Redactie - 06 februari 2013

Onderzoek Ciena: Veel interesse Network-as-a-Service


Netwerkleverancier Ciena heeft een enquête laten doen door Vanson Bourne, onder IT-beslissers in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Hieruit blijkt een sterke interesse onder bedrijven in een model voor WAN-connectiviteit dat zich aanpast aan pieken en dalen in de bandbreedtebehoefte. Vier van de vijf bedrijven geven aan zeer of enigszins geïnteresseerd te zijn in het gebruik van Network-as-a-Service (NaaS). Deze interesse duidt op een groeiende vraag naar bandbreedte en de noodzaak van een kostenefficiënter connectiviteitsmodel. Bedrijven die reeds ICT-diensten uitbesteden, overwegen inmiddels ook het gebruik van een ‘Datacenter without walls’-model, waarbij ze voor netwerkconnectiviteit betalen op basis van het werkelijke gebruik.

Nederlandse en Franse ondernemingen staan het meest open voor een ‘pay-per-use’ model voor WAN-connectiviteit (respectievelijk 44% en 43%), gevolgd door bedrijven in het Verenigd Koninkrijk (36%) en Duitsland (32%).
 
Ongeveer een derde van de ondervraagde Franse en Britse beslissers vindt dit model aantrekkelijk vanwege de lagere kosten (30% in beide gevallen), terwijl de Nederlandse respondenten de grootste waarde toekennen aan de voorspelbaarheid van het model (35%). Bedrijven zijn zeer geïnteresseerd in een model voor WAN-connectiviteit dat zich aanpast aan de pieken en dalen in de bandbreedtebehoefte. Slechts een op de vijf (17%) respondenten sluit het gebruik hiervan op voorhand uit. De Duitse markt toont zich met name enthousiast: meer dan de helft (56%) van de respondenten geeft aan zeer geïnteresseerd te zijn in dit model. Deze belangstelling voor Network-as-a-Service valt toe te schrijven aan een groeiende vraag naar bandbreedte en de noodzaak om de connectiviteitskosten te reduceren.

Bijna de helft van de respondenten die actief zijn in de financiële dienstverlening (48%) en industriesector (46%) geeft aan zeer geïnteresseerd te zijn in een dergelijk model. De publieke sector blijkt daarentegen terughoudender: slechts 14% van de respondenten in deze sector toonde dezelfde mate van belangstelling. Uit de enquêteresultaten blijkt daarnaast dat bedrijven hun ICT-diensten op brede schaal uitbesteden. Ongeveer twee derde (64%) van de bedrijven besteedt ICT-diensten uit, en meer dan een derde (39%) is van plan om ook andere diensten uit te besteden. Van de respondenten die nog geen ICT-diensten uitbesteden, overweegt ongeveer de helft (49%) deze mogelijkheid en heeft bijna een op de tien (8%) reeds plannen op dit gebied geformuleerd. De trend van uitbesteding zal naar verwachting van positieve invloed zijn op de markt voor bandwidth-on-demand: bedrijven zullen op zoek gaan naar een kostenefficiënt connectiviteitsmodel om te voorzien in de groeiende vraag naar bandbreedte voor cloudgebaseerde ICT-diensten.

Hoewel de meerderheid van de ondervraagde bedrijven (84%) oog heeft voor de gevolgen van het uitbesteden van ICT-diensten voor hun behoefte aan WAN-connectiviteit en bandbreedte, heeft meer dan de helft (53%) deze gevolgen niet concreet geëvalueerd. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, aangezien de cloud staat of valt met de prestaties van het ondersteunende netwerk. Omdat het uitbesteden van diensten naar de cloud een belangrijk onderdeel vormt van de strategieën van CIO’s dient de gerelateerde netwerkplanning eveneens een prioriteit te vormen.SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024 SLTN Vierkant
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29