Wouter Hoeffnagel - 15 september 2015

Mbo onderwijs moet sneller gaan inspelen op onder andere ICT-ontwikkelingen

De ICT-sector ontwikkelt zich razendsnel, iets wat het mbo onderwijs nu nog nauwelijks kan bijhouden. Minister Jet Bussemaker van OCW wil daarom dat het mbo onderwijs sneller gaat inspelen op ontwikkelingen in de markt en wensen van het bedrijfsleven. De minister neemt daarom maatregelen om het mbo onderwijs flexibeler te maken.

“De dynamiek op de arbeidsmarkt wordt steeds groter. We zien dat banen in een steeds sneller tempo opkomen, veranderen of verdwijnen. Natuurlijk blijven bakkers, loodgieters en metselaars komende jaren heel hard nodig, maar de wereld verandert. Ontwikkelingen op het gebied van ICT, robotisering en globalisering stellen nieuwe eisen aan werknemers en dus ook aan opleidingen. Zo leidt ons beroepsonderwijs ook glasvezel engineers op, of leestenmakers die bijvoorbeeld digitaal orthopedische schoenen op maat ontwerpen en tandtechnici die 3D geprinte tandprotheses maken. Komende jaren komen daar nieuwe beroepen bij die we op dit moment nog niet kennen,” aldus minister Bussemaker.

Samen met bedrijven leertrajecten samenstellen
Bussemaker gaat mbo-scholen meer ruimte geven om samen met regionale bedrijven en instellingen sneller een opleiding of leertraject samen te stellen. Dit kost nu nog te veel tijd, wat het moeilijk maakt in te spelen op ontwikkelingen in de markt. Scholen en bedrijven kunnen onder andere afspraken gaan maken over het combineren van opleidingen en samen bepalen op welke dagen studenten op school zitten of juist werken. Hiermee wil Bussemaker de kans van jongeren op een baan vergroten.

Daarnaast krijgen de mbo-opleidingen ook een andere naam, die meer recht moet doen het vakgebied waarvoor leerlingen worden opgeleid. Leerlingen kunnen in de toekomst kiezen voor:

  • Een entreeopleiding (niveau 1)
  • Het basis beroepsonderwijs (niveau 2)
  • Het middelbaar beroepsonderwijs (op niveau 3 en 4)

Lesgeven combineren met praktijkgericht onderzoek
Mbo-scholen krijgen daarnaast met ingang van volgend jaar net als in het hbo de mogelijkheid lectoren aan te stellen, die lesgeven combineren met praktijkgericht onderzoek. Hierdoor moet kennis direct beschikbaar worden voor onderwijs.

Veeam On BN week 22-23 Alleen DI Leaders Veeam On BW tm 12 juni 2023 Alleen DI Leaders
Skykick BN 30-05 t/m 07-06