Wouter Hoeffnagel - 15 juni 2015

Europese Raad gaat akkoord met voorstel Europese Databeschermingswet

De Europese Raad is akkoord met het voorstel voor een nieuwe Europese Databeschermingswet. Met de wetgeving moet onder andere het recht om vergeten te worden, het recht toegang te krijgen tot persoonlijks gegevens, een meldplicht bij datalekken en boetes bij overtredingen op Europees niveau worden geregeld.

Nu de ministers van Justitie van de EU-lidstaten akkoord zijn gegaan met het voorstel kan het voorstel worden besproken met de Europese Commissie en het Europees Parlement. De onderhandelingen gaan nog deze maand van start.

Europa klaarstomen voor het digitale tijdperk
“Vandaag is een belangrijke stap gezet die Europa klaarstoomt voor het digitale tijdperk. Burgers en bedrijven hebben recht op moderne regels voor gegevensbescherming, die technologisch bij de tijd zijn. Strenge normen voor de bescherming van persoonsgegevens versterken het consumentenvertrouwen in digitale diensten; bedrijven hebben er voordeel bij als in alle 28 landen dezelfde regels gelden. Ik ben ervan overtuigd dat we voor het einde van het jaar tot een akkoord zullen komen met het Europees Parlement en de Raad”, zegt V?ra Jourová, EU-commissaris voor justitie, consumentenzaken en gendergelijkheid.

Er is overigens ook kritiek op het voorstel voor de Europese Dataschermingswet. Onder andere Bits of Freedom (BOF) liet in maart al weten van mening te zijn dat het voorstel te veel is afgezwakt onder druk van lobbyende bedrijven. De Europese koepelorganisatie EDRI, waar BOF onderdeel van is, beschrijft de pijnpunten uit het voorstel in een rapport. 

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 Progress Communications BW start week 17 tm 19
SentinelOne bannercampagne BW BN 04-09-2023 tm 31-01-2024