Hyperconverged infrastructuren hebben niet alleen een sterke invloed op het operationeel beheer in complexe omgevingen, ook de traditionele aanpak voor opslag van Secondary Storage/Data verandert sterk. “Als je de ijsberg bekijkt zie je 20%, de overige 80% zit onder het ijs. Dit geldt ook voor je data: 20% is primair en 80% van je data is secundair”, benadrukt Carel Bak, senior director Noord-Europa bij Cohesity.

Het opslaan voor back-up, archivering, analytics en test/ontwikkelomgevingen staat bekend als ‘secondary storage’. In een organisatie is gewoonlijk twintig procent van de data actief (heet); de rest is opgeslagen tot eventueel gebruik (koude data). Het gaat dus om de bulk van gegevens. Gartner verwacht dat in 2021 (dus al over drie jaar) meer dan tachtig procent van de data in organisaties zal worden opgeslagen in scale-out opslagsystemen, in tegenstelling tot de scale-up systemen van tegenwoordig. Het verschil is dat bij een scale-up systeem bij uitbreiding alleen een opslagsysteem wordt toegevoegd; geen computerkracht, noch bandbreedte. Bij scale-out (bijvoorbeeld naar een cloud provider) groeit de drie-eenheid (rekenen, verbinding en opslag) evenredig. We spreken dan van nodes als het gaat om opslagpunten.

Gartner verwacht eveneens dat in 2021 de helft van alle organisaties zijn bestaande systemen voor back-up gaat opwaarderen of vervangen.

Silo’s

De bestaande scale-out systemen voor secondary storage, zo onderwijst Bak, zijn veelal aparte nodes; op zichzelf staande systemen, silo’s dus. Dat brengt veel en complex beheer met zich mee. “Maar niet alleen dat”, zegt Bak, “Het betekent bijvoorbeeld ook dat je de duplicatie voor elke silo apart toepast. Beter is het om alle koude data in één platform te beheren. Dan kun je dedup in één keer toepassen voor alle gegevens, waar ze ook staan opgeslagen. En kun je de beveiliging van alle gegevens ook veel beter regelen, omdat het geheel overzichtelijk is”, vat hij het principe van hyperconverged secondary storage samen. Overigens gaat het niet alleen over servers - al dan niet on premise of in de cloud – ook ‘de edge’ (de computers waarmee gebruikers werken) past binnen het eenduidige platform.

Hij voeg eraan toe dat deze aanpak nog vrij nieuw is. Bak pakt de hype cycle voor opslagtechnologieën uit 2016 erbij. Dan zien we dat geïntegreerde systemen (ander woord voor hyperconverged) op het toppunt zitten van de overspannen verwachtingen.

Eén leverancier

Een belangrijk pluspunt van hyperconverged secondary storage (HCSS) is de kostendaling die het met zich meebrengt. Niet alleen heb je minder servers nodig voor opslag (door betere dedup en compressie bijvoorbeeld), maar vooral het beheer is geen zorgenkindje meer.

Kostenverlaging ook door het betalen-naar-gebruik model. Het betekent tevens dat geen grootschalige upgrades nodig zijn; je kunt nodes toevoegen naar wens; en weer laten vallen als ze niet meer nodig zijn, hetgeen vaak gebeurt in test/ontwikkelomgevingen.

“De Total Cost of Ownership bij geïntegreerde back-up ligt tachtig procent lager dan bij traditionele systemen”, weet Bak.

Voor opslag van secondary data heb je nogal wat nodig: back-up software, back-up storage, back-up servers, licenties voor besturingssystemen en voor databases. Traditioneel heb je voor elk van deze onderdelen te maken met een aparte leverancier. Als er dan iets misgaat of dreigt mis te gaan, is het lastig te achterhalen welke leverancier met de juiste oplossing moet komen (als ze al niet naar elkaar wijzen). Bij HCSS zijn alle onderdelen geïntegreerd en heeft de klant te maken met één leverancier.

Back-up

IDC heeft de totale markt voor HCSS geraamd op ongeveer 60 miljard dollar. Dan is alles bij elkaar geteld: back-up, files/objecten, test/ontwikkelomgeving en analytics. “Wij komen vaak binnen vanwege de back-up voordelen”, zegt Bak. “Standaard zitten die andere toepassingen ook in de oplossing, maar er is nog wel wat onbekendheid met HCSS bij organisaties. Hier ligt een mooie taak voor onze partners”, zegt hij.

Zodra een organisatie overweegt zijn back-up systemen te vervangen, is het volgens Bak verstandig de voordelen van geïntegreerde systemen in ogenschouw te nemen. “Het gaat om software. En het draait op HP, Unified Communication Solution (UCS-platform) van Cisco, en natuurlijk onze eigen appliances.”

Hij ziet dat de grote ondernemingen en aanbieders van clouddiensten voorop lopen bij het toepassen van HCCS. Ook wel logisch, omdat zij over grote hoeveelheden data beschikken.  “Gezondheidszorg, banken en verzekeringen, en de maakindustrie tonen veel belangstelling. Ook de overheid toont interesse”, zegt Bak.

Zicht op data

Een ontwikkeling die toepassing van HCSS kan versnellen, schat Bak in, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in mei van dit jaar van kracht is. “Je moet dan zicht op jouw data hebben; weten waar wat zit en eventueel alles snel voorhanden kunnen hebben. Dat kan met de mogelijk tot massaal herstel van data met de HCSS-oplossing in plaats van per silo/node gegevens terughalen.”

Door: Teus Molenaar

 

Trend Micro BW week 20 rm 23-2023 DIC en DIL Banner vierkant algemene sales brochure
Nutanix BW/BN 30-05 tm 15-06-2023