Redactie - 25 juni 2012

Gemeente Almelo in zee met PQR


Gemeente Almelo maakt sinds vorige maand gebruik van een nieuwe back-upomgeving. Deze omgeving kan met minder opslagcapaciteit meer data langer en veilig bewaren maar ook terughalen. PQR heeft de Gemeente geadviseerd bij de aanschaf en implementatie.

Waardevolle data
Gemeente Almelo heeft te maken met een enorme groei in digitale gegevens. Deze data moet niet alleen veilig bewaard worden, maar ook bruikbaar blijven. Peter Eerhard, Project Manager ICT Gemeente Almelo: “Onze back-upinfrastructuur kon dit eigenlijk niet meer aan. Daarnaast was de manier van opslag – op tapes – te kwetsbaar en te arbeidsintensief. Aangezien de gemeente erg veel waarde hecht aan het zorgvuldig omgaan met gegevens in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens was het hoog tijd voor een nieuwe, flexibele en moderne back-upomgeving.”

Moderne back-upomgeving
PQR adviseerde de gemeente Almelo om over te stappen op een HP-oplossing, gecombineerd met al in gebruikzijnde CommVault software. Nieuwe hardware in combinatie met moderne datamanagementsoftware, die gegevens op een kosteneffectieve en veilige manier bewaart. De gemeente heeft een back-up-2-disk-oplossing in de vorm van HP IBRIX x9720 Base Racks aangeschaft. Deze storage-oplossing gecombineerd met een Capacity license van CommVault Simpana 9 CLA, CommVault deduplicatie en CommVault Virtual Server Agent (VSA) back-up, levert een betrouwbare, flexibele en beveiligde back-upomgeving op.

Reductie opslagruimte tot 90%
Bijkomend voordeel van deze manier van databack-up is dat de hoeveelheid ruimte die nodig is om de gegevens te bewaren significant afneemt. Omdat de back-updata wordt gededupliceerd, is er 80 tot 90% minder behoefte aan opslag. De ruimte die de data inneemt, wordt dus met een factor 10 tot 20 gereduceerd. Alle back-ups zijn online beschikbaar en kunnen al naar gelang behoefte realtime en bijna in no-time teruggehaald en gebruikt worden. “De HP en CommVault back-upcombinatie zorgt ervoor dat de gemeente belangrijke gegevens veilig bewaart, maar wel direct kan benaderen. Tegen lagere kosten en minder arbeidsintensief,” aldus Bas ter Heurne, Sales Manager PQR. “Wij zijn al jaren partner van HP en CommVault en weten dus hoe we hun producten en oplossingen kunnen combineren om het beste resultaat te bereiken. Onze klanten profiteren hiervan!”

Nog meer datamanagement
Gemeente Almelo rust niet op haar lauweren; de volgende fase op het gebied van datamanagement is al bekend en zal draaien om het archiveren van data en e-mail. Eerhard: “Wij hebben goede ervaringen met PQR, CommVault en HP, het zijn betrouwbare partners. We hebben dan ook zeker de intentie om van hun diensten gebruik te blijven maken.”

Trend Micro BW week 20 rm 23-2023 DIC en DIL Banner vierkant algemene sales brochure
Progress Communications BN start week 17 tm 19