Redactie - 25 juni 2012

Dimpact en Atos bekrachtigen nieuwe samenwerking


Gemeentelijk samenwerkingsverband Dimpact heeft op 22 juni j.l. de nieuwe samenwerking met ICT-leverancier Atos bekrachtigd. Daarmee is de opdracht, inzake de Europese aanbesteding voor de levering van uitgebreide front- en midoffice functionaliteit, aan Atos gegund. De nieuwe samenwerking tussen Dimpact en Atos is op feestelijke wijze ingeluid.

Gunning
In de afgelopen maanden heeft Atos de proof-of-concept en de verschillende reviews goed doorstaan. Atos biedt het beste antwoord op de gebundelde wensen van de gemeenten in het Dimpact samenwerkingsverband. Op 22 juni werd het contract ondertekend tijdens een feestelijke bijeenkomst. Dimpact directeur-bestuurder René Bal en Atos executive partner Jacq Bus bekrachtigden de overeenkomst in het bijzijn van hun medewerkers, Dimpact-lidgemeenten en de begeleider van het aanbestedingstraject M&I/Argitek.

Nieuwe producten
In 2013 gaan de huidige 30 lid gemeenten over op de nieuwe functionaliteit. Zij krijgen dan een uitbreiding van functionaliteiten zonder kostentoename. Naast het multichannel frontoffice en het zaaksysteem, krijgen de gemeenten tevens een geïntegreerd Document en Records Management Systeem, Content Management Systeem, een portaal voor mobiele devices, project- en programma samenwerkingsfunctionaliteit en datadistributie. Door samenwerken en gezamenlijke inkoop kunnen gemeenten zonder afzonderlijke Europese aanbestedingen eenvoudig en tegen lagere kosten de voorzieningen voor de ‘Basisgemeente’ realiseren.

Nieuwe relatie
Atos was in het verleden al hoofdleverancier van Dimpact. De relatie tussen beide partijen gaat door de nieuwe samenwerking echter aanzienlijk veranderen. In de beginperiode (2005) pionierde Dimpact met het digitaal loket en het midoffice concept. In die tijd ontwierp Dimpact de functionaliteiten met praktijkkennis van lidgemeenten. Inmiddels biedt de markt diverse oplossingen en is het niet meer nodig voor Dimpact om bestaande componenten van het front- en midoffice zelf te ontwerpen. Door de overgang van een ontwikkelrelatie naar een inkooprelatie gaan Dimpact en Atos anders met elkaar samenwerken. Dit weerspiegelt zich in het contract en de organisatieveranderingen aan beide zijden.

Innovatie
De nieuwe inkoopgerichte relatie betekent niet dat Dimpact minder gaat innoveren, in tegendeel. ”We hebben nu meer ruimte om innovatieprojecten op te pakken. Dat is nodig. Er blijven immers ontwikkelingen op gemeenten afkomen die nieuwe vraagstukken met zich mee brengen rondom informatievoorziening. Dimpact zal haar rol als landelijke kennisorganisatie en proeftuin proactief blijven invullen”, aldus Rene Bal. Een voorbeeld van een dergelijk innovatieproject betreft de burgerzakenmodules mGBA, waar Dimpact, GovUnited en KING reeds aan samenwerken. Een deel van de innovaties valt binnen de scope van het contract met Atos, de rest kan apart worden ingekocht.

Hoogwaardige dienstverlening
Door de gezamenlijke inkoop van gestandaardiseerde ICT krijgen de lidgemeenten van Dimpact een aanzienlijke uitbreiding van functionaliteit voor een scherpe inkoopprijs; Een volledige oplossing waarmee gemeenten in een korte doorlooptijd met efficiënte bedrijfsvoering hoogwaardige dienstverlening aan burgers en bedrijven kunnen bieden. “Als gevolg van ingrijpende bezuinigingen staan investeringen in de digitale overheid onder druk. Om de substantiële besparingen te bereiken, moet slim geïnvesteerd worden. Onze e-suite is een oplossing die perfect aansluit bij zowel de wensen van de burger als de eisen van de gemeente. We zijn erg trots op deze hernieuwde samenwerking met Dimpact”, aldus Rob Pols, CEO van Atos Benelux.
 
 

FOBT2023 | Banner vierkant - REGISTER DIL Dutch IT Leaders Linkedin
Progress Communications BN start week 17 tm 19