op 8 maart worden zij in het zonnetje gezet.

Bij Linden-IT dragen we hieraan bij door onze rolmodellen te laten zien. Stephanie, Sanne en Marian hebben als business unit director de leiding over een van de salesregio’s. Met die functie vervullen zij een belangrijke positie binnen onze organisatie. Zij sturen een team van recruiters, consultants en accountmanagers aan, en zorgen dat 500 IT-professionals gezocht, benaderd, geplaatst en begeleid worden. Ook hebben zij met hun teams contact met (potentiële) klanten. Met deze rolmodellen en hun verhaal hopen we meer vrouwen te interesseren voor de IT-sector.

Op een laagdrempelige manier instromen
In de praktijk proberen we door middel van traineeships vrouwen in te laten stromen in de IT-sector. De drie business unit directors gaven aan dat zij merken dat vrouwen later in hun carrière toch nog de stap willen maken richting de IT. Wij bieden hen die kans op een laagdrempelige manier door middel van een traineeship. Omdat binnen de IT de doorgroeimogelijkheden groot zijn, kan dit aantrekkelijk zijn.

De trainees krijgen vanaf het begin betaald. Ze volgen een leerplan dat voor een groot deel hybride in te vullen is. Het is dus een flexibel traineeship. Na de eerste fase gaan we met inachtneming van de wensen van de trainee op zoek naar een passend project bij een van de klanten. Dit kan bijvoorbeeld een baan als servicemedewerker zijn. Een leerzame functie, omdat er een hoop aspecten aan bod komen: communicatie, onboardings en techniek. Zo zijn de trainees een spil bij hun werkgever. Een spil die ook zeker vrouwelijk kan en mag zijn!

Door: Sophie Stokbroekx, Linden-IT

BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024 Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
Datacollectief BN 13-05-2024 tm 03-06-2024