Witold Kepinski - 07 januari 2015

Managers verwachten grootste salarisstijging in 2015 van Nederland

Nederlandse beroepsbevolking heeft gematigde verwachtingen omtrent salarisverhoging in 2015; directieleden verwachten de grootste persoonlijke salarisstijging in 2015.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek “Belonen in Nederland”, dat voor het 13e jaar op rij werd uitgevoerd door Conclusr Research onder netto 2.694 functionarissen, die gezamenlijk 100 verschillende functiecategorieën vertegenwoordigen.

Wat er eind januari daadwerkelijk in het loonzakje zal zitten moet nog blijken, maar de Nederlandse beroepsbevolking verwacht geen spectaculaire stijgingen. Maar liefst 87 van de 100 onderzochte functiecategorieën gaan uit van een stijging van het bruto jaarsalaris met 2% of minder. Wat opvalt is het gegeven dat directieleden er daarentegen vanuit gaan in 2015 wél substantieel meer te gaan verdienen.

Zo rekent de financieel directeur op een verhoging van zijn bruto salaris met 3,5%; de sales director gaat uit van een stijging met 4%; terwijl de operationeel directeur en de algemeen directeur beiden uitgaan van een stijging van het bruto jaarinkomen met gemiddeld 5%.

Indien, los van de branche en de werknemersgrootteklassen waarin betreffende medewerkers actief zijn, wordt gekeken naar het bruto jaarsalaris in 2014 exclusief vakantiegeld en de verwachte procentuele salarisstijging voor 2015, dan komt het volgende beeld naar voren.

Door: Witold Kepinski