Redactie - 12 april 2018

GirlsDay: Succesvol zijn in IT kan niet met alleen maar mannen

GirlsDay: Succesvol zijn in IT kan niet met alleen maar mannen image

Vandaag is het weer Girlsday, een dag waarop meisjes te gast zijn bij verschillende ICT-bedrijven om hen enthousiast te maken voor dit vakgebied.

Vorig jaar maakten we deze reportage

En eerder dit jaar spraken we met Cocky Booij, als directeur van de VHTO verantwoordelijk voor de organisatie van Girlsday:

 

Hoewel er volop kansen liggen op interessante banen in de IT-sector, blijft het aantal meisjes dat voor een IT-studie kiest laag. Cocky Booij, directeur van VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek vindt dat zonde. “In de praktijk zien we juist dat divers samengestelde teams – dus bestaande uit mannen én vrouwen – de meest innovatieve resultaten behalen.” VHTO zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen in beta, techniek en ICT te verhogen.

In haar werk als directeur van VHTO ziet Booij dat er maar weinig meisjes en jonge vrouwen zijn die een studie in de IT ambiëren. VHTO kiest er dan ook voor om een deel van de activiteiten te richten op jonge meisjes in het primair onderwijs. “We zien dat veel meisjes een stereotiep beeld hebben van IT, of zelfs helemaal geen beeld hebben van de sector.”

Door video’s van rolmodellen (ditdoeik.nl) onder de aandacht te brengen probeert Booij met haar team daar verandering in te brengen, en juist meisjes enthousiast te maken voor IT. “In de echte wereld komen meisjes nauwelijks rolmodellen tegen, ze kennen geen vrouwen die in de IT werken. Daarom leeft het voor hen ook minder. Als we de video’s laten zien zijn de meisjes vaak onder de indruk. Ze denken: ‘wow, dat kun je dus gewoon zelf leren maken’”.

Computational thinking op de basisschool

Naast de video’s organiseert VHTO daarom bijvoorbeeld ook speeddates, waarin jonge meisjes in korte sessies kennismaken met professionals (vrouwen) die verschillende functies in de IT bekleden en vrouwelijke IT-studenten. “Zo gaat het onderwerp meer leven, en krijgen ze een veel concreter beeld van de mogelijkheden.” Een andere manier om ook meisjes meer enthousiast te maken is het organiseren van Smart City Challenges for Girls. Vijftig meisjes in de basisschoolleeftijd gaan in kleine teams aan de slag met een maatschappelijk vraagstuk. Dit vraagstuk moeten ze oplossen door gebruik te maken van digitale technologie.

Er is volgens Booij nog een belangrijke manier om meisjes meer betrokken te maken bij de IT, en dat is meer aandacht voor digitale vaardigheden en computational thinking op de basisschool. “Ik ben heel blij dat het opnemen van digitale vaardigheden in het standaard curriculum van het primair onderwijs in het nieuwe regeerakkoord is opgenomen. De PO-raad staat hier ook achter.” Speciale vakleerkrachten aantrekken om kinderen te leren programmeren en computational thinking te leren vindt Booij juist niet wenselijk. “Dan wordt het een wegstreepbaar vak. Wij pleiten er juist voor dat deze vaardigheden verweven worden in de vakken die kinderen al krijgen op school. Op Pabo’s zouden studenten hier al in getraind moeten worden.”

Eye opener

Op dit moment heeft VHTO al een project lopen waarbij Pabo-studenten een dag meelopen met een vrouwelijke IT-er bij bijvoorbeeld Microsoft of Salesforce. “Dat helpt de Pabo-studenten, die over het algemeen niet veel beeld hebben bij IT, zich meer betrokken te voelen bij het onderwerp. Ze ervaren het vaak echt als een eye opener.”

Booij ziet wel dat veel van de huidige leerkrachten, waarvan een heel groot deel vrouw is, hier huiverig voor zijn. Met budget van Google.org wil VHTO hier verandering in brengen. Via het project DigiLeerKracht kunnen leerkrachten van 2000 Nederlandse basisscholen gratis een tweedaagse scholing volgen waarin ze leren hoe ze programmeeronderwijs handen en voeten kunnen geven op hun school. “Programmeren is een kwestie van oefenen, dat willen we leerkrachten laten ervaren. Hoe ze programmeren in kunnen zetten tijdens de lessen en kinderen kunnen laten oefenen. We willen met dit project niet de IT-er van de basisschool aanspreken maar juist de leerkrachten die hier nog niet zeker over voelen.”

Voorop lopen

Dat digitale vaardigheden op de basisschool langzaam maar zeker hoger op de agenda komen te staan op basisscholen staat vast. Toch denkt Booij dat het nog wel even duurt voor iedere school er actief mee aan de slag gaat. “Het zou prachtig zijn als digitale vaardigheden in 2020 bij iedere school op het programma staan. Er zijn scholen die nu al voorop lopen wat dat betreft, maar ook scholen die er nog niet aan toe zijn en later aan zullen sluiten.”

Maar dat het belangrijk is om meisjes te interesseren voor IT, dat staat vast voor de Booij. “Voor de kwaliteit en verkoopbaarheid van een eindproduct is het belangrijk dat mannen en vrouwen met elkaar het product maken. Zo krijg je de diverse behoeften in beeld. Er zijn divers samengestelde teams nodig. Het is toch niet denkbaar dat zo’n grote groep creatieve geesten niet participeert in deze sector?” Een toekomst voor IT zonder vrouwen en meisjes lijkt haar dan ook niet wenselijk. “Vrouwen zijn onmisbaar in de IT.”

Door: Marco van der Hoeven

Fujitsu BW DIL vierkant week 9 tm 12-2024 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29