Witold Kepinski - 09 juli 2024

Hoe managers kunnen voorkomen dat AI-projecten falen

Recent berichtte werkgeversorganisatie AWVN dat Nederlandse werkgevers nog huiverig zijn over de inzet van AI. Ze maken zich onder andere zorgen over de veiligheid. In reactie daarop wijst Hette Mollema (foto), VP Benelux bij Workday, op een belangrijk aspect bij de implementatie van AI: vertrouwen.

Hoe managers kunnen voorkomen dat AI-projecten falen image

Managers zijn zich daar nog niet voldoende van bewust. Uit het Workday-rapport ‘Closing the AI Trust Gap’ blijkt bijvoorbeeld:

  • 42 procent van de werknemers is van mening dat hun bedrijf geen duidelijk inzicht heeft in welke systemen volledig geautomatiseerd moeten zijn en welke menselijke tussenkomst vereisen.
  • Drie op de vier werknemers zeggen dat hun organisatie niet meewerkt aan AI-regulering.
  • Vier op de vijf werknemers zeggen dat hun bedrijf nog geen richtlijnen over verantwoord AI-gebruik heeft gedeeld.

Er is een AI-vertrouwenskloof ontstaan - en het is tijd om deze te dichten

Een van de mogelijke gevolgen van het ontbreken van vertrouwen is dat AI-projecten falen. “Het valt niet te ontkennen dat AI enorme kansen biedt voor bedrijfstransformatie, maar het ontbreekt werknemers en leidinggevenden aan vertrouwen dat AI op verantwoorde wijze zal worden ingezet. 23 procent van de werknemers heeft er geen vertrouwen in dat hun organisatie bij de implementatie van AI de belangen van werknemers boven die van zichzelf stelt. En vier op de vijf zegt dat hun bedrijf nog geen richtlijnen over verantwoord AI-gebruik heeft gedeeld”, reageert Mollema. “Om deze vertrouwenskloof te helpen dichten, moeten organisaties een alomvattende benadering van AI-verantwoordelijkheid en -beheer hanteren, en beleid ontwikkelen om de juiste balans tussen innovatie en vertrouwen te helpen vinden. Door AI transparant en eerlijk te maken, kunnen leiders het vertrouwen van hun medewerkers winnen en zo de vrijwillige adoptie bevorderen: Responsible AI (RAI). Dit is niet alleen ethisch, maar het stimuleren van vertrouwen, betere besluitvorming en risicobeheersing biedt ook een strategisch voordeel voor bedrijven.”

Ethische normen bij gebruik van AI van cruciaal belang voor succes op de lange termijn

“Het daadwerkelijk uitvoerbaar maken van Responsible AI kost tijd en inzet. Zo is het bouwen van AI-functies niet het probleem, maar het ontwikkelen ervan waarbij de mens centraal staat bij elke beslissing, is moeilijker. AI moet voor mensen werken, niet andersom. En het centraal stellen van de mens betekent ook dat we AI moeten democratiseren, zodat het door iedereen kan worden gebruikt. Een ander voorbeeld: het is gemakkelijk om transparant te zijn over hoe een bedrijf over AI denkt, maar het schrijven van gedetailleerde documentatie over AI-modellen of het inbouwen van uitlegbaarheid – hoe de AI tot de resultaten komt - in de gebruikersinterface is de transparantie die nodig is om vertrouwen in AI op te bouwen. En ja, ook dit kost meer inspanning. Maar uiteindelijk is dit het waard”, aldus Mollema.

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024