Wouter Hoeffnagel - 21 februari 2018

Welzijnsorganisatie Xtra kiest voor centraal beheerde Wi-Fi omgeving

Ruckus Wireless maakt bekend dat Xtra in samenwerking met Empower-U twintig locaties in en rondom Den Haag heeft voorzien van een Ruckus Wi-Fi netwerk. De uitrol van het nieuwe netwerk is eind 2017 begonnen en inmiddels zijn er al 188 access points geïmplementeerd. Het Ruckus Wi-Fi netwerk biedt nu één centrale oplossing ter ondersteuning van het groeiende aantal apparaten en alle bedrijfsprocessen die gebruikt worden op de locaties van Xtra.

Bij Xtra is een duidelijke verschuiving te zien van een ‘nice to have’ Wi-Fi netwerk naar een bedrijfskritisch Wi-Fi netwerk. In de zorg- en welzijnsbranche zijn steeds meer medewerkers en bedrijfsprocessen afhankelijk geworden van Wi-Fi. Een betrouwbaar en stabiel Wi-Fi netwerk is dan ook belangrijker dan een supersnel Wi-Fi netwerk.

Xtra

Xtra vormt het bestuur van de organisaties MOOI Welzijn, VÓÓR Welzijn, Zebra Welzijn, MEE ZHN, VTV, Xtra Plus, Xtra Werk en Jongleren. Bij Xtra zijn tevens de ondersteunende diensten ondergebracht, in een gezamenlijk servicebureau. Vanuit Xtra worden welzijnsprofessionals gefaciliteerd die werkzaam zijn binnen deze werkmaatschappijen. In totaal beschikt Xtra over honderd locaties.

Doordat het vorige netwerk zo verouderd was bood het geen ondersteuning meer aan alle gebruikers. Ook gebeurde het dat wanneer men zich door een locatie heen bewoog, zij al snel de verbinding verloren en door de overcapaciteit van apparaten op het netwerk kon ook niet iedereen gelijktijdig gebruikmaken van het netwerk. De implementatie van het nieuwe Ruckus Wi-Fi netwerk lost deze problemen op.

Centraal beheer voor alle locaties

Empower-U beheert het gehele Ruckus Wi-Fi netwerk, dat over alle twintig locaties is uitgerold, door middel van één virtuele controller: de Ruckus Virtual SmartZone. Doordat het netwerk veel gebruikt wordt, is centraal beheer noodzakelijk. Door middel van deze controller kan Empower-U alle access points monitoren en zo eventuele storingen verhelpen. Dit vergroot de stabiliteit van de Wi-Fi verbinding.

Het Ruckus Wi-Fi netwerk biedt daarnaast mogelijkheden voor de toekomst. Naast een uitbreiding van het netwerk op de overige locaties van Xtra zal IoT een steeds grotere rol gaan spelen. Het netwerk is zo ingericht dat hier ondersteuning aan geboden kan worden. Zo kunnen mensen die thuis zitten door middel van virtual reality (VR) bekijken wat zij op één van de servicepleinen en locaties kunnen verwachten. Veel mensen durven volgens Xtra niet snel naar een dergelijke locatie toe te gaan. Door vooraf een goed beeld van zo'n locatie te hebben, worden zij geholpen toch de stap te maken om naar één van de locaties van Xtra toe te gaan.

Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024