Wouter Hoeffnagel - 09 oktober 2015

Big Data moet in Groningen problemen met pijpleidingen gaan voorspellen

Het College van Burgemeester en Wethouders van Groningen investeert in een project waarbij Big Data wordt ingezet problemen met ondergrondse pijpleidingen te voorspellen. Dit maakt het mogelijk te leiding tijdelijk te vervangen en te voorkomen dat een leiding het begeeft.

Dit meldt TNO. Het College van Burgemeester en Wethouders van Groningen draagt in totaal bijna 250.000 euro bij aan twee Groningse innovatieprojecten rond sensortechnologie en energie. Eén van deze projecten is het Sensor Toepassing Op Ondergrondse Pijpleidingen (STOOP) project. Hierbij wordt op basis van Big Data over de opbouw van de ondergrond, historische informatie over gas- en watertransportleidingen en bouwkundige constructies voorspeld waar problemen met ondergrondse pijpleidingen kunnen ontstaan.

Testfase
Alle gas- en watertransportbedrijven in Nederland en Deltares zijn bij het project aangesloten. De technologie wordt de komende drie jaar getest bij onder andere het fieldlab van het EnTranCe-terrein in Groningen. Bij deze testfase zijn ook bedrijven betrokken die op basis van de data die met de technologie wordt gegenereerd toepassingen willen ontwikkelen. TNO is verantwoordelijk voor het projectmanagement en draagt daarnaast inhoudelijk bij aan het project.

Daarnaast investeert het College van Burgemeester en Wethouders van Groningen in Open Seismic Sensorgrid Groningen (OSSG), een initiatief van de Groningse bedrijven Bevingmeter, Embed, Medusa, StabiAlert, SW Fivelingo en Target Holding. De partijen bouwen een open sensorplatform waarbij de netwerken voor aardbevingsmetingen van de NAM en KNMI worden aangevuld met een netwerk van oppervlaktesensoren. Het gaat hierbij om versnellings- en tiltmeters. In totaal moet het netwerk uit ruim 10.000 sensoren gaan bestaan. De meetgegevens die worden verzameld worden openbaar gemaakt voor het ontwikkelen van nieuwe toepassingen en het verkrijgen van meer inzicht in aardbevingen. TNO richt zich ook bij dit project op het projectmanagement.

SLTN Vierkant Progress Communications BW start week 17 tm 19
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29