Redactie - 23 oktober 2018

Alles in huis voor moderne werkplek & Cloud Datacenter

Alles in huis voor moderne werkplek & Cloud Datacenter image

Dankzij de fusie met Caase.com, leverancier van Microsoft Cloud toepassingen, heeft Insight alles in huis om te adviseren over de moderne werkplek en het Cloud Datacenter en deze bij klanten in te richten en de medewerkers er daadwerkelijk efficiënter mee te laten werken. “Een totaalaanpak is belangrijk om een project te laten slagen”, zeggen Victor-Jan Leurs en Tom Hulscher van Insight.

Leurs is general manager van Caase.com, het bedrijf dat sinds september 2017 een integraal onderdeel is van Insight. Hulscher is ‘solution sales manager’; een functie die op het snijvlak zit van accountmanagement en dienstverlening (service delivery). Het interview laat zien hoe de moderne werkplek eruit kan zien. We spreken Leurs in de vestiging van Insight in Amsterdam, terwijl Hulscher aanwezig is in het kantoor te Apeldoorn. De Microsoft Surface Hub met onder meer Skype for Business brengt Hulscher levensgroot in beeld. Hij neemt deel aan het gesprek alsof hij aan tafel zit. We kunnen bestanden uitwisselen presentaties delen, enzovoorts. Die kennis en kunde over Microsoft-toepassingen als Office 365 (inclusief SharePoint), Azure en Windows komt uit het Caase.com-onderdeel. Dit was de dagelijkse kost van het IT-bedrijf.

Focusgebieden

Insight heeft drie focusgebieden: alles rondom de moderne werkplek; alles rondom de hybrid cloud (het ‘smart datacenter’ in Insight-termen) en alles rondom de Insight Managed Services (IMS). Het zal duidelijk zijn dat vrijwel alle organisaties op al die drie terreinen ‘iets’ nodig hebben om de bedrijfsvoering efficiënt te laten verlopen.

“Het beheer van de services is vaak een combinatie tussen de klant en onszelf. Ook spelen onze partners hier een rol. Dan hebben wij het eerste contact, doen de belangrijkste Cloud beheer taken zelf en specialistische taken hebben we dan uitbesteed”, licht Leurs toe.

Elk project begint met een advies. “Wij helpen organisaties te bepalen wat de meest efficiënte oplossing is”, zegt Hulscher. “We helpen in kaart te brengen waaraan zij behoefte hebben, welke techniek ze daarvoor nodig hebben. Wat ze zelf in huis moeten houden en waar het handiger is om een dienst af te nemen.”

Het mooie is dan, vervolgt Leurs, dat Insight alles in huis heeft om tot een complete oplossing te komen. “We kunnen de moderne werkplek inrichten en de soft- en de hardware leveren, maar die heeft natuurlijk wel een infrastructuur nodig om goed en veilig te kunnen draaien. Wij kunnen helpen een smart datacenter in te richten. Als het zinvoller is om bepaalde automatiseringstaken elders onder te brengen, dan hebben wij onze managed services in de aanbieding. We zijn de enige die het complete pakket kunnen verzorgen.”

Adoptie team

Insight beschikt over een zogenoemd adoptieteam. Dit is een groep medewerkers die mensen leert om te gaan met de nieuwe middelen die ze ter beschikking hebben gekregen en de klant begeleidt in het culturele aspect van de digitale transformatie. “Want de digitale transformatie, waarvan de moderne werkplek een onderdeel is, raakt de business (moderne middelen maakt andere bedrijfsvoering mogelijk), de techniek (hardware, software) en de cultuur (andere manier van samenwerking).

“Wij kunnen helpen met de integratie van moderne middelen zoals de inzet van chatbots en het gebruik van kunstmatige intelligentie, maar uiteindelijk moeten de bedrijven het toch zelf doen”, zegt Leurs.

Hulscher vult aan: “Onlangs had ik een ervaring bij een thuiszorgorganisatie die de medewerkers had uitgerust met een tablet en een app om het werk te vergemakkelijken. Maar er was geen plan om de medewerkers ermee te laten werken. Dan zie je dat een zorgmedewerkster het niet handig vindt en uiteindelijk dan toch weer terugvalt op pen en papier. Dan heb je flink geïnvesteerd en je bent geen stap verder. Je moet mensen leren ermee om te gaan. Dat moet een wezenlijk onderdeel zijn van elk moderniseringsplan. Je moet mensen niet alleen uitleggen hoe ze met de nieuwe middelen om moeten gaan, maar vooral ook waarom. Dat het hun werk vergemakkelijkt. In de zorg wordt gewerkt volgens het vier-ogen-principe. Dan is communicatie op afstand een voordeel, maar je moet mensen wel leren daarmee om te gaan.”

Overigens niet alleen de mensen in de buitendienst hebben uitleg nodig. “Als je clouddiensten en managed services gaat toepassen, dan verandert ook de inhoud van het werk van de beheerders. Die moet je ook aanleren dat zij andere taken gaan uitvoeren, dat zij zich meer strategisch moeten opstellen en in een regierol komen in plaats van een uitvoerende rol.”

Prijzen gewonnen

Dat Insight wel wat in zijn mars heeft, moge blijken uit de twee prijzen die het bedrijf begin juni van dit jaar in de wacht sleepte. Insight won Worldwide Partner of the Year Award 2018 van Microsoft op de onderdelen Artificial Intelligence én Modern Desktop (voorheen Powered Device geheten).

“Daar zijn we bijzonder trots op”, klinkt het vrijwel gelijktijdig uit de monden van Leurs en Hulscher.

Insight levert de diensten, de software, het netwerk en de apparatuur. “Het moet voor een organisatie niet uitmaken welk apparaat de medewerkers willen gebruiken om hun werk te doen. Als je jonge mensen wilt aantrekken, dan moet je een moderne en veilige omgeving kunnen bieden waar zij met hun voorkeursapparaat kunnen werken. Wij noemen dat “Bring Your Own Future & Device”, vertelt Leurs.

Samen met Microsoft heeft Insight hiervoor Autopilot ontwikkeld. Dit is een tool die helpt apparatuur vanuit de doos op te nemen in het netwerk met de rolgebaseerde mogelijkheden binnen dat netwerk. Dankzij Autopilot worden de apparaten automatisch opgenomen in de Azure Directory en maken ze deel uit van Microsoft InTune (de beheertool).

“We hebben alles en we kunnen alles”, besluit het tweetal. “Er werken wereldwijd zevenduizend mensen bij Insight, van wie er tweeduizend op services zitten. Dus wij kunnen ook internationale projecten tot een goed einde brengen.”

BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024 CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei
Dutch IT Partner Day 11 juni2024