Wouter Hoeffnagel - 18 september 2015

Kwart van de medewerkers is trots op zijn CEO

Naarmate een werknemer trotser is op zijn of haar CEO, hoe kleiner de kans dat deze werknemer actief op zoek is naar een andere baan. Een werknemer die lekker op zijn plek zit, staat er over het algemeen minder open voor om van baan te veranderen. De waardering voor de hoogste baas speelt daar een belangrijke rol in, naast zaken als collega’s, werkinhoud, uitdaging, arbeidsvoorwaarden, lokatie. Een kwart van de Nederlandse werknemers geeft aan trots te zijn op zijn CEO.

Dit blijkt uit onderzoek van Intelligence Group onder 6.578 respondenten. De Nederlandse werknemer heeft eerder een positieve dan negatieve houding ten opzichte van zijn of haar CEO. Gemiddeld is een kwart van de Nederlandse werknemers het eens is met de stelling ‘Ik ben trots op mijn CEO/directeur’, terwijl 17% het hier niet mee eens is. Een CEO op wie werknemers trots zijn is beter instaat werknemers aan zijn bedrijf te binden vergroot daarnaast de interne mobiliteit en doorstroom.

CEO als bindmiddel
Er is een verband met de mate waarin werknemers actief op zoek zijn naar een baan. Werknemers die niet actief op zoek zijn naar een baan, zijn trotser op hun CEO (36%) dan werknemers die wél actief op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging (17%). Daarnaast kan de CEO een gunstig effect hebben op de interne doorstroom. Werknemers die een nieuwe baan hebben bij dezelfde werkgever, zijn over het algemeen trotser op hun CEO (34%) dan de werknemers die niet van baan zijn gewisseld én dan de werknemers die bij een andere werkgever een baan hebben gevonden (beide 30%).

Véronique Oonk van Intelligence Group: “Als medewerkers van werkgever veranderen, denken we vaak dat dit te maken heeft met hun direct leidinggevende, de inhoud van de werkzaamheden of het arbeidsvoorwaardelijke plaatje. We denken niet meteen aan de rol van algemeen directeur. Dat die bijdraagt aan de mate van loyaliteit, betekent dat er een relatief eenvoudig en goed bruikbaar ‘bindmiddel’ in de organisatie aanwezig is. Dat wat hij of zij uitdraagt, de aanwezigheid en zichtbaarheid van deze persoon, maakt dat een werknemer al dan niet trots is op zijn of haar CEO”.

Uitvoerend personeel is kritischer
De impact die de CEO heeft op de loyaliteit van werknemers blijkt sterk per beroepsgroep te verschillen. Zo zijn de werknemers die het dichtst bij de CEO/directeur in de bedrijfshiërarchie staan (werknemers werkzaam in de categorie ‘Management’) het meest trots. Zij worden gevolgd door werknemers in het vakgebied Marketing, Kwaliteitsmanagement/procesverbetering, Finance en Inkoop, wat Intelligence Group ‘staffuncties’ noemt. Werknemers in een meer uitvoerend beroep zijn daarentegen kritischer. De vijf beroepsgroepen waar werknemers het minst trots zijn op hun CEO zijn Beveiliging en ordehandhaving, Verpleging/verzorging, Medische dienstverlening, Callcenter medewerker en Facilitaire dienstverlening.

Top 5 meest trots

  1. Management
  2. Marketing
  3. Kwaliteitsmanagement/procesverbetering
  4. Financieel-economisch
  5. Inkoop

Top 5 minst trots

  1. Beveiliging en orde handhaving
  2. Verpleging/verzorging
  3. (para)Medische dienstverlening (mens of dier)
  4. Callcenter medewerker
  5. Facilitaire dienstverlening