Redactie - 08 november 2017

Blockchain Organiseren: een nieuwe manier van management

Blockchain is bekend als onderliggende technologie voor cryptocurrencies zoals de bitcoin. Wanneer je blockchain als technologie samenvoegt met een nieuw organisatiemodel wordt management opnieuw uitgevonden. Schrijvers Paul Bessems (foto) en Walter Bril (op foto in colbert) schreven hierover het boek 'Blockchain Organiseren voor Managers'.

Paul Bessems: “Blockchain kan bijdragen aan het oplossen van problemen zoals te lage productiviteitsgroei, de nieuwe privacywet, de macht van grote techbedrijven en nepnieuws. Traditioneel management is toe aan vervanging omdat de productiviteit in kantoren onvoldoende meegroeit met onze stijgende welvaartskosten.”

Blockchain Organiseren

Het boek is gericht op managers die meer willen weten over Blockchain Organiseren en hierover beslissingen willen nemen door projecten op te zetten, strategieën te ontwikkelen of beleid te maken. Eerder in 2017 brachten beide schrijvers de 'blockchainbijbel' uit, het meer dan 600 pagina’s tellende boek Blockchain Organiseren. Daarin behandelen zij alle facetten van blockchain.

Blockchain kan worden gezien als de volgende fase van internet, maar ook als een extra laag op het internet. Met internet kopiëren we met gemak informatie, bijvoorbeeld via het versturen van cc’tjes. Wanneer iemand twee mensen tien euro moet betalen is het niet de bedoeling dat zij een foto maakt van een tieneurobiljet, deze naar twee personen appt en vervolgens zegt dat er betaald is. Geld, of in het algemeen waarde/asset, willen wij als maatschappij niet kopieerbaar maken. Daarnaast moet zeker worden gesteld dat de verzender de rechtmatige eigenaar is. Blockchain maakt dit mogelijk en is dan ook een belangrijke toevoeging van de technologie aan het bestaande internet. Het blockchainprotocol geeft een gebruiker de mogelijkheid aan te tonen dat hij de eigenaar is van de waarde en dat deze maar één keer wordt uitgegeven. Ook helpt blockchain de veiligheid van het transport van aanbieder naar vrager veilig te laten verlopen. en het transport van aanbieder naar vrager moet veilig gebeuren. Gebruikers hebben hiervoor alleen een computer, internetverbinding en protocol nodig..

Veranderingen in traditioneel management

Blockchain Organiseren is een hernieuwde uitvinding van management. Het is disruptieve technologie (blockchain), toegepast in een fundamenteel nieuw organisatiemodel (Weconomics). Met behulp van Blockchain Organiseren is het mogelijk kantoorwerk te organiseren zonder dat de complexiteit en bureaucratie toenemen.

Walter Bril, één van de auteurs van het boek Blockchain Organiseren voor Managers: Management als innovatie opnieuw uitgevonden’, vult aan: “Management als uitvinding, als technologie, is de afgelopen honderd jaar fundamenteel gezien niet veranderd. Tot nu toe zijn er zeker wel aanpassingen gedaan, zoals recentelijk Agile of zelfsturende teams. Maar deze concepten hebben nooit ‘het bedrijf’ als superieure vorm voor het organiseren van werk uitgedaagd. Het blijken relatief kleine aanpassingen binnen een bestaande uitvinding, die grotendeels bestaat uit het gebruiken van gebouwen, hiërarchieën, plannen, informeren, beoordelen, beslissen, belonen en straffen.” Met blockchain is het mogelijk om bijna alle bedrijfsaspecten te veranderen.

Blockchaintechnologie in bedrijf

Behalve gebouwen zijn veel bedrijfsaspecten te programmeren. Als voorbeeld bestaat de basis van de bitcoin-community (als je dit als bedrijf zou willen zien), uit drie rollen: miners, maintainers en movers (gebruikers). Miners ontvangen direct een beloning voor hun werk, maintainers en movers indirect (als de waarde van hun community en bijbehorende coin of token door hun inspanning groeit). Daarmee is een belangrijk managementaspect (belonen) ingevuld. Andere aspecten, zoals hiërarchie, plannen, informeren, beoordelen en beslissen, zijn ‘rules’ en die kun je vervangen door een protocol. Management kan dus ook een mechanische technologie worden.

Een blockchainprotocol levert dezelfde output tegen veel minder bureaucratie en complexiteit. Hierdoor dalen de transactiekosten en stijgt de productiviteit. Dit principe geldt voor alle kantoren, dus ook voor de overheid, het onderwijs en de zorg. Zo kan Blockchain Organiseren niet alleen gebruikt worden in de financiële sector of door HR-professionals, maar ook bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort, het bijhouden van je e-portfolio of het elektronisch patiëntendossier en binnen supply chain management. De manier waarop we mensen en resources aan taken, projecten en doelen verbinden om daarmee de productiviteit te verhogen, is sinds Taylor en Ford dus niet fundamenteel veranderd. Met Blockchain Organiseren kan er wel degelijk veel verandering in komen.

Paul Bessems en Walter Bril

Paul Bessems is ondernemer, blockchainconsultant en (co)auteur van 10 managementboeken. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring met het ontwerpen en ontwikkelen van fundamenteel nieuwe organisatievormen, waarbinnen disruptieve organisatietechnologieën beter tot hun recht komen. Hij is gespecialiseerd op het gebied van organisatieontwerp en organisatietechnologie en gespecialiseerd in Blockchain Organiseren.

Walter Bril is procesmanagementdeskundige. Al meer dan 20 jaar houdt hij zich bezig met het analyseren en (her)ontwerpen van bedrijfsprocessen, waarbij de focus vooral ligt op praktisch kennisbehoud en het inrichten van het beheer daarvan. Daarnaast is hij zich 2014 steeds meer gaan verdiepen in de ontwikkelingen rond blockchain. Hij schrijft hierover, geeft lezingen en trainingen.

Paul is als CEO en Walter als CTO werkzaam bij Weconet Blockchain Technologies, een spin-off van de Weconomics Foundation.