Redactie - 09 april 2020

Duurzaamheid hoog in het vaandel bij Fujitsu

Duurzaamheid hoog in het vaandel bij Fujitsu image

Het moederbedrijf Fujitsu beschikt over een rijk palet aan toepassingen. Niet allemaal in Nederland beschikbaar, maar dat gaat veranderen. Er wordt steeds meer een internationaal portfolio gevoerd met bewezen oplossingen die overal toepasbaar zijn. “Precisielandbouw", noemt Louis Hensen als voorbeeld voor ons land. Hij is Head of Products Netherlands bij het Japanse IT-bedrijf.

Duurzaamheid

Gevraagd naar de trends in de markt ziet Hensen een toenemende belangstelling bij organisaties in Nederland voor duurzaamheid. “We hebben natuurlijk te maken met de PAS- en PFAS-crises. Iedereen is met de neus op de feiten gedrukt en overtuigd dat er iets moet gebeuren. Klanten komen bij ons met de vraag in hoeverre een IT-oplossing hierin kan bijdragen. Zij willen met hun inkoopbeleid meer rekening houden met mens en milieu. Dat sluit goed aan op de filosofie van Fujitsu. Vanaf de oprichting van ons bedrijf is duurzaamheid een belangrijk aspect geweest. Onze voorzitter van de raad van bestuur, Takahito Tokita, zegt altijd dat het bedrijf er alles aan moet doen om de wereld beter te maken. Dat zit in Nederland wat minder in de cultuur verweven, maar het is in Japan een serieus thema.”

Hij onderbouwt dit met een voorbeeld: “Al onze productontwikkelaars worden als onderdeel van hun opleiding uitgezonden naar een recyclingbedrijf. Zo leren ze producten ontwerpen die makkelijk zijn te hergebruiken. Het is onze taak om aan het einde van de levenscyclus van een product maximaal de grondstoffen te herwinnen. Ook worden onze producten zo ontworpen dat reparaties eenvoudig zijn uit te voeren.”

Daarbij komt dat de onderneming als uitgangspunt heeft dat elke logische opvolger van een product minstens tien procent minder energie moet gebruiken dan zijn voorganger. Dergelijke beloften aan de markt maken op het gebied van duurzaamheid een enorm verschil.

Concreet maken

Wat Fujitsu, en zijn partners, beter kunnen gaan doen, is uitleggen dat het ‘onder de motorkap’ van zijn producten er echt anders aan toegaat door de focus op duurzaamheid. “Wij zijn in aanschaf dan misschien wel iets duurder, maar door onze nadruk op grondstofgebruik en energieverbruik is onze TCO (Total Cost of Ownership) lager. Ons design én gebruik van hoogwaardige materialen zorgen er trouwens ook voor dat de onderhoudskosten relatief laag uitvallen. Ook in het vierde en vijfde levensjaar, waar bij andere leveranciers de servicekosten fors oplopen, blijven bij ons de servicekosten vrijwel gelijk. De meeste organisaties zijn er daarom op ingesteld om elke drie, vier jaar IT-producten te vervangen, maar dat is bij ons niet nodig.”

Hensen vertelt dat ze concreet gaan maken wat het betekent om een lagere TCO te hebben. “Je moet niet alleen naar de aanschafprijs kijken; ook naar het onderhoud en naar de restwaarde. Zo houden wij er rekening mee dat onze apparatuur upgrades nodig zullen hebben; bijvoorbeeld van de cpu, geheugen of accu. Dat is bij Fujitsu eenvoudig omdat er in het ontwerp al rekening mee is gehouden.”

Het kunnen repareren van apparatuur wordt steeds belangrijker; bij overheidsopdrachten speelt dit aspect (van duurzaamheid) een steeds belangrijkere rol. “Dat spreekt in ons voordeel", aldus Hensen.

Green cloud

Veel klanten van Fujitsu hebben grote datacenters. Zij zoeken aansluiting bij het Green Cloud Initiative wat Fujitsu met partners heeft opgericht. Fujitsu apparatuur gebruikt al minder energie, heeft minder koeling nodig, neemt minder ruimte in beslag en is eenvoudig te onderhouden. “Dat is ons eigenlijk op het lijf geschreven", zegt Hensen. Eraan toevoegend dat dit steeds belangrijker wordt, omdat meer en meer organisaties hun bedrijfsvoering flexibeler en/of goedkoper willen maken door gebruik te maken van cloud-aanbieders.

“Cloud is heel belangrijk voor onze klanten. De digitale transformatie, waar elke organisatie wel mee bezig is, betekent een gigantische groei van data – en de behoeft om die gegevens in informatie om te zetten. Voor ons is dit een belangrijk speerpunt voor de komende periode. We rollen momenteel een Europees initiatief uit voor datamanagement. We maken oplossingen voor een kwalitatief goed en doelmatig beheer van die berg data. Dat doen we met onze eigen apparatuur en in samenwerking met leveranciers en partners die zich ook op dit onderwerp richten. Co-creatie, zoals wij dat al een paar jaar in de praktijk beoefenen. In Nederland zijn we al succesvol met een aantal service-providers op dit vlak. En we gaan daar versterkt mee door.”

Kunstmatige intelligentie

Het ontbreekt Fujitsu zeker niet aan daadkracht. “We zijn ook actief op het gebied van kunstmatige intelligentie", gaat Hensen verder. “Het team dat zich hiermee bezighoudt, breiden we verder uit.”

In dit licht verhaalt hij van de Digital Annealer, de “quantum-inspired” technologie die Fujitsu twee jaar geleden naar de markt bracht. Het is niet echt een quantum computer, maar bevat wel speciale cpu’s die, dankzij quantum-methoden, in staat zijn om in relatief korte tijd bijzonder grote berekeningen te doen. “Wij gaan hier het komende jaar ook meer op inzetten, want door de groei van AI is de belangstelling voor deze technologie sterk toegenomen.”

Auteur: Teus Molenaar 

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Infinity IT BN start 2 feb