Wouter Hoeffnagel - 14 januari 2017

Nederlandse Data Science Prijzen zetten innovaties in data science in de schijnwerper

Nederlandse Data Science Prijzen zetten innovaties in data science in de schijnwerper image

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) en de Big Data Alliance (BDA) reiken in 2017 voor het eerst de Nederlandse Data Science Prijzen uit. De initiatiefnemers willen hiermee Nederland op de kaart zetten als hét data science-land bij uitstek en daarbij ondernemerschap en wetenschappelijk onderzoek stimuleren. De inschrijving voor de prijzen, die jaarlijks uitgereikt gaan worden, is geopend.

Data science – of datawetenschap: het ontdekken van verborgen patronen in grote hoeveelheden data – speelt een steeds grotere rol in de samenleving. Baanbrekende medische ontdekkingen worden gedaan met behulp van algoritmes, terrorisme wordt bestreden op basis van data en er is geen topclub in het hedendaagse voetbal die nog zonder data-analyses kan. De potentiële waarde van data voor de Nederlandse economie wordt op 45 miljard euro geschat, terwijl bedrijven zitten te springen om talent – volgend jaar wordt een tekort van 8.000 data scientists verwacht (Nationale Denktank).

Voortrekkersrol
Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Big Data Alliance: “Nederlandse bedrijven en onderzoekers spelen een absolute voortrekkersrol op dit vlak. Daarom hebben de KHMW en de BDA, in samenwerking met de bedrijven AIMMS, EY, Lubbers De Jong, Microsoft en ORTEC, de Nederlandse Data Science Prijzen in het leven geroepen. Ons doel is al het uitzonderlijke innovatieve ondernemerschap en wetenschappelijke onderzoek op het gebied van data science in de schijnwerpers te zetten. We verwachten dan ook dat het niveau van de inschrijvingen erg hoog zal liggen.”

De Nederlandse Data Science Prijzen zijn onderverdeeld in drie categorieën. Ondernemingen die korter dan vijf jaar bestaan en op innovatieve wijze data science toepassen, maken kans op de Anthony Fokker Prijs. Deze start-up-prijs is vernoemd naar de Nederlandse luchtvaartpionier Fokker die ruim honderd jaar geleden in Haarlem zijn eerste start-up opzette. Onderzoekers die tussen januari 2014 en januari 2017 zijn gepromoveerd, dingen mee naar de Gerrit van Dijk Prijs, vernoemd naar de bekende Nederlandse wiskundige. Aan beide prijzen is een geldbedrag van 5.000 euro verbonden.

Hendrik Lorentz Prijs
De Hendrik Lorentz Prijs is bedoeld voor een organisatie binnen het bedrijfsleven of de overheid die op een onderscheidende en innovatieve manier data science toepast. Naamgever Hendrik Lorentz, voormalig secretaris van de KHMW, won in 1902 de Nobelprijs voor de Natuurkunde. Voor alle categorieën dienen inzendingen voor 21 maart 2017 te worden ingediend. De uitreiking van de Nederlandse Data Science Prijzen vindt plaats op 8 juni 2017 in het Hodshon Huis, de zetel van de KHMW in Haarlem. Het programma van het evenement wordt later bekendgemaakt.

AWS Summit Amsterdam tm 30 mei 2023 DIC en DIL Banner vierkant algemene sales brochure
AWS Summit Amsterdam liggend tm 31 mei 2023