Redactie - 24 oktober 2019

BPSOLUTIONS: Hybride multicloud ondersteunt de digitale transformatie

BPSOLUTIONS: Hybride multicloud ondersteunt de digitale transformatie image

Hoe zorg je ervoor dat de business profiteert van alle data die in een organisatie aanwezig is? Dat is een vraag die BPSOLUTIONS steeds vaker krijgt van klanten. Daarvoor dient de data infrastructuur, in praktijk meestal een hybride multicloud, een solide basis te vormen. Maar het echte verschil wordt uiteindelijk gemaakt vanuit data science, waarbij vanuit data ook echt waarde wordt gehaald en nieuwe business modellen en concurrentievoordelen worden gerealiseerd.

“De wereld is continu in beweging, zeker de IT-wereld”, zegt Ronald van Heek, CCO bij BPSOLUTIONS. “De beslissingen die we nu nemen op technologisch gebied hebben grote impact op de maatschappij. We zien dan ook dat er bij onze klanten veel aandacht is voor kennis en bewustzijn, bijvoorbeeld op het gebied van security en privacy. Als BPSOLUTIONS vinden we dan ook dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om die digitale samenleving met elkaar vorm te geven.”

Hij noemt als goed voorbeeld van technologie, die grote impact heeft, de snelle ontwikkeling van artificial intelligence. “Net zoals bij alle nieuwe technologische ontwikkelingen geldt ook hier dat je dit op twee manieren kunt inzetten: op een goede en op een verkeerde manier. Het gebruik van dergelijke technologie vraagt dus om een verantwoordelijke aanpak. Daar willen wij als bedrijf een bijdrage aan leveren vanuit onze visie dat we de wereld iedere dag weer wat slimmer willen maken.”

Slimme technologie

Mark de Groot, CEO bij BPSOLUTIONS, voegt daaraan toe: “We zien bij onze relaties een verschuiving van de mensen met wie we samenwerken bij dergelijke vraagstukken. Dit is bij uitstek een onderwerp dat gedreven wordt vanuit de business. In de praktijk zien we dat IT zich wel degelijk bezig wil houden met het inzetten van slimme toepassingen op het gebied van AI, maar dat een belangrijk deel van de tijd en energie wordt besteed aan het “up and running” houden van bestaande applicaties en infrastructuur. In de huidige wereld staat data centraal, het succes van de toekomst gaat niet meer over welke data je bezit, maar over de toegang tot de netwerken waar je die data kunt vinden, over hoe je ermee om moet gaan en vooral wát je ermee kunt doen. Over hoe je data voor je kunt laten werken.”

Een belangrijke stimulans om ethische zaken aan de orde te stellen is wet- en regelgeving. De AVG dwingt organisaties bijvoorbeeld om goed na te denken over privacy. Van Heek “Die wet schrijft voor dat je zaken rond dataprivacy dient in te regelen in keten. In de samenwerking met onze klanten is beveiliging van data enorm belangrijk. Onze rigide processen, geborgd middels onze ISO27001 en NEN7510 certificeringen, kennis en expertise zorgen ervoor dat we naadloos aansluiten bij de eisen van Enterprise organisaties. We bemerken dat de wens om data en klantgegevens goed te beschermen ook echt leeft bij organisaties en de mensen.”

Toekomstbestendig

“Onze missie is het creëren van een smarter future”, voegt Van Heek toe. “Dat doen we met twee pijlers, in een model dat enigszins lijkt op het bimodal IT-model van Gartner. We helpen onze klanten om hun mission critical IT zodanig in te richten dat zij èn kunnen garanderen dat de bedrijfsprocessen altijd door blijven werken, èn dat zij dit op een zodanige manier doen dat hun IT toekomstbestendig is en zij slimme dingen met hun data kunnen doen.”

Van Heek vervolgt “Dit betekent in praktijk dat we de bestaande systemen zodanig goed inrichten, dat we daarmee de IT-prestaties optimaliseren. Hiermee kunnen zij hun missie gegarandeerd uitvoeren, en met hun data slimme dingen creëren. Onze 24/7 Managed Services diensten zorgen dat de IT altijd up and running is. Het halen van waarde uit data, verzorgen we met onze Data Science consultants. Vanuit dit team werken we samen met de klant hoe data de strategie kan ondersteunen, hoe we waarde uit data kunnen halen en exploreren en visualiseren. Tevens ontwikkelen en onderhouden we AI modellen om voorspellingen in de toekomst te kunnen doen. Een voorbeeld hiervan is het Haga Ziekenhuis waar onze data scientists samen met de afdeling Spoedeisende Hulp een AI model hebben ontwikkeld, waarmee patiënten inzicht krijgen in de tijd die zij moeten wachten voor ze worden behandeld.”

Impact

De Groot: “Dit zijn bij uitstek vraagstukken waarbij er nauw samengewerkt wordt met business executives en -leaders in combinatie met de teams van de CIO en IT Managers. Bij het voorbeeld van het ziekenhuis was het eerste aanspreekpunt het personeel van de spoedeisende hulp, want zij weten wat de impact is op hun werk. Vervolgens komt ook IT in beeld die weet wat de impact is op de technologie en de securityrichtlijnen van het ziekenhuis.”

Van Heek “Mensen uit de business willen weten waar en hoe ze meer waarde halen uit data, en hoe ze daar nieuwe businessmodellen mee kunnen ontwikkelen. Waar kunnen ze sneller en slimmer opereren met de inzet van artificial intelligence. Bedrijven zitten op heel veel data, maar ze worstelen met de vraag hoe ze daar ook echt concurrentievoordeel mee kunnen halen. Die vragen krijgen wij dus vanuit de business van onze klanten. Maar het fundament, de data architectuur, dient ”

Strategie ondersteunen

Maar waar moeten organisaties beginnen? Van Heek: “Wat we bijvoorbeeld met een aantal klanten hebben gedaan is het organiseren van een data workshop waar de eerste vraag is wat ze zouden willen doen met data. Hoe kun je de strategie van een organisatie ondersteunen door slimme dingen te gaan doen met data, AI modellen bouwen? We zien namelijk dat ze vaak nog zoekende zijn wat er mogelijk is, welke use cases er te bedenken zijn en hoe de uitkomsten een financieel- of competitief voordeel kunnen bieden. Ze weten wel wat er in hun ERP of CRM-omgeving zit, maar daarmee is nog lang niet voor iedereen duidelijk wat die gegevens kunnen toevoegen aan de business.”

“In zo’n workshop bouwen we hier vervolgens een use case op. We bekijken welke data er is, en onze data scientists laten daar vervolgens een eerste analyse op los. De verbanden die hieruit voortkomen worden dan besproken met de klant om te komen tot een model waar ze concreet hun voordeel mee kunnen doen, zoals verbeterde risico-analyses, betere inzichten in koopgedrag, besparingsmogelijkheden of een verandertraject.”

Advanced analytics

Waarde halen uit data om de business verder te helpen is bij uitstek een terrein waar artificial intelligence een rol speelt. Van Heek: “Wij spreken liever van advanced analytics, dat maakt duidelijker wat je ermee doet dan het vrij brede begrip AI. Bij de Eerste Hulp-case zijn allerlei gegevens over soorten patiënten en soorten klachten in een model gezet waarmee we kunnen voorpellen hoe lang het duurt voor iemand geholpen wordt. Dit heeft ertoe geleid dat niet alleen de patiënt meer inzicht heeft in wachttijden, maar ook een efficiëntere doorstroom en de tevredenheid omhoog is gegaan.”.

“Een ander voorbeeld is een retailorganisatie die kan voorspellen wat er gebeurt op de website, bijvoorbeeld bij verschillende weersomstandigheden. Dit beteken dat ze van tevoren weten wanneer ze extra capaciteit moeten bijschakelen in het cloud platform waarop de webshops draaien, om te voorkomen dat mensen te lang moeten wachten bij het aankopen van kleding. We klikken immers allemaal weg als het afrekenen te lang duurt op de website. De klant koopt niets bij retailer A. surft door naar webshop B en koopt daar wel. Concrete voorbeelden van hoe je data concreet kunt omzetten in competitief voordeel,” vervolgt De Groot, die als CEO de transformatie van BPSOLUTIONS vorm geeft.

Innovatie

Deze ontwikkelingen hebben ook effect op BPSOLUTIONS als organisatie. Van Heek: “In het verleden waren we meer technologie-gedreven, en ging het al snel over zaken als opslag, back up en recovery. Maar nu is de vraag wat het doel hiervan is. We hebben te maken met een hybride multicloud, en het doel daarvan is om de business up and running te houden. Want als de mission critical IT-toepassingen het niet doen, kan het bedrijf daadwerkelijk zijn missie niet uitvoeren. Wij zorgen dag in dag uit, dat die data gedreven, hybride multi cloud architectuur altijd beschikbaar is, met de juiste prestaties en tegen de juiste kosten. Daarmee houden onze klanten tijd en geld over voor waar het ze echt om gaat: digitale transformatie en innovatie waardoor zij data voor zich kunnen laten werken.”

Door: Marco van der Hoeven

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Comstor BN start 14 feb CIS Services Awareness