Redactie - 10 juli 2013

45% van Europese internetgebruikers bereid om abonnement op te waarderen of over te stappen naar andere provider voor sneller internet


Internetgebruikers vinden snelheid heel belangrijk. Dat blijkt uit de laatste EU-enquête over internetgebruik. Bijna de helft (45%) van de gezinnen in de EU is bereid zijn internetabonnement op te waarderen of een andere provider te nemen om te kunnen beschikken over een snellere breedbandverbinding. Bij de keuze van een internetformule is de factor snelheid nu even belangrijk als de prijs.

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie: “Consumenten vinden snelheid op het internet steeds belangrijker, bijvoorbeeld om films te bekijken. Voor mensen die thuis een zaak hebben, is snelheid ook belangrijk om te kunnen concurreren. Consumenten houden nu rekening met de snelheid én met de prijs als ze een keuze maken.”

Uit de enquête bleek ook dat meer dan de helft (54%) van de gezinnen zowel zijn nationale als internationale mobiele telefoonverkeer beperkt uit bezorgdheid over de kosten. Kroes: “Dit is het tijdperk van de smartphone. Hoogwaardige diensten voor mobiele telefonie zijn een essentieel onderdeel van het dagelijks leven. Het kan niet dat de halve bevolking wegens de kosten haar belgedrag beperkt en het is onaanvaardbaar dat die beperkingen in de hand worden gewerkt omdat er geen onderling verbonden eengemaakte markt is.” Nochtans is het aantal mensen dat bezorgd is over de kosten als zij bellen naar een ander dan hun eigen netwerk, dit jaar met 11% gedaald (van 60 naar 49%). Dat is een duidelijk bewijs dat de inspanningen van de Commissie om de mobiele afgiftetarieven te verlagen, een positief effect hebben op de consumenten.

Andere opvallende resultaten van deze Eurobarometer:

Snelheid is steeds belangrijker

  • Door de concurrentie zijn de prijzen betaalbaar geworden, maar er moet meer aandacht zijn voor het beantwoorden van de vraag naar hogere snelheden.
  • Ongeveer 40% van de deelnemers ondervond problemen om toegang te krijgen tot online inhoud en applicaties door een te lage snelheid of onvoldoende downloadcapaciteit.

Kwaliteit van de dienst

  • Twintig procent antwoordde dat het soms moeilijk was om toegang te krijgen tot online inhoud of dat apps op hun mobiele telefoon blokkeerden (vier procentpunt meer dan in december 2011). Dit kwam vaker voor als ze films wilden bekijken (42%), muziek wilden beluisteren (22%), gratis beeldfragmenten wilden downloaden (22%), live evenementen wilden bekijken (20%) of online spelletjes wilden spelen (19%).
  • De geluidskwaliteit is een probleem. Slechts 38% antwoordde dat de geluidskwaliteit op hun mobiele telefoons zeer goed is, ten opzichte 49% voor vaste telefoons en 25% voor bellen via internet.

Open internet en netneutraliteit

  • Het afschermen van video's is het hinderlijkste probleem op het gebied van netneutraliteit/copyright.
  • 34% van de volwassenen gebruikt VoIP-beldiensten (ten opzichte van 27% in 2012).

Kooptrends

  • 44% van de gezinnen heeft minstens één abonnement voor mobiel internet (ten opzichte van 30% in 2012).
  • 45% van de gezinnen heeft gekozen voor een dienstenpakket (bv. een combinatie van televisie, breedbandinternet, telefoon, mobiele diensten) van dezelfde provider.
  • 40% (van die 45%) heeft overwogen om een pakket bij andere provider te nemen, maar 29% zegt dat het niet gemakkelijk is om de pakketten met elkaar te vergelijken.