Wouter Hoeffnagel - 16 februari 2017

Factsheet over Nederlandse en Europese privacywetgeving

De Dutch Datacenter Association (DDA) publiceert een Engelstalige factsheet over huidige en toekomstige data- en privacy wet- en regelgeving in Nederland en de EU. De factsheet is in nauwe samenwerking met DDA partner ICTRecht tot stand gekomen. Met het document beoogt de DDA (internationaal opererende) bedrijven die privacy gevoelige data opslaan in Nederland of vanuit Nederland distribueren, inzicht te geven in de privacyregelgeving waaraan zij moeten (gaan) voldoen.

Reden voor het opstellen van de factsheet was het feit dat data snel één van de meest waardevolle assets van bedrijven en organisaties is geworden. Privacy en het beschermen van data staan wereldwijd hoog op de agenda van bedrijven. Met de aankomende General Data Protection Regulation (GDPR), die vanaf 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens zal vervangen, zag de DDA de urgentie om stakeholders te informeren over de potentiële gevolgen voor bedrijven en organisaties. De factsheet is daarmee ook voor Nederlandse partijen van belang.

Nederland is populair
Stijn Grove, directeur van de DDA: “We zien de laatste jaren dat een steeds grotere hoeveelheid data van over de gehele wereld in Nederlandse datacenters wordt opgeslagen of vanuit Nederlandse datacenters naar Europa en verder wordt gedistribueerd. Nederlandse datacenters staan bekend om hun betrouwbaarheid, strenge maatregelen als het gaat om privacy en databeveiliging en aanhoudende inspanningen om te voldoen aan eisen voor certificering en compliancy aangaande privacy. Daarnaast is de bredere Nederlandse digitale infrastructuur zeer geschikt om als Digital Gateway to Europe te dienen. Die twee zaken samen, met daarbij de gunstige geografische ligging van Nederland in Europa, maken dat Nederland zeer populair is bij bedrijven die mondiaal digitale diensten leveren. Daarbij zien we met het oog op de naderende Brexit nu ook dat Nederland als onderdeel van de Europese Single Digital Market een extra pull factor heeft.”

Zowel grote als kleine partijen kiezen daarom voor Nederland om hun digitale diensten aan de rest van Europa te leveren. Zij moeten voldoen aan Nederlandse en Europese privacywetgeving en dienen daarom goed geïnformeerd te zijn, wat nu eenvoudig mogelijk is met deze factsheet. Het voldoen aan privacy wetgeving zal in toenemende mate van grote toegevoegde waarde zijn voor de propositie van de bedrijven die te maken hebben met privacy gevoelige data.

De in het Engels opgestelde factsheet is hier te vinden.

SentinelOne BW 04-09-2023 tm 16-10-2023 Progress Communications BW start week 17 tm 19
Gartner BN en BW liggend 5 juli tm 5 nov 2023