Redactie - 24 december 2014

'Informatica moet standaard in vakkenpakket'

"Jonge mensen die afstuderen aan universiteit of hogeschool moeten de juiste kennis en vaardigheden hebben om direct aan de slag te kunnen. Opleidingen moeten daarom optimaal aansluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt, stelt Sandor Nieuwenhuijs, Technical Director bij Oracle Nederland. "Zeker in de ICT is er grote behoefte aan afgestudeerden met de juiste skills en het informatica-onderwijs moet daarin kunnen voorzien. Oracle wil dat ondersteunen en biedt daarom via het Oracle Academy programma opleidingsinstellingen gratis informatica-lespakketten en bijscholing van docenten aan."

Het Oracle Academy programma richt zich niet alleen op universiteiten en hogescholen, maar juist ook op het voortgezet onderwijs, benadrukt Nieuwenhuijs. "Want daar moet de basis van het informatica-onderwijs liggen. Helaas wijst de praktijk vaak anders uit. Op veel middelbare scholen kan geen curriculum informatica worden gevolgd omdat er geen docent is die het kan geven.
Anders dan bijvoorbeeld in Engeland en België, waar het gewoon standaard onderdeel is van het vakkenpakket, is informatica in Nederland niet meer dan een hobbypakket dat je in het gunstigste geval erbij kunt doen, maar er is geen officieel examen voor. In het examenprogramma van HAVO en WO zijn wel vakken opgenomen als filosofie, Turks, Arabisch, Russisch en Fries, maar informatica ontbreekt daarin. Scholieren die een informaticastudie willen volgen - of een van de vele andere studierichtingen waarin informatica een belangrijke component is - worden daardoor op voorhand al op een kennisachterstand gezet."

Oracle Academy

Het Oracle Academy programma voorziet in gratis SQL en Java lespakketten en biedt daarmee toegang tot hoogwaardige softwarekennis en Java ontwikkelomgevingen voor scholen, universiteiten en hun leerlingen en studenten. Daarnaast biedt Oracle Academy gratis bijscholing aan voor informatica-docenten. "Oracle draagt daarmee bij aan het op peil houden van de kennis in informatica", aldus Nieuwenhuijs.

Oracle Academy biedt twee lesprogramma's aan: 'Introduction to Computer Science' en ‘Advanced computer science’.

Introduction to Computer Science is een programma dat voornamelijk is gericht op de hogere klassen van het voortgezet onderwijs en het eerste jaar van het hoger onderwijs. "We richten ons op de informatica docenten die graag willen worden bijgeschoold in de basis van het programmeren", vertelt Nieuwenhuijs. "We bieden twee soorten trainingen die de docent kan volgen: een Java Programming training en de Database Design and Programming with SQL training. Na het volgen van de training krijgen de docenten toegang tot al het Oracle lesmateriaal, dat eenvoudig is te installeren is op de onderwijscomputers.

Er zijn verschillende trainingsmogelijkheden. Voor degenen die een live klaslokaal-ervaring willen, levert Oracle een in-class training van 5 dagen met een gecertificeerde instructeur. Voor docenten die de voorkeur geven aan een gemixte ervaring, biedt Oracle Academy een virtuele opleiding van 6 tot 12 weken, gevolgd door een 2/ of 3-daagse in-class training. Docenten die ervaring hebben in het lesgeven in Java, Database Design, SQL of PL/SQL kunnen via een 'Experience Pass' toegang krijgen tot het Oracle lesmateriaal.

Het Advanced Computer Science (ACS) programma is gericht op hogescholen en universiteiten. Dit programma geeft voor een bedrag van 500 dollar per jaar toegang tot 180 lespakketten op het gebied van Oracle software en technologieën. "Het ACS-programma geeft geen trainingen aan de leerkrachten omdat we er van uit gaan dat zij deze kennis al hebben", licht Nieuwenhuijs toe. "Mochten docenten nog behoefte aan bijscholing hebben, dan kunnen ze met korting een cursus volgen bij Oracle University."

Informatica opent deuren

In Nederland hebben zich al bijna 50 opleidingsinstanties aangemeld voor het Oracle Academy programma, vertelt Nieuwenhuijs. "Voor het merendeel zijn dat universiteiten en hogescholen, maar we willen de komende tijd met name de scholen in het voortgezet onderwijs stimuleren om deel te nemen aan het Oracle Academy programma. Want nogmaals, wij vinden dat informatica niet mag ontbreken in het vakkenpakket van de hogere klassen in het voortgezet onderwijs. Er zijn in deze tijd maar weinig vakken die zoveel deuren openen voor studenten als informatica. Scholieren moeten daarom de gelegenheid krijgen om op een goede manier en op het juiste moment kennis te maken met informatica, zodat ze dat kunnen laten meewegen bij hun keuze voor een vervolgstudie."

Bron: Oracle Gebruikersclub Holland (www.ogh.nl). Voor meer informatie over het Oracle Academy programma kunt u terecht bij Bas Kamsma van Oracle Nederland, e-mail: bas.kamsma@oracle.com.

FOBT2023 | Banner vierkant - REGISTER NTT BW start 31-5 TM 14-6
Progress Communications BN start week 17 tm 19