Wouter Hoeffnagel - 02 april 2015

KPMG: ‘Commissaris heeft onvoldoende IT-kennis’

Commissarissen bij Nederlandse financiële instellingen vinden dat zij over onvoldoende kennis van informatietechnologie (IT) beschikken. Dit beperkt hen in de mate waarin zij toezicht kunnen uitoefenen en als gesprekspartner kunnen functioneren voor de Raad van Bestuur als het gaat om de IT-agenda van de onderneming.

Dit blijkt uit rondvraag van KPMG onder 50 commissarissen en 8 directieleden van 30 grote Nederlandse banken en verzekeraars, waarvan de resultaten zijn verzameld in het rapport ‘Toezicht op IT’. 90% noemt de huidige IT-kennis ontoereikend. De helft van de onderzochte commissarissen is van mening dat er tijdens vergaderingen te weinig tijd wordt besteed aan IT. De gemiddelde tijdsbesteding ligt nu op 10 tot 15% van de gemiddelde vergadertijd.

Weinig affiniteit met IT en overvolle agenda
De onderzochte commissarissen geven aan dat de beperkte tijdsbesteding vooral een gevolg is van een gebrek aan affiniteit met het onderwerp en de vaak overvolle agenda. “De helft van de commissarissen zou IT graag prominenter op de agenda zien”, constateren Marten La Haye en Rob Fijneman van KPMG.

La Haye: "De schaarse tijd van de commissaris wordt echter opgeslokt door met name compliance zaken en daarmee het nagaan of de organisatie aan de diverse regels voldoet. Áls IT al aan de orde komt, dan vaak in samenhang met incidenten zoals uitval van systemen en beveiliging."

‘IT is fundamenteel veranderd’
"Informatietechnologie (IT) in het bedrijfsleven is de afgelopen decennia fundamenteel veranderd", weet Fijneman, Head of Advisory bij KPMG en tevens hoogleraar IT-auditing aan de Tilburg University.

Fijneman: "IT is innovatief, kostbaar, kwetsbaar en onmisbaar. Niet alleen om de bedrijfsprocessen op gang te houden, maar ook steeds meer als essentieel onderdeel van innovatie. IT heeft duidelijk de puur ondersteunende rol achter zich gelaten en wordt steeds meer een drijvende kracht achter de strategie van ondernemingen, bij uitstek een gebied waar de commissaris toezicht op moet houden.

Hoge kosten
De kosten die met IT zijn gemoeid, zijn bovendien aanzienlijk. Gemiddeld genomen is IT, infrastructuur, software en de mensen die er intensief bij betrokken zijn, goed voor zo’n 20% van het bedrijfsbudget en er zijn geen aanwijzingen dat dat aandeel zal dalen."

De toegenomen aandacht voor IT stelt volgens Fijneman niet alleen nieuwe eisen aan de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen, maar heeft ook ingrijpende gevolgen voor de Chief Information Officer (CIO). Fijneman: "De tijd dat de CIO vooral sterk moest zijn op technisch niveau ligt definitief achter ons. De behoefte van de commissaris om beter op de hoogte te zijn van de kansen, risico's en de kosten als het om informatietechnologie gaat, vraagt van de CIO dat hij meer en meer in staat is om op een verhelderende wijze met de leden van de RvC in gesprek te gaan over informatietechnologie. Missiewerk voor de CIO dus, die kan helpen de kennis van commissarissen op IT-gebied flink op te voeren."

Fujitsu BW DIL vierkant week 9 tm 12-2024 Trend Micro BW BN week 10-11-13-14-2024
Fujitsu BW en BN liggend DIL week 9 tm 12-2024