Wouter Hoeffnagel - 21 december 2015

Hostingsector moet in 2016 vol aan de bak

Het zijn woelige tijden, waarin ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen. Tegelijkertijd trekt de economie aan en blijft de vraag naar clouddiensten onverminderd hoog. Voor de hostingsector biedt het aankomende jaar volop kansen. We moeten er in 2016 dan ook met zijn allen tegenaan om deze kansen te grijpen, de sterke positie van Nederland als hostingland te verdedigen en de leidende rol die wij als hosters voor onze klanten spelen te behouden.

Begin oktober werd het Safe Harbour verdrag door het Europees Hof van Justitie ongeldig verklaard, aangezien de veiligheid van Europese data die in de Verenigde Staten (VS) wordt opgeslagen onvoldoende gewaarborgd wordt door de Amerikaanse wetgeving. Dit verdrag gaf bedrijven de mogelijkheid klantgegevens uit te wisselen met de Verenigde Staten en op Amerikaanse servers op te slaan. Het ongeldig verklaren van dit verdrag kan voor hosters die ook in de VS actief zijn, flinke gevolgen hebben en zorgt daardoor voor onzekerheid.

Daarnaast is een meldplicht datalekken op komst, die vanaf 1 januari 2016 in werking treedt. Bedrijven, waaronder hosters, zijn vanaf deze datum verplicht melding te maken van ‘ernstige datalekken’. Het begrip ‘datalek’ wordt hierbij in de breedste zin van het woord geïnterpreteerd. Het gaat niet alleen om incidenten waarbij data openbaar wordt gemaakt, maar ook om gevallen waarbij onbevoegden toegang weten te krijgen tot data, gegevens wijzigen of deze vernietigen. Indien een dergelijk incident zich voordoet moet dit worden gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens, en in sommige gevallen bij alle betrokkenen. Denk hierbij aan mensen van wie persoonsgegevens zijn uitgelekt of door onbevoegden zijn ingezien.

Er komen ook allerlei kansen op ons pad. Zo wordt Nederland door initiatieven als Digital Gateway to Europe van Stichting DINL internationaal steeds beter op de kaart gezet als hostingland. Ons land is dankzij de uitstekende digitale infrastructuur waarover wij beschikken bij uitstek geschikt om als digitale springplank te dienen naar de rest van Europa. Dit biedt voor hosters uiteraard kansen. Buitenlandse partijen die de Europese markt willen betreden, kunnen hun data onderbrengen bij een Nederlandse hoster, waardoor data binnen de Europese grenzen wordt opgeslagen. Een kans die hosters niet mogen laten schieten.

De wereld is dus volop in beweging, wat de hostingsector er niet minder complex op maakt. Als sector is het aan ons om de klant mee te nemen in deze complexe wereld en hem of haar te informeren over nieuwe ontwikkelingen en de impact hiervan. We zullen in 2016 dan ook als hostingsector gezamenlijk vol aan de bak moeten om kansen die op ons pad komen te grijpen en de positie van Nederland als zowel hostingland als Digital Gateway to Europe te verdedigen. Kom dus in actie en neem je verantwoordelijkheid!

FOBT2023 | Banner vierkant - REGISTER Veeam On BN week 22-23 Alleen DI Leaders
DIL Dutch IT Leaders Linkedin liggend