Redactie - 03 januari 2012

Geen goede voornemens, maar goede doelen!


Velen grijpen de jaarwisseling aan voor zowel reflectie als het (opnieuw) vaststellen van enkele goede voornemens voor het nieuwe jaar. Van dat laatste ben ik al enkele jaren geleden afgestapt. En afgelopen week werd dat onderbouwd op BNR in een gesprek met Patrick van Hees, auteur van het boek ‘de Geluksprofessor’.  Hierin werd de vraag  gesteld of goede voornemens gelukkig maken. Goede voornemens maken je kortstondig wellicht gelukkig, maar meestal kun je ze niet volhouden en kunnen ze je vervolgens daarom zelfs ongelukkiger maken.

Het is beter goede doelen te stellen en na te streven, goede relaties op te bouwen en te onderhouden en af en toe de tijd te nemen om jezelf opnieuw op te laden. Haalbare langere termijn doelen, die realiseerbaar zijn en weinig te maken hebben met materiële en uiterlijke zaken.  Dat geldt niet allen voor een persoon maar ook voor een organisatie. Met geld huur je arbeid in, maar creëer je niet direct een ‘gelukkige’ of gemotiveerde organisatie. Daar is meer voor nodig, inderdaad, heldere doelstellingen, goede en motiverende interne relaties en tenslotte af en toe tijd om even bij te komen.

Standaardisatie
Als IT-ers leven we in een tijd dat het hebben van heldere doelstellingen soms moeite kost. We zitten middenin een veranderingsfase waar IT-infrastructuren een grote mate van  standaardisatie doormaken. Deze standaardisatie werd mogelijk door virtualisatie en diezelfde standaardisatie maakt het mogelijk IT-diensten makkelijker in te kopen. De cloud is niets anders dan een gevolg van die standaardisatie, niet het doel. Dus een heldere doelstelling voor het IT-beleid zou standaardisatie moeten zijn. Standaardiseren op een standaard waar u als organisatie mee uit de voeten kunt voor zeg maar de komende tien jaar. Waarmee u de ontwikkelingen en innovaties die de komende jaren over ons heen komen op effectieve wijze kunt implementeren en realiseren.

Naast standaardisatie is ‘eenvoud’ een ander mooi doel.  Dat zien we ook bij de ontwikkeling van apps ontstaan. Er zijn steeds meer ‘single function’ apps die makkelijk te installeren en te gebruiken zijn. Denk aan dropbox, niet echt iets nieuws maar wel simpel en eenvoudig te gebruiken.  Weg van de complexe, geïntegreerde applicaties.

Naast eenvoud kan ‘mobiel’ een ander doel zijn.  Medewerkers  worden steeds mobieler. Steeds meer personen hebben een scala aan mobiele apparatuur en willen op elk apparaat hun werk kunnen doen. Dus mobiliteit mogelijk maken en ondersteunen is een prioriteit voor de meeste IT-organisaties.

Data science
De komende jaren zal de groei van de hoeveelheid data die we met elkaar genereren alleen maar toenemen. Die data vertegenwoordigt informatie en kennis. Maar bevat echter ook veel verscholen kennis, mits we in staat zijn verschillende soorten informatie met elkaar te vergelijken en in relatie te brengen. Dit goed kunnen, vergt een nieuw soort vakmanschap dat we data science noemen. Het begrijpen van data, dataverwerking en de relatieve waarde van de verschillende soorten data goed kunnen inschatten. En dat niet meer met mega- of gigabytes, maar met terra- en petabytes. Big Data dus.

De hoeveelheid data wordt zo groot dat we nieuwe gereedschappen nodig hebben om die data nog behapbaar te houden. De data scientist moet dus ook een vakvrouw of –man zijn die deze nieuwe gereedschappen effectief kan gebruiken en inzetten. Een goed doel voor het komende decennium zou dus zijn het opbouwen van deze vakkennis. De stap van data- en informatieanalyse naar Business Intelligence is dan een logische geworden.

Belangrijkste doelen
Eigenlijk hebben we de belangrijkste doelen voor de IT-organisatie voor de komende jaren daarmee vastgesteld: standaardisatie, eenvoud, mobiliteit en meer kennis over en van (inhoudelijke) data. Veel andere ontwikkelingen zijn daar van afgeleid. De cloud wordt mogelijk als we gestandaardiseerd zijn.  Ook zullen gespecialiseerde dienstenaanbieders zich makkelijker kunnen ontwikkelen op een standaard- infrastructuur. Hierdoor krijgen interne IT-afdelingen meer concurrentie van specifieke aanbieders van IT-gebaseerde business functies.  Met eenvoudige apps en heldere prijsstelling.

Gestandaardiseerde mobiele apparatuur geeft medewerkers bovendien de mogelijkheid hun eigen apparaat te gebruiken om bedrijfswerkzaamheden uit te voeren. Met een scala van standaard apps die op alle platformen beschikbaar zullen komen. Ook zullen er steeds meer interne bedrijfs-apps in een portal voor iedereen beschikbaar zijn. Eenvoud en standaardisatie leveren hier enorm veel voordeel op. Dit leidt tot toename van datacreatie en (her)gebruik waardoor data per saldo weer goedkoper wordt en dus meer gebruik uitlokt etc.

Een laatste doel heb ik nog niet genoemd. Terwijl we midden in een ongekende data-explosie zitten en uitwisseling steeds makkelijker wordt, zijn veiligheid en vertrouwen zijn nog onvoldoende ontwikkeld en geregeld. Dit leidt op veel plaatsen tot zwakke plekken en (te) makkelijk gedrag. Dit vraagt in eerste instantie om een beter besef dat vertrouwen en veiligheid de basis zijn van elke organisatie.  Discipline en kennis om goed te weten wat wel en niet vertrouwelijk is, de gereedschappen hebben die vertrouwelijkheid kunnen borgen. 

Naast de data scientists zullen we ook specialisten op het gebied van data-security moeten hebben. Niets nieuws natuurlijk, ook onze fysieke wereld weten we goed te beveiligen. Maar nu digitale informatie ‘normaal’ is geworden, moet die veiligheid daar ook op een ‘normaal’ hoog niveau zijn.

Het nieuwe normaal
Dus geen goede voornemens, maar goede doelen stellen. Standaardisatie, eenvoud, mobiliteit, en betere kennis en kunde op het gebied van data en veiligheid.

En vandaar uit de specifieke plannen en projecten uitzetten om dat voor en in uw organisatie mogelijk te maken. De digitale onderneming onderkennen, een digitaal business model ontwikkelen, uitgaan van ‘het nieuwe normaal’ dat alles digitaal is.  Een mooie uitdaging die zeker uitvoerbaar, haalbaar en motiverend zal zijn.

En daarnaast uw relaties onderhouden, blijven netwerken, social media blijven gebruiken en volgen en af en toe een moment voor uzelf nemen om bij te komen.

Ik wens u een gezond en inspirerend 2012.
 
Hans Timmerman, CTO bij EMC Nederland
 

BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024 Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
CompTIA Community Benelux BN 7-31 mei