Redactie - 14 juli 2022

Versnelling is nodig in digitale transitie

Versnelling is nodig in digitale transitie image

Bruggenbouwer BTG en BTG Services zorgen voor verbinding

Om de digitale transitie in Nederland te versnellen is het essentieel om vraag en aanbod in de ICT en telecom, op elkaar af te stemmen. Dat is precies wat branchevereniging BTG en de dochterorganisatie BTG Services doen. Het jaarthema van 2022 is CEO en bruggenbouwer Petra Claessen (links op de foto) op het lijf geschreven: ‘Building bridges in a connected society’.

BTG, de branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers en haar dochterorganisatie BTG Services behartigen de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen die op grote schaal gebruik maken van bedrijfscommunicatie. BTG is een onafhankelijke partij met een serviceorganisatie, waar gebruikers en solutions partners de dialoog aangaan, dit om markt imperfecties op te lossen. Het jaarthema gaat over het bouwen van bruggen tussen actuele thema’s en vraag en aanbod daarin. Hierbij kan gedacht worden aan, 5G, cybersecurity, artificial intelligence (AI), internet of things (IoT), data analytics en smart society. Tot het BTG-ledenbestand horen zorgcentra zoals grote academische ziekenhuizen en universiteiten en ook gemeenten en grote bedrijven. Zij hebben belang bij een connected society, met een perfect werkende digitale infrastructuur. BTG Services levert die diensten en services waar, vanuit de leden, behoefte aan is.

BTG Services

De naam van inkooporganisatie Telegrootgebruik (TGG), een dochteronderneming van BTG, is begin dit jaar gewijzigd naar BTG Services. Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: “De missie van beide organisaties is het versnellen van de digitale transitie. Naar aanleiding van de toenemende vraag vanuit de markt zijn wij inmiddels veel meer gericht op services. Natuurlijk leveren we nog steeds diensten voor BTG-leden rondom de inkoop van telecommunicatieproducten en -diensten. Maar de accenten komen momenteel meer te liggen op het leveren van services. Organisaties zoals bij ons aangesloten, hebben meer en meer behoefte aan 24-uur services. Daar spelen we als organisatie adequaat op in door onze koers aan te passen op datgene wat men nodig heeft.

Verder blijft onze focus op de huidige dienstverlening, want ook daar is behoefte aan. Te denken valt hierbij aan de dienst TEM, Telecom Expense Management. Grote zorginstellingen, onderzoeksinstituten en grote bedrijven hebben vaak te maken met complexe facturatie en dat wil men graag uitbesteden aan partijen die daarin zijn geprofessionaliseerd. BTG Services levert deze TEM-diensten al ruim 26 jaar en we hebben daar veel ervaring in. Van de verkregen gegevens stellen we rapporten op, zodat we per maand aan deze organisaties kunnen laten zien van welke telecomproducten en -diensten hun bedrijf met hun medewerkers, gebruikmaken. Zo kunnen organisaties beter sturing en richting geven aan de interne organisatie.”

Consultancy

BTG Services levert diverse producten en diensten. Denk hierbij aan het kopen of leasen van hardware en software via een speciale webshop en inkoop van connectiviteitsdiensten. Petra: “We voorzien in sms-diensten en dat doen we uiteraard samen met een aantal partners. Nieuw is dat we onafhankelijke second opinion en consultancy-diensten leveren en we doen dit door de inzet van senior consultants en young professionals. Evident dat deze consultancydiensten van seniors en young professionals ook los van elkaar ingezet kunnen worden. We kunnen consultants inzetten bij bedrijven of gemeentes die kortdurend advies nodig hebben op het gebied van bijvoorbeeld 5G , AI, IoT, indoordekking of security. BTG en BTG Services beschikken beide over een enorm en actueel netwerk, hetgeen we graag bij elkaar brengen.”

Connected society

Het is allemaal bedoeld om de digitale transitie te kunnen versnellen en om marktimperfecties op te lossen. Het jaarthema is ‘Building bridges in a connected society’. Petra: “BTG en BTG Services bouwen bruggen tussen vraag en aanbod en we doen wat nodig is om tot goede oplossingen te komen. Iedereen met elkaar verbinden: connectiviteit creëren. We willen allemaal bereikbaar zijn én blijven, daarvoor hebben we een goed werkende, digitale infrastructuur nodig. Zo creëren we samen een connected society."

Ook voor MKB

Petra: “Voor MKB-ers zal het misschien klinken als een ‘ver van mijn bed show’. Want hoe doe je nu mee in die connected society als je vooral bezig bent met je dagelijkse business? Juist een MKB-ondernemer kan gebruik maken van de opgedane kennis en ervaringen, ook binnen de producten en diensten, van BTG Vereniging en BTG Services. De best practices die we hebben opgedaan bij grote bedrijven en bijvoorbeeld bij de ministeries die allemaal bij ons aangesloten zijn -, die stellen wij graag ter beschikking aan kleinere en middelgrote ondernemers. Zij kunnen dan blijven doen waar zij goed in zijn en BTG en BTG Services helpen wél mee in deze digitale transitie. Want het is hard nodig dat we met elkaar verbonden zijn én blijven.”

SentinelOne BW 04-09-2023 tm 16-10-2023 Gartner BW start 5 juli tm 4 nov 2023
Gartner BN en BW liggend 5 juli tm 5 nov 2023