Redactie - 06 september 2014

Marc Swartjes, Gartner: Geen weg terug meer voor Digitale business

Het thema van Gartner Symposium/ITXpo dit jaar is Driving digital business, een logisch vervolg op het thema vorig jaar Focus Connect Lead. Hoe zorgen CIO’s, of andere IT bestuurders ervoor dat hun organisatie daadwerkelijk businessvoordelen behaalt door de inzet van ICT?  Executive People sprak hierover met Marc Swartjes, regional vice president Gartner Benelux.

Het is razendsnel gegaan, met ingrijpende gevolgen. Was het internet ooit uitsluitend bedoeld om mensen wereldwijd effectief met elkaar te laten communiceren, nu is het uitgegroeid tot een volwaardige business-tool. “Bedrijven ontdekten al snel dat je met het internet ook geld kon verdienen, waarmee e-business was geboren”, zegt Marc Swartjes.

“Dat heeft een spectaculaire ontwikkeling in gang gezet die ertoe zal leiden dat in 2020 ongeveer 35 miljard devices verbonden zullen zijn met internet. Tegen die tijd verwachten we dat er zo’n zeven miljard personal devices in omloop zijn. Het gaat dus ondertussen om mensen die onderling communiceren, bedrijven die zaken doen en ´dingen´ die met elkaar verbonden zijn. Die factoren, people, business en things zullen in november centraal staan.”

De afgelopen jaren was een belangrijke pijler onder de visie van Gartner de bekende Nexus of Forces. Deze term beschrijft het onvermijdelijke samenkomen van vier ontwrichtende krachten: social, mobile, cloud en analytics. “Deze Nexus of Forces heeft gezorgd voor het fundament van digital business. Ondertussen wordt IT niet meer alleen gezien als een puur technologisch onderwerp, maar is het een basisbegrip geworden waar iedere business professional mee te maken heeft. Voor digital business is geen diepgaande technische kennis nodig.”

Brug geslagen

Volgens hem is met de Nexus of Forces de afgelopen jaren de brug geslagen tussen IT en de business. “Wanneer je kijkt naar de huidige wereld zie je dat de grenzen vervagen tussen digitaal en fysiek. Dat heeft grote invloed op alle aspecten van de samenleving, onder meer alle businessmodellen waarin we traditioneel dachten staan nu ter discussie. In het oog springende voorbeelden zijn de ingrijpende veranderingen in de mediawereld, maar ook ook ontwikkelingen als smart machines, autonoom rijdende auto’s en 3D-printing. Dat laatste kan een grote impact krijgen op de logistieke wereld, op grondstoffen, manufacturing en op retail. Smart machines en robots zullen eveneens effect hebben, onder meer op de arbeidsmarkt.”

Een goed voorbeeld van de invloed die digital in de nabije toekomst zal krijgen is de innovatie die momenteel plaatsvindt in de sector automotive. Wie nu op de snelweg tegen een vangrail botst en tot stilstand komt zal zelf de hulpdiensten moeten bellen, of iemand anders zal dat moeten doen. Dat wordt een human moment genoemd. Maar in een wereld waarin alles connected is, maakt de telefoon na de crash simultaan verbinding met de takelwagen én 112. Het kan nog verder gaan als de auto gaat communiceren met de smartphone en sensoren die op het lichaam gedragen worden de fysieke gesteldheid van de drager monitoren en desgewenst de aankomende ambulance hierover informeren. Je smartphone stelt persoonlijke contacten op de hoogte en zoekt nabije camera’s als bewijsvoering voor de politie/verzekeraar en stelt alvast het schade rapport op waarna de verzekeraar een schatting maakt. Allemaal in real-time. Dergelijke vergaande automatische interactie wordt een digital moment genoemd.

 Twee werelden

Swartjes: “Dàt is digital business. Die digitale realiteit is er al, of in ieder geval heel dichtbij. Het probleem waar CIO’s nu mee worstelen is dat ze met twee voeten in verschillende werelden staan. Aan de ene kant is er die digitale realiteit, maar voor sommige bedrijven heeft dat nog geen prioriteit, of willen ze hun oude businessmodellen nog niet loslaten. Aan de andere kant hebben zij met oude technologie in hun organisatie te maken. Dus enerzijds verwacht de business steeds vaker van de CIO dat hij innovatieve transformatie initieert, maar anderzijds anderzijds moet hij nog steeds veel tijd besteden aan het beheer van de oude systemen.”

Daarom zullen daarom zullen de CIO-tracks dit jaar zijn opgezet vanuit drie gerelateerde perspectieven. De eerste is het now: wat heeft een organisatie reeds aan technologie, en vooral: hoe zorg je dat je dat gaat renoveren om het up to date te houden. Daarnaast loopt de track the new, die zal ingaan op de impact van digital business. De derde track is you: hoe pak je als CIO de balanceringsact aan die bij je functie hoort, zorg je voor leadership. Volgens Swartjes is dat thema leiderschap een essentieel onderwerp. “Er is geen weg terug meer: òf je stapt op de trein òf je mist hem volledig.

Ivoren toren

Dat dit concept aanslaat blijkt ook uit het feit dat een toenemend aantal CIO’s Gartner Symposium/ITXpo bezoekt met zijn team. “Dat heeft een hoge vlucht genomen. Dat komt doordat de CIO niet meer in zijn eentje in een ivoren toren opereert. Hij werkt aan die transformatie naar de digitale wereld met een heel team van specialisten om zich heen.” Daar speelt Gartner onder meer op in door het service portfolio niet meer alleen af te stemmen op individuen, maar juist op teams.

Een andere ontwikkeling waar Gartner al enkele jaren op wijst is de groeiende rol van andere executives in de IT-strategie van organisaties. “Het IT-budget van de CMO wordt groter dan dat van de CIO. Iedere business is een IT business, ieder bedrijf is een IT-bedrijf, elke business manager is een technisch manager. De lijnen vervagen. De traditionele harde IT blijft wel bestaan, maar dat zal steeds meer in andere vormen zijn en daar hoef je eigenlijk niet meer zoveel van te weten als bedrijf.

Gartner Symposium/ITXpo is erop gericht CIO’s te helpen om van theorie naar praktijk te gaan in deze digitale realiteit. “We zullen uitgebreid ingaan op het nieuwe speelveld, en de vraag hoe CIO’s een leidende rol daarin kunnen gaan spelen, hoe ze digitale mogelijkheden kunnen realiseren, bouwen en optimaliseren. Dus uiteindelijk hopen we de CIO een pad te bieden om vanuit IT leiderschap te evalueren naar een onmisbare plaats in die nieuwe digitale wereld. Met een zetel aan de businesstafel. Wij denken dat CIO’s daar absoluut goed voor gepositioneerd zijn, maar wel een paar stappen nodig hebben. Daar gaan wij ze bij helpen.”

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 Gartner BW start 5 juli tm 4 nov 2023
Gartner BN en BW liggend 5 juli tm 5 nov 2023