Redactie - 13 oktober 2015

Benelux conservatief op vlak van cloud en outsourcing

Het uitbesteden van IT groeit, maar in de Benelux is die groei lager dan elders. Daarnaast gaat niet iedereen mee in het verhaal van cloud.

48 procent van de ondernemingen in de Benelux is van plan meer aan outsourcing te doen in de volgende 2-3 jaar. Wereldwijd ligt dat cijfer op 56 procent. Bij 35 procent van de Benelux-respondenten is men niet van plan meer te investeren. Hier ligt dat cijfer internationaal op 29 procent.

Onderzoek
Het onderzoek peilt naar tevredenheid over IT-outsourcing en werd uitgevoerd door KPMG. Bij het onderzoek werden ook 110 Benelux outsourcingcontracten onderzocht.

Ook de cloud is minder populair dan in andere regio's. 57 procent van de ondernemingen in de Benelux geeft minder dan tien procent van zijn IT-budget uit aan clouddiensten. Wereldwijd is dit 60 procent. Maar de kloof is groter bij de ondernemingen die helemaal niets uitgeven aan cloudservices. Zo geeft dertig procent van de Beneluxrespondenten er geen budget aan uit waar dit wereldwijd slechts zes procent is.

Regulering en volgzaamheid
De voornaamste redenen om de stap naar de cloud niet te zetten is volgens het onderzoek regulering en volgzaamheid. Daarnaast worden risico's rond datalocatie, veiligheid en privacy ervaren als obstakels.

Alles bij elkaar zijn 57 procent van de respondenten tevreden tot zeer tevreden over hun IT-dienstverleners, wat in lijn ligt met het wereldwijd gemiddelde. Maar bij bedrijven die niet tevreden zijn ligt het volgens KPMG vaak aan een gebrekkige sturing van de dienstverlening samen met een uitbestedingsstrategie.

Verband tussen tevredenheid en professioneel management
"De onderzoeken die wij jaar op jaar uitvoeren laten een duidelijk verband zien tussen de mate van tevredenheid en het professioneel management van de gehele outsourcingcyclus, van strategievorming tot en met beëindiging van een uitbestedingsrelatie", zegt Anthony Van de Ven, Partner bij KPMG Advisory. "Wij willen daarom vele organisaties aansporen outsourcing nadrukkelijker te benaderen als een strategisch vraagstuk dat continue sturing en bewaking nodig heeft."

De tevredenheidcijfers liggen wel een stuk lager dan bij vergelijkbaar onderzoek van Whitelane Research eerder dit jaar. Hier was minder dan tien procent ontevreden over hun outsourcingspartner. Maar ook hier klonk de waarschuwing al dat je als bedrijf een outsourcingcontract nauwgezet mee moet opvolgen.

In samenwerking met Datanews

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Netgear banner liggend start week 14