Redactie - 25 maart 2016

HPE Healthcare Platform Telemedicine helpt ziekenhuizen

Ziekenhuis SJG Weert en AmbulanceZorg Limburg-Noord hebben het Healthcare Platform Telemedicine in gebruik genomen als pilot. De oplossing is in samenwerking met Hewlett Packard Enterprise ontwikkeld en wordt nu in de praktijk getest. Telemedicine stelt ambulanceverpleegkundigen in staat om bij spoedgevallen – de zogenaamde levensbedreigende transporten – via een audio- en videoverbinding contact te maken met de arts in het ziekenhuis. Daarnaast hebben artsen in het ziekenhuis real time toegang tot alle vitale data, gemeten in de ambulance. Hierdoor krijgt de patiënt betere, efficiëntere en snellere zorg. 

Bij ongelukken of andere situaties waarbij acute hulp is vereist, kunnen artsen op afstand de ambulanceverpleegkundige bijstaan via een beeld- en spraakverbinding. Hierdoor kan de specialistische zorg al in de ambulance effectief in gang worden gezet. SJG Weert en AmbulanceZorg Limburg-Noord zijn de afgelopen maanden intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling en de voorbereiding van de pilot.

Sneller de juiste hulp bij patiënten

“Vooral bij patiënten met een aandoening op het gebied van neurologie of cardiologie is de ‘door to needle time’ van cruciaal belang. Hoe eerder de medisch specialist in het proces betrokken wordt hoe kleiner de gevolgschade”, zegt Dirk Peek, voormalig anesthesioloog. “Dit geldt ook voor traumapatiënten. De Telemedicine-oplossing van HPE maakt het mogelijk om sneller een arts te betrekken en dus sneller de juiste hulp bij de patiënt te krijgen.”

“Met het Telemedicine-platform kunnen we vanuit de ambulance eenvoudig de communicatie opstarten met het ziekenhuis”, vervolgt Peter Krebbekx, teammanager AmbulanceZorg Limburg-Noord “Het initiatief hiervoor ligt bij de ambulancemedewerkers en zij zullen het gebruiken als ze assistentie wensen om de overlevingskansen van de patiënt te vergroten.”

Snel en eenvoudig toegang via cloud platform

Het Healthcare Platform Telemedicine van HPE zal later dit jaar als een service vanuit een beveiligde cloud worden geleverd. Inclusief installatie, training en het gebruik van ‘medical tablets’ en beeldschermen die ervoor zorgen dat data intuïtief, snel en eenvoudig kunnen worden geraadpleegd door zowel de arts als het ambulancepersoneel. Er wordt gebruikgemaakt van standaarden waardoor een multi-vendor platform ontstaat. De toegepaste technologie en intelligentie voorkomen dat de data-, audio- en videoverbinding wegvallen.

“Telemedicine wordt wereldwijd een steeds belangrijkere component in ‘het nieuwe zorgen’ waarbij IT het mogelijk maakt om zorgprocessen efficiënter en kwalitatief beter te maken”, aldus Sebastiaan Alves, Healthcare specialist bij HPE. “Het Healthcare Platform Telemedicine is een mooi voorbeeld van IT die als dienst wordt geleverd vanuit de cloud, pay-per-use, multi-vendor en op basis van beveiligings- en uitwisselingsstandaarden. Het is onze ambitie om het platform landelijk beschikbaar te stellen in Nederland. Zowel voor patiëntenvervoer als voor bredere toepassingen in de zorg.”

WK

DIL Dutch IT Leaders Linkedin Nutanix BW 30-05 tm 15-06-2023
DIL Dutch IT Leaders Linkedin liggend