Redactie - 04 februari 2016

Toekomst bedrijven afhankelijk van hoe ze omgaan met data

Toekomst bedrijven afhankelijk van hoe ze omgaan met data image

Data zijn pas waardevol als ze worden omgezet tot inzichten en die inzichten worden gebruikt om betere beslissingen te nemen. Dat klinkt eenvoudig, maar hoe ga je data opslaan? Welke oplossingen halen het meeste uit gegevens én zorgen ervoor dat niet-kritieke gegevens worden opgeslagen in minder dure opslag? Wat Ronald van Heek, Chief Commercial Officer bij Tectrade, betreft gaan bedrijven aan de slag met Enterprise Hybrid IT en Flash technologie.


Big data is geenszins een nieuw onderwerp en in de laatste twee jaar is negentig procent van de beschikbare data gecreëerd. Een deel van de gegevens wordt door bedrijven gebruikt om snel beslissingen te kunnen nemen gebaseerd op feiten. Maar data an sich zijn niet baan doorbrekend, pas als de gegevens met behulp van analytics worden omgezet in inzichten, kunnen bedrijven processen optimaliseren, betere marketingcampagnes versturen of risico’s beter inschatten.

Data is het nieuwe geld

Of zoals onderzoeksbureau Gartner het zegt: ‘In de digitale wereld is data ons nieuwe geld.’ Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die analytics inzetten 2,6 keer meer kans hebben om concurrenten af te troeven en 1,6 keer meer jaarlijkse groei laten zien. Ze hebben 260 procent om top performers te zijn en hun aandelen worden 2,5 keer beter gewaardeerd. Zeker als de informatie realtime beschikbaar is, maar dat is voor veel bedrijven nog geen realiteit.

Om waarde te halen uit data, moeten de juiste data realtime beschikbaar zijn. Daarvoor moet je weten welke gegevens het meest belangrijk zijn om de juiste opslag te kiezen. Om de waarde te behouden, moet data makkelijk toegankelijk zijn én beveiliging goed geregeld zijn. ‘Enterprise Hybrid IT helpt organisaties om de waarde uit data te halen en beveiliging te waarborgen’, vertelt van Heek.

De hybride cloud biedt een verscheidenheid aan oplossingen om data op te slaan en te beheren. Zo zegt onderzoeksbureau Gartner over de hybride cloud dat ‘organisaties de on-premise private cloud kunnen gebruiken voor veiligheidsredenen, maar ook de publieke cloud kunnen gebruiken om van de schaalbaarheid van een leverancier te profiteren’. ‘Het lijkt een vrij technisch onderwerp, maar IT is een service die businessdoelstellingen ondersteunt en zo moet de hybride cloud ook gezien worden’, aldus Van Heek.

Professionals richten zich op échte waarde toevoeging

De juiste infrastructuur en dataopslag zorgen er enerzijds voor dat alleen de kritieke gegevens worden opgeslagen op realtime omgevingen en computerkracht alleen gebruikt wordt voor die processen die dagelijkse beslissingen ondersteunen. Dat heeft budgettair een gunstig gevolg, omdat niet-kritieke data worden opgeslagen op minder snelle opslag en dus minder geld kosten.

Maar dat heeft ook gevolgen voor de organisatie: professionals worden niet meer ingezet voor het ontwikkelen van platte rapportages en data crunching, maar richten zich op het analyseren van kritieke data en hoe die de businessdoelstellingen verbeteren. ‘Als bedrijven twijfelen, dan vragen we om zichzelf de vraag te stellen: welke waarde heeft het voor ons bedrijf als we sneller kunnen reageren op veranderingen in de markt of behoeften van klanten?

Waar het om draait: hoe snel je data om kunt zetten in inzichten en kunt gebruiken voor het maken van beslissingen, des de succesvoller je bent. ‘Snelheid is het concurrerende voordeel als het gaat om big data’, vertelt Van Heek. Een deel van de snelheid waarmee data ingezet kan worden, hangt af van de eerder genoemde professionals, maar een groot gedeelte hangt af van technologie. Binnen de Enterprise Hybrid IT zijn meerdere opties mogelijk om het meeste uit je data te halen.

Zeven keer sneller uit de opslag

Voor on-premise oplossingen binnen een private cloud omgeving biedt Flash technologie de kans om data zeven keer sneller op te halen uit de opslag. Volgens onderzoeksbureaus Gartner en IDC zal zestig procent van alle opslag gebaseerd zijn op Flash. Wat Van Heek betreft is Flash geen optie, maar een regelrechte ‘must’: ‘Als je realtime aan de slag wilt met data om op feiten gebaseerde beslissingen te nemen, dan moet je aan de slag met Flash.’

Oplossingen die gebaseerd zijn op Flash zijn bijvoorbeeld Business Analytics Accelerator, IBM PureData/ Netezza en Watson. Waar de eerste alleen beschikbaar is voor on-premise en de laatste alleen in de cloud staat, is de oplossing van IBM en Netezza zowel on-premise als in de cloud beschikbaar. De oplossingen worden door Van Heek aangedragen om de verscheidenheid van de oplossingen te laten zien.

Softwareoplossingen met Flash

‘De Business Analytics Accelerator maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat de database makkelijker en sneller samenwerkt met de analytics tool. In plaats dat je uren of zelfs dagen moet wachten op je inzichten, heb je binnen een paar seconden inzichten op basis waarvan je beslissingen kunt nemen’, aldus Van Heek. ‘Soms is het doen van een querie zelfs 82 keer sneller dan met traditionele oplossingen.’

De oplossing van IBM en Netezza biedt in-database analytics met aanpasbare compressie voor opslagbesparingen. Dat is een hele mond vol, maar betekent zoveel dat de oplossing eenvoudig schaalbaar is. ‘Enerzijds heb je dus te maken met sneller analyseren van je data, doordat de analyse dicht op de gegevens zit. En anderzijds kun je snel gegevens beschikbaar maken of juiste archiveren als je ze niet meer nodig hebt. Dat is ook beter voor de kosten.’

Watson Analytics is in zijn geheel cloud based en moet vooral de vindbaarheid van data verbeteren. ‘Het blijkt uit onderzoek van IDC dat kenniswerkers soms data moeten hebben uit meer dan vier systemen, maar slechts in 56 procent van de tijd vinden ze de data die ze nodig hebben. Dus daarom is Watson Analytics ontwikkeld, waarbij hun belofte is dat je snel antwoorden vindt op je vragen en snel inzichten verkrijgen op basis waarvan je beslissingen kunt nemen.’

Verantwoordelijkheid bij de business

Een deel van de verantwoordelijkheid voor big data projecten ligt vanwege het beheer van data bij IT, maar de business moet eveneens betrokken zijn. Uiteindelijk zijn zij het die de meeste waarde uit data kunnen halen. ‘Big data projecten zijn heel breed. Je kunt gegevens gebruiken om te groeien in marketing en sales, maar ook operationele en financiële processen verbeteren. Of om risico’s af te dekken en innovatieve producten en services te ontwikkelen.’

Met andere woorden: data zijn het nieuwe geld, maar alleen als de gegevens zijn omgezet in inzichten die business managers helpen om betere beslissingen te nemen. ‘Als je goede grip op je data hebt, heb je meer grip op je bedrijf én de markt, omdat je sneller kan reageren op veranderingen of kansen die zich voordoen’, aldus Van Heek. ‘Bedrijven die nu niet aan de slag gaan met data, zullen het nooit winnen van hun concurrenten.’

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29