Witold Kepinski - 12 maart 2024

Save the date: NISDUC op 23 en 24 april

Zoals bekend komt er een nieuwe Europese richtlijn aan die zich richt op (cyber) risico’s voor netwerk- en informatiesystemen: de NIS2. Op 23 en 24 april staat dit onderwerp centraal tijdens het congres NISDUC 2024 in Den Haag.

Save the date: NISDUC op 23 en 24 april image

Digital Trust Center (DTC) ondersteunen de Rijksdienst Digitale Infrastructuur (RDI) bij de organisatie van het congres.

Voorbereiden op nieuwe wetgeving
De ‘NIS2-richtlijn’ wordt op dit moment door het ministerie van JenV vertaald in Nederlandse wetgeving: de opvolger van de Wbni (Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen). Organisaties vallen automatisch onder de NIS2-richtlijn als zij actief zijn in bepaalde sectoren. Dat levert begrijpelijkerwijs veel vragen op. De RDI organiseert daarom in samenwerking met NCSC en met medewerking van andere betrokken toezichthouders het NISDUC 2024 congres.

"We willen dit congres gebruiken om bedrijven voor te bereiden op de aankomende wetgeving én om hun vragen en behoeften in kaart brengen. Het uitwisselen van kennis en ideeën en het opbouwen van een publiek-privaat netwerk zal bijdragen aan een goede implementatie van de NIS2", aldus DTC

Zet 23 en 24 april dus alvast in de agenda!

Houd www.nisduc.eu/third-conference.html in de gaten voor meer informatie.

Daar zal binnenkort ook een registratielink te vinden zijn.

Let op: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.