Wouter Hoeffnagel - 15 september 2015

CFO’s investeren in digitalisering van financiële afdeling

De overgrote meerderheid (87%) van de Nederlandse CFO’s is van plan de komende periode in te zetten op digitalisering van de financiële afdeling. Hierbij willen de managers vooral investeren in data-analyse (45%), risicomanagement (34%) en accountingprocessen (29%).

Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële en administratieve professionals, onder 200 CFO’s en financieel directeuren in Nederland. De cloud, mobiele technologie, sociale media en big data maken vandaag integraal deel uit van het bedrijfsleven. Het is dan ook de vraag of bedrijven vandaag gewapend zijn om met een digitale ommezwaai om te gaan. Ruim acht op de tien (83%) CFO’s en financieel directeuren stellen vandaag voldoende vertrouwen te hebben om met een toenemende digitalisering om te gaan op de financiële afdeling. Slechts 16% voelt zich hier niet tegen opgewassen.

Het nut en de noodzaak van digitalisering
“Ieder bedrijf wordt beïnvloedt door de impact van digitale technologieën. Ook CFO’s zien steeds meer het nut en de noodzaak om te investeren in digitalisering. Dit blijkt niet alleen uit onderzoeken, maar ook uit onze gesprekken met CFO’s en financieel directeuren,” zegt Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland. “De inzetbaarheid van het personeel wordt als belangrijkste uitdaging beschouwd wat opnieuw het belang onderstreept om het juiste talent in huis te hebben. Door de digitale evolutie is er meer vraag naar financiële talenten met een sterk analytisch vermogen, alsook naar ervaren interim-managers met een specifieke expertise voor het managen van systeemimplementaties. Financials die daarnaast ook nog in staat zijn om financiële data te vertalen voor non-financials hebben een streepje voor op medekandidaten tijdens het wervingsproces.”

Door de opkomst van Big Data is bijna de helft (45%) van de CFO’s en financieel directeuren van plan is te investeren in data-analyse. Hiermee willen de managers vooral een beter beeld krijgen van onder andere klantbehoeften of het vinden van nieuwe markten. Meer dan een derde (34%) van de CFO’s is daarnaast ook van plan te investeren in risicomanagement, terwijl 29% wil investeren in het verder digitaliseren van accountingsprocessen. Slechts 13% geeft aan niet te investeren in de digitalisering van de financiële afdeling.
 
publish2connect afbeelding   

Bron: onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Robert Half onder 200 CFO’s in Nederland - meerdere antwoorden toegestaan

Digitalisering gaat gepaard met uitdagingen
Digitalisering biedt echter niet alelen kansen, maar zorgt ook voor uitdagingen. 85% van de CFO’s geeft aan uitdagingen te ervaren bij het doorvoeren van veranderingen. De inzetbaarheid van het personeel (35%), standaardisatie van de processen (33%) en technologische beperkingen (32%) vormen de grootste obstakels.
 
publish2connect afbeelding    

Bron: onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Robert Half onder 200 CFO’s in Nederland - drie antwoorden per respondent

Stephan Renken : “CFO’s houden zich niet langer alleen bezig met de kosten en baten van het bedrijf, maar zijn ook meer en meer de drijvende kracht achter innovatie en groei. Financiële digitalisering speelt daarbij ook een steeds grotere rol. Om bij te blijven met de nieuwste technologische trends, dienen financieel leidinggevenden van morgen daarom innoverend te blijven, willen ze financiële digitalisering optimaal blijven inzetten in het bedrijf.”

Pax8 BW 29-05 tm 18-06-2023 SLTN Vierkant
ALSO CTV BW en BN 23-05-2023 t/m 30-05-2023