Redactie - 05 juli 2016

Europa koploper in personalized medicine

De gezondheidszorg staat aan de vooravond van een revolutie. Gepersonaliseerde geneeskunde verandert de manier waarop artsen, ziekenhuizen en de farmaceutische industrie werken. Dankzij genomics, genetica en bigdatatechnologie kan de behandeling steeds beter worden afgestemd op het individu. Europa neemt het voortouw in deze ontwikkeling, blijkt uit onderzoek van SAP en Oxford Economics.

Het onderzoek onder 120 beslissers bij organisaties in de gezondheidszorg in Europa en Noord-Amerika leverde diverse interessante inzichten op:
Een ruime meerderheid (68%) van de Europese respondenten gaf aan dat 'personalized medicine' nu al een positieve impact op hun organisatie heeft. Drie kwart verwacht dat dit over twee jaar het geval is. In Noord-Amerika zien we eveneens een meerderheid, maar de percentages liggen wel een stuk lager dan in Europa (55% nu en 63% over twee jaar).

Wat betreft patient empowerment, is sprake van een omgekeerd beeld. Volgens 62% van de Noord-Amerikaanse respondenten verandert deze trend, waarbij de patiënt machtiger wordt, hun organisatie nu al. Ruim driekwart (77%) denkt dat dit over twee jaar zo is. Deze percentages vallen in Europa lager uit (53% nu, 65% over twee jaar).

De meeste organisaties zoeken nog naar de juiste manier om gepersonaliseerde geneeskunde toe te passen. Het verhogen van de efficiëntie van behandelingen en kostenbesparingen zijn voor Europese respondenten de belangrijkste drijfveren.

Uitdagingen

Europese organisaties zien nog wel een aantal grote uitdagingen bij de transformatie naar personalized medicine. Ze vrezen vooral dat het juiste wetenschappelijke kader nog ontbreekt (77%) en dat er niet voldoende talent aanwezig is (70%).

Opvallend is verder dat de Europese respondenten minder bezorgd zijn over het ontbreken van de vereiste technologie (50%) en de financiering (43%) dan hun Noord-Amerikaanse collega's (respectievelijk 72% en 55%). Wel maken Europese organisaties zich meer zorgen over het voldoen aan dataprivacywetgeving (57% tegenover 45% van de Noord-Amerikaanse respondenten).

Strategie

Het onderzoek laat verder zien dat Europa een voorsprong heeft in het uitrollen van concrete strategieën voor gepersonaliseerde geneeskunde. Drie kwart van de organisaties heeft om deze reden het eigen privacybeleid aangepast en 55% verandert de bedrijfscultuur met het oog op nieuwe eisen aan privacy en security. In Noord-Amerika geldt dat voor respectievelijk 53% en 38% van de organisaties.

Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024 Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024