Redactie - 31 juli 2019

DUO zet transitie in naar ICT-gedreven bedrijf

Als onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verzorgt Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) onder meer de bekostiging van Nederlandse onderwijsinstellingen en de studiefinanciering van studenten en fungeert zij als link tussen beleid en onderwijs. Om zich klaar te stomen voor de toekomst zet DUO de komende jaren in op de integratie van nieuwe technologieën zoals blockchain en het gebruik van data om eigen dienstverlening en het Nederlandse onderwijs te optimaliseren. De transitie naar ICT-gedreven bedrijf is ingezet.

Alhoewel DUO vaak nog wordt gezien als een instelling die beslissingen omtrent studeren zoals het leenstelsel maakt, is dit niet het geval. Beslissingen die in de politiek worden gemaakt, zijn aan DUO om uit te voeren. Hier komt technologie om de hoek kijken. “Wij dragen zorg om snel te anticiperen op beleidswijzigingen. Hiervoor proberen we de best mogelijke systemen en processen te ontwikkelen. Op deze manier maken we politieke veranderingen zo gemakkelijk en begrijpelijk mogelijk voor studenten en onderwijsinstellingen”, aldus Hans Schutte, directeur-generaal bij DUO. Een voorbeeld hiervan is de omslag van basisbeurs naar leenstelsel. Schutte: “Het is onze zorgplicht om studenten te informeren over de veranderingen, hen wegwijs te maken met het nieuwe systeem, maar ook om studenten met ‘leenangst’ te ondersteunen door de beste voorlichting over terugbetaling en renteveranderingen te geven. Hiervoor is de inzet van technologie een noodzaak. Wij kunnen en moeten door onze jonge doelgroep - die makkelijker nieuwe technologische ontwikkelingen kan opnemen - vooroplopen op het gebied van technologie en dienstverlening.”

Dossier in eigen handen
Door samen te werken met een jongerenraad, bestaande uit studenten en ex-studenten, krijgt DUO vanuit een belangrijke klantengroep input voor de strategie en koers voor de toekomst. Eén van de innovaties waar DUO naar streeft is het gebruik van blockchaintechnologie. Middels een open, maar beveiligd netwerk waar data wordt bewaard en aangevuld, is het doel om educatiedossiers persoonlijk toegankelijk te maken voor studenten. “Door deze dossiers inzichtelijk te maken op elk moment en op elk mobiel apparaat geven we studenten de controle over hun eigen onderwijsdata. In één oogopslag kunnen ze dan bijvoorbeeld zien wat ze per maand lenen, hoeveel studiepunten ze hebben gehaald en hoeveel collegegeld ze nog moeten betalen. Ook kunnen we vanuit DUO makkelijk een persoonlijke reminder sturen als bijvoorbeeld een studentenreisproduct moet worden stopgezet. Ook wordt studeren in het buitenland gemakkelijker gemaakt. Bijvoorbeeld doordat we via de blockchain diploma’s internationaal kunnen uitwisselen en op die manier ook de waarde makkelijk met elkaar kunnen vergelijken.” Schutte ziet in de toekomst ook kansen om te innoveren als gehele overheid, door een zogenaamde ‘digitale overheid’ te realiseren: “Nu doe je zaken met allerlei verschillende instellingen zoals de belastingdienst en DUO, als dit samen kan worden gevoegd heeft iedereen altijd toegang tot alle benodigde gegevens onder één dak.”

Slim gebruik van data voor beter onderwijs
Daarnaast streeft DUO naar een betere benutting van eigen data om het onderwijs continu te verbeteren. MBO-instellingen kunnen nu al door de data van DUO inzicht krijgen in de doorstroming van hun leerlingen en studenten. Daarnaast ziet Schutte ook dat de data van DUO kan bijdragen aan bredere inzichten “door interne data naast cijfers van externe partijen zoals het CBS te leggen, wordt duidelijkheid verkregen over de huidige arbeidsmarkt, maar ook die van de toekomst. Dit helpt onderwijsinstellingen om hun curriculum in te richten naar de vraag.”

Interne transitie
Door innovaties en snelle technologische ontwikkelingen is het aantrekken van het juiste talent en ontwikkeling en training van eigen personeel bij DUO een must. Met het oog op de toekomst zal DUO steeds meer veranderen in een digitaal gedreven bedrijf. Schutte: “Om onze ambities te realiseren zullen we naast het aantrekken van gespecialiseerd personeel ook investeren in onze huidige medewerkers en hun de ruimte geven om zich te ontwikkelen in de nieuwe technologieën. Dit is de randvoorwaarde om te kunnen blijven innoveren.”

Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024