Wouter Hoeffnagel - 25 augustus 2015

Veel Apple apparaten op de werkvloer kunnen beter worden beveiligd

Veel beveiligingsmaatregelen blijken te ontbreken op Apple apparatuur zoals Mac’s, iPhones en iPad’s. Denk hierbij aan maatregelen als schermvergrendeling en sterke wachtwoorden. Bedrijven lopen hierdoor onnodig veel risico als het gaat om IT-beveiliging.

Dit meldt Centrify, leverancier van beveiligingssoftware, op basis van een onderzoek onder ruim 1.000 professionals. De respondenten zijn in het onderzoek gevraagd hoe zij hun computers en smartphones op de werkvloer gebruiken. 45% van de respondenten blijkt tenminste één Apple apparaat te gebruiken voor zijn of haar werk. 63% van deze apparaten is eigendom van de werknemer zelf.

Geen sterke wachtwoorden
De beveiliging laat in veel gevallen te wensen over. Zo blijkt in 58% van de gevallen software of een bedrijfsbeleid te ontbreken om zeker te stellen dat gebruikers sterke wachtwoorden gebruiken. Dit blijkt dan ook lang niet altijd te gebeuren. 51% van alle ondervraagde Apple-gebruikers geeft aan zijn apparaat uitsluitend met een wachtwoord dat bestaat uit één woord of een cijfercombinatie te hebben beveiligd. Ook is opvallend dat 56% van de gebruikers aangeeft zijn wachtwoorden wel eens te delen met anderen.

Slechts 17% van de werknemers gebruikt een wachtwoordmanager die door de werkgever is verstrekt. Dergelijke oplossingen zouden het gebruik van sterke en unieke wachtwoorden kunnen vergroten, doordat gebruikers de vele verschillende wachtwoorden die zij voor verschillende diensten, accounts en apparaten gebruiken niet langer zelf hoeven te onthouden. 28% van de ondervraagde Apple gebruikers geeft aan dat zijn apparatuur is voorzien van beheersoftware die door de werkgever is verstrekt. 35% van de respondenten werkt voor bedrijven die data-encryptie op Apple apparatuur verplicht stelt.

Vertrouwelijke informatie inzien
Het goed beveiligen van Apple apparatuur is overigens niet onbelangrijk. 60% van de respondenten geeft aan dat zij hun Mac gebruiken om vertrouwelijke bedrijfsinformatie te bekijken. 65% gebruikt deze machine om vertrouwelijke of gereguleerde klantinformatie in te zien. 51% van de iPhones wordt gebruikt om toegang te krijgen tot bedrijfsinformatie, terwijl dit percentage onder iPads op 58% ligt.

NTT BW start 31-5 TM 14-6 Progress Communications BW start week 17 tm 19
Netgear banner liggend start week 14