Redactie - 30 september 2016

Welke veranderingen ondergaat de markt en hoe gaat de DHPA hiermee om?

Welke veranderingen ondergaat de markt en hoe gaat de DHPA hiermee om? image

Sinds mei ben ik actief in gesprek geweest met deelnemers en partners van de DHPA. Deze gesprekken geven niet alleen een beeld van wat er leeft in onze sector, maar bieden ook een ideale gelegenheid om in te gaan op de veranderingen die onze markt ondergaat en hoe we daar als DHPA mee om moeten gaan. In dit katern wordt hier dan ook volop aandacht aan besteed.

Uit de gesprekken blijkt dat het netwerk van deelnemers en partners waaruit de DHPA een sterk netwerk is. Deelnemers hechten veel waarde aan kennisdeling en interactie in het netwerk. Wederzijdse ervaringen uitwisselen, samenwerken en het nastreven van kwaliteit waren regelmatig terugkerende elementen in de gesprekken. In dit katern vindt u een bijdrage terug over de kennismaking met de deelnemers die goed aansluit op deze thema’s. Daarnaast geeft dit katern u inzicht in marktontwikkelingen. Hoe ziet onze sector er nu uit en wat zijn belangrijke veranderingen? Met deze inzichten wil de DHPA haar aangesloten deelnemers stof tot nadenken geven voor hun volgende stappen in de markt.

Deze volgende stappen brengen mij op een ander onderwerp dat deelnemers en partners van de DHPA van groot belang vinden: het creëren van bekendheid voor en het vertegenwoordigen van de hosting en cloud providers naar de brede markt. Dit doet de DHPA onder andere door dit jaar een actieve rol te spelen in “The Next Step in Infrastructure”, een congres voor IT-beslissers bij eindgebruikers. Met een eigen paviljoen en een combinatie van deelnemers en partners genereren we hier aandacht voor onze zeer specifieke rol en positie in de Nederlandse markt voor cloud diensten.

De DHPA staat sinds haar oprichting voor kwaliteit in een snel veranderende markt. Ook in 2016 speelt de DHPA actief op dit thema in, met als één van de belangrijkste activiteiten de vernieuwing van het SLA Framework. Dit raamwerk helpt deelnemers een allesomvattende en in de sector vooroplopende SLA af te sluiten met klanten, waarmee zij de kwaliteit van hun dienstverlening garanderen. Samen met de nieuwe business en kennispartner Weolcan is onze voorzitter Sven Visser de DHPA SLA opnieuw aan het uitvinden. In dit proces zijn al grote vorderingen gemaakt. De ontwikkeling van het nieuwe DHPA SLA Framework bevindt zich inmiddels in een stadium waarin het nieuwe raamwerk door middel van interactieve sessies wordt getoetst bij en besproken met de deelnemers. Naar verwachting is het DHPA SLA Framework dit najaar beschikbaar voor onze deelnemers. 

In het DHPA katern in de meest recente editie van Executive People en Dutch IT-channel leest u meer over hoe de DHPA nu en in de toekomst invulling geeft aan deze en andere onderwerpen. 

Door: Ruud Alaerds, directeur van Stichting DHPA

SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024 Progress Communications BW start week 17 tm 19
Netgear banner liggend start week 14