Wouter Hoeffnagel - 26 december 2015

Wat kunnen we in 2016 van de DHPA verwachten?

De DHPA is volop in ontwikkeling en gaat in 2016 opnieuw aan de slag met allerlei thema’s. We kijken vooruit en schetsen een beeld van wat we komend jaar van de DHPA kunnen verwachten. De DHPA is in de loop der jaren steeds meer betrokken geraakt bij allerlei politieke thema’s, zoals wet- en regelgeving, toezicht en marktwerking. Deze thema’s zijn inmiddels doorgeschoven naar Stichting DINL, waardoor de DHPA zich in 2016 nog meer kan richten op de sectorspecifieke onderwerpen. Daarnaast gaat de DHPA nauwer samenwerken met ISPConnect, de branchevereniging van Internet Service Providers. 

Samenwerking binnen de hostingsector staat komend jaar binnen de DHPA centraal. Dit is van belang, aangezien de sector volop in beweging is. De cloud wordt steeds populairder en is inmiddels definitief doorgebroken bij het bedrijfsleven. De cloud gaat inmiddels echter verder dan alleen hosting. Steeds meer cloudproviders leveren IT en diensten die voorheen het exclusieve domein waren van de traditionele IT-partner of -reseller. Denk hierbij naast compute, storage en networking, aan platformdiensten en security. Veel hosters zijn dan ook niet meer alleen hosters, maar hebben zich doorontwikkeld tot IT-bedrijven nieuwe stijl. Steeds vaker wordt dan ook gesproken over ‘born in the cloud’ providers, die altijd het as-a-service model hebben gehanteerd en op een natuurlijke manier cloudactiviteiten hebben toegevoegd en opgebouwd. 

Concurreren in de traditionele IT markt
In hun nieuwe rol concurreren hosters steeds meer met traditionele IT-bedrijven. De groeicijfers van beide kampen maken dit snel duidelijk. Hosters groeien vandaag de dag in veel gevallen met dubbelcijferige percentages, terwijl traditionele IT-bedrijven nog maar mondjesmaat groeien of zelfs krimpen. Tegelijkertijd is een ontwikkeling gaande waar traditionele IT-bedrijven clouddiensten toevoegen aan hun portfolio, waarmee zij de ‘born in the cloud’ providers proberen te volgen. Dat gaat ze niet altijd goed af, want het gaat om een ander businessmodel en een andere cultuur. Steeds vaker besluiten zij om reseller te worden van de clouddienstverlening van hosters. 

Samenwerking
De DHPA en ISPConnect werken steeds vaker samen. Deze samenwerking wordt in 2016 geïntensiveerd, waarbij steeds meer gemeenschappelijke thema’s zoals de positie van cloudbedrijven als de nieuwe stijl IT-bedrijven, security en privacywaarborging in de cloud een belangrijke rol gaan spelen. Ook andere onderwerpen waar beide partijen zich al langer op richten krijgen in 2016 opnieuw aandacht, waaronder het bestrijden van abuse en onderzoek naar arbeidsvoorwaarden. En het promoten van het imago van de sector als aantrekkelijke werkgever om voldoende technisch talent van goede kwaliteit te kunnen aantrekken.

Gilde van ambachtelijke hosters
De Nederlandse hosting- en cloudproviders concurreren met grote buitenlandse spelers zoals Amazon Web Services en Microsoft. Deze partijen opereren op massale schaal en leveren ‘standaard’ producten gericht op een brede doelgroep. Je kunt dit dan ook vergelijken met fabriekswerk. Nederlandse hosting- en cloudproviders gaan echter veel kleinschaliger te werk en bieden in veel gevallen dienstverlening die aanzienlijk beter is toegespitst op de lokale markt en de behoeften van klanten. De DHPA ziet Nederlandse hosting- en cloudproviders dan ook als een gilde van ambachtelijke hosters, die betrokken zijn bij hun klanten, het channel goed kunnen bedienen en veel scherper kunnen inspelen op behoeften van de markt. De rol van ambachtelijke hosters wordt daarom in 2016 nog beter op de kaart gezet. 

Meer transparantie over kwaliteit van hosters
Daarnaast richt de DHPA zich in 2016 op het transparanter maken van de kwaliteitskenmerken van hosters. Het blijft voor klanten moeilijk te bepalen of een hoster kwalitatief goed werk aflevert. Zo zijn bij het hosten van een webapplicatie altijd meerdere partijen betrokken, waaronder de hoster, softwareontwikkelaar en het datacenter waar de applicatie is ondergebracht. Indien één van deze partijen de bal laat vallen, kan de veiligheid van de gehele webapplicatie in gevaar komen. Op dit moment zijn er allerlei certificaten beschikbaar die de verschillende partijen in deze keten kunnen halen. Deze certificaten sluiten echter niet goed op elkaar aan en bieden in de praktijk weinig duidelijkheid over de totale applicaties of sites. 

In 2015 heeft de DHPA zich daarom aangesloten bij het project Veilige Verbindingen van het ECP, dat in 2016 wordt voortgezet. Dit project heeft als doel een modulair systeem van herbruikbare audits te creëren en te zorgen dat certificaten goed op elkaar aansluiten. Hierdoor krijgen klanten de mogelijkheid de kwaliteit van hosters onderling te vergelijken en krijgen zij daarnaast inzicht in de kwaliteit van de volledige keten. Het project Veilige Verbindingen heeft ook aansluiting gezocht met het traject Cybersecure MKB van de ministeries van Economische Zaken en Justitie.

Zelfregulerende werking
Tot slot krijgt de zelfregulerende werking in de hostingsector in 2016 opnieuw volop de aandacht. Om te voorkomen dat de overheid meer regels oplegt aan de hostingsector noemt de DHPA het van groot belang dat de sector in staat is problemen eigenhandig aan te pakken. Een voorbeeld hiervan is het aanpakken van abuse. De DHPA vindt het van groot belang dat hosters hun verantwoordelijkheid nemen en zelf abuse vanaf hun netwerk bestrijden. Hiervoor kunnen zij onder andere gebruik maken van AbuseHUB, een systeem van de vereniging Abuse Information Exchange voor het delen van informatie en techniek rond de aanpak van malafide praktijken bij hosters. De DHPA moedigt hosters komend jaar, in nauwe samenwerking met ISPConnect, opnieuw aan gebruik te maken van dit systeem om abuse effectief te bestrijden.  

Publiek-private samenwerking als norm
Belangrijk bij het thema abuse is de publiek-private samenwerking rond het verwijderen van onrechtmatige content op servers van hosters en het bestrijden van illegale praktijken bij meldingen. De DHPA wil dat de aanpak van onrechtmatigheden efficiënter, sneller en waar mogelijk geautomatiseerd gaat verlopen. Hierbij is een belangrijk rol weggelegd voor Stichting DINL, die hierover overlegt met de overheid. De uitwerking hiervan is echter de verantwoordelijkheid van DHPA deelnemers.

De DHPA gaat dus opnieuw een druk jaar tegemoet, waarin allerlei thema’s op de radar staan. Houd de DHPA dus in de gaten!  

Korte aankondiging
Directeur Michiel Steltman vertrekt in 2016 bij de DHPA en verhuist dan naar de Stichting DINL. Steltman geeft het stokje daarom door aan een opvolger. 

Lees hierover meer in een latere editie van Executive People en Dutch IT-channel!

SLTN Vierkant AWS Summit Amsterdam tm 30 mei 2023
AWS Summit Amsterdam liggend tm 31 mei 2023