Redactie - 22 mei 2017

Protinus IT medewinnaar aanbesteding IWR2016|Beeldschermen

Naast het winnen van IWR2016|Vaste ICT-Werkplekken heeft Protinus IT tevens IWR2016|Beeldschermen gewonnen. IWR staat voor ICT Werkomgeving Rijk. Deze wordt via een aantal aanbestedingen in de markt gezet.

Het betreft aanbestedingen voor ICT hardware die valt onder de categorie ICT Werkomgeving Rijk, die aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken is toegewezen en door UBR|HIS wordt uitgevoerd. UBR|HIS (Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk | Haagse Inkoop Samenwerking) verzorgt het categoriemanagement alsook het contractmanagement voor deze aanbestedingen.

De aanbestedende dienst schat het volume voor de aanschaf van Beeldschermen voor ICT-werkplekken op zo’n 25.000 stuks per jaar. De financiële omvang per jaar komt naar schatting uit op 5 miljoen Euro inclusief de bijbehorende dienstverlening. De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar en kan één of meerdere malen met een door de hoofdopdrachtgever nader te bepalen periode tot in totaal maximaal vier jaar worden verlengd. De raamovereenkomst wordt gesloten met 3 partijen die in onderlinge competitie zullen moeten strijden om orders. Protinus IT is daar één van. De andere twee zijn Scholten Awater en Centralpoint.

Groot Deelnemersveld

Aan de aanbesteding nemen 10 ministeries deel, maar tevens organisaties als De Nederlandsche Bank (DNB), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Staatbosbeheer en diverse andere, waaronder tevens de Belastingdienst. In totaal hebben 103 overheidsorganisaties samen aanbesteed.

Het rijksbrede programma IWR heeft de volgende beoogde business uitkomst: het optimaal functioneren van de rijksdienst teneinde het kabinetsbeleid te kunnen verwezenlijken, in het bijzonder de beleidsdoelen van de Compacte Rijksdienst: meer productiviteit van het rijkspersoneel, meer flexibiliteit in werkwijzen, efficiency en in het bijzonder kostenbesparingen in de rijksorganisatie. In de rijkskantoren worden de volgende functionele eisen aan de ICT gesteld welke door IWR2016 mede mogelijk gemaakt kunnen worden:

• zoveel mogelijk papierloos werken;
• draadloos werken;
• printen, scannen en kopiëren in rijkskantoren; mobiele en persoonsgebonden ICT middelen;
• tijd- en plaatsonafhankelijk werken.