Wouter Hoeffnagel - 22 mei 2018

Europese Commissie wil providers verplichten internet te censureren

Europese Commissie wil providers verplichten internet te censureren image

Een Brussels wetsvoorstel dat naar verwachting in juni naar het Europees Parlement wordt gestuurd, verplicht providers om content vooraf te filteren op auteursrechten schendingen. Dit betekent dat internetgebruikers worden beperkt in hun vrijheid op het internet en geen teksten, foto’s of video’s meer online kunnen plaatsen zonder dat de inhoud daarvan vooraf wordt gecontroleerd. De filters en geautomatiseerde systemen die de EU hiervoor wil verplichten zien geen nuances en kunnen geen onderscheid maken tussen legaal hergebruik en onrechtmatig gebruik van content. Dat betekent dat het vrij gebruik van het internet onherstelbare schade toegebracht zal worden. Het internet wordt een ‘nee, tenzij’ systeem. Providers worden verplicht de rol van censor op zich te nemen.

Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) roept de Nederlandse overheid, en Nederlandse en Europese parlementariërs op om massaal in verzet te komen tegen dit wetsvoorstel. Michiel Steltman, directeur van DINL, legt uit: “Het voorstel gaat officieel over Europese harmonisatie van het auteursrecht. Maar een onderdeel ervan is de verplichting voor elk internet bedrijf dat online publicaties faciliteert, om alle aangeboden bestanden vooraf te inspecteren op auteursrechten. Web hosters, aanbieders van online platforms, blogging sites en filesharing platforms voor foto’s en video moeten alle uploads van hun gebruikers in het vervolg gaan filteren. Ze moeten elk bestand verifiëren met databases van mediabedrijven en uitgevers. Alleen als op die manier toestemming wordt verkregen voor publicatie zal een tekst, foto of video nog online kunnen komen.”

Fundamentele verandering

Het internet verandert daarmee fundamenteel. Tot nu toe kon iedereen zelf content online zetten en publiceren. Steltman: “Bij copyright schendingen kan een rechthebbende dat melden bij de provider. Dat werkt in verreweg de meeste gevallen goed. Met dit nieuwe wetsvoorstel verandert het internet in een “nee, tenzij” systeem. Niemand zal nog zomaar zijn favoriete filmpje, blog, document of foto kunnen uploaden zonder dat dat eerst wordt gecontroleerd, en zonder dat een uitgever of mediabedrijf daarvoor eerst toestemming geeft. Bij het uploaden van een parodie, imitatie, citaat of jouw karaoke filmpje loop je het risico dat een uitgever de publicatie zal weigeren. Velen spreken dan ook over ‘de censorship machine’. De vrijheid van meningsuiting staat hier op het spel.”

Stichting DINL verzet zich samen met honderden andere organisaties, evenals bijna 200 wetenschappers en juristen in Europa dan ook sterk tegen deze voorstellen. Steltman: “Er is tot nu toe in Nederland weinig aandacht geweest voor dit onderwerp. Dat komt doordat de filter verplichting goed is verstopt in een breder wetsvoorstel. Een sterke lobby van de traditionele uitgevers en mediabedrijven hebben de EU ervan overtuigd dat dit noodzakelijk is om inkomsten te beschermen van auteurs tegen de toenemende digitalisering die hun verdiensten onder druk zet.”

'Impact wordt onderschat'

DINL stelt dat de impact van het Europese wetsvoorstel sterk wordt onderschat. Vooral de kleinere aanbieders van webhosting en online platforms zullen door het voorstel hard worden geraakt. Zij zullen grote investeringen moeten doen voor de software en systemen om alles wat er bij hen ge-upload wordt te kunnen filteren en inspecteren. Dat pakt extra nadelig uit voor Nederland, met een sterke internet sector die voornamelijk uit MKB bestaat. Voor startups, en voor platforms die van donaties leven zoals Wikipedia, kan dat dat zelfs de doodsteek betekenen.

DINL roept de Nederlandse overheid en Nederlandse en Europese parlementariërs op om zich in te zetten om dit voorstel te schrappen, en de neutrale rol van internet bedrijven en de vrijheid en openheid van het internet in stand te houden.

 

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024
CompTIA Community Benelux BN 7-31 mei