Redactie - 28 november 2014

IDC: ‘Cybercrime heeft steeds meer impact op de zorg’

De zorgsector wordt steeds vaker getroffen door cyberaanvallen. De impact van de aanvallen wordt daarnaast steeds groter. Eén op de vier cyberaanvallen op zorginstellingen had dit jaar een impact op de normale bedrijfsvoering.

Dit blijkt uit onderzoek van IDC onder managers in de zorg. De omvang van deze impact varieert overigens. 52,2% geeft aan dat de cyberaanval met de minste impact de normale bedrijfsvoering minder dan een uur onderbrak. De langste onderbreking door een cyberaanval in de afgelopen twaalf maanden duurde volgens 43,3% tussen de 8 en 24 uur.

Cybercrime komt veel voor
Alle ondervraagde managers in de zorg geven aan in 2014 doelwit te zijn geweest van een cyberaanval. 39,4% stelt zelfs meer dan 10 keer te zijn aangevallen door cybercriminelen. 27,1% van alle aanvallen wordt door managers in de gezondheidszorg als succesvol omschreven.

Als we kijken naar beveiligingsproblemen in het algemeen blijkt het verlies of diefstal van een laptop, mobiele telefoon of ander draagbaar apparaat het incident dat het meest bij de Amerikaanse Department of Health and Human Services (DHHS) wordt gemeld. Ook hack- en IT-incidenten komen echter vaak voor. Deze incidenten hadden in 2013 betrekking op 9% van alle individuen die in de zorg met cybercrime werden geconfronteerd en 11,4% van alle cyberaanvallen.

Security is een prioriteit
Security speelt dan ook een steeds belangrijkere rol in de zorg. De 2014 IDC Global Technology and Industry Research Organization IT Survey wees uit dat security en risicomanagement voor 29% van de managers in de zorg de hoogste prioriteit had. Dit percentage is flink toegenomen in verhouding met de 20,1% uit 2013. 59,6% van de managers geeft aan het securitybudget in de afgelopen drie jaar te hebben vergroot, terwijl 38,3% van de managers het budget gelijk heeft gehouden. Er zijn dus nauwelijks managers te vinden die de afgelopen jaren minder geld beschikbaar hebben gesteld voor beveiliging.

Beveiliging is voor zorginstellingen van groot belang. De instellingen werken met persoonlijke gegevens van burgers, die niet altijd vertrouwen hebben in de wijze waarop zorginstellingen hun privacy beschermen. Indien deze privacy wordt geschonden nemen consumenten daarnaast geen halve maatregelen. 21,6% geeft aan in dit geval van zorgverlener te wisselen.