Wouter Hoeffnagel - 05 juni 2018

Veiling van 5G-spectrum wordt waarschijnlijk uitgesteld tot 2020

De veiling van het 5G-spectrum vindt naar verwachting pas plaats in 2020. Oorspronkelijk stond de veiling voor het najaar van 2019 op de planning. De veiling moet worden uitgesteld met het oog op het besluit dat de Europese Commissie gaat nemen over de fusie tussen T-Mobile Nederland en Tele2 Nederland.

Dit blijkt uit het rapport De Staat van de Ether van het Agentschap Telecom. Het agentschap geeft in dit rapport aan er vanuit te gaan dat de veiling van het 5G-spectrum pas in 2020 plaatsvindt. Dit in tegenstelling tot het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), die in een recente brief meldt er nog steeds naar te streven de veiling eind 2019 te laten plaatsvinden.

Afhankelijk van besluit over fusie T-Mobile en Tele2

In het rapport meldt het Agentschap Telecom dat het moment waarop de veiling plaatsvindt in belangrijke mate afhankelijk is van het besluit dat de Europese Commissie moet nemen over de voorgenomen fusie tussen T-Mobile Nederland en Tele2 Nederland. Indien dit besluit langer op zich laat wachten, moet ook de veiling van het 5G-spectrum worden uitgesteld. 12 juni is de voorlopige deadline die de Europese Commissie hiervoor heeft gesteld. Het ministerie van EZK wijst erop dat op 12 juni ook kan blijken dat de Europese Commissie een fase II onderzoek wil starten, wat meer tijd in beslag zal nemen.

Indien de fusie wordt goedgekeurd, wordt het aantal mobiele operators in Nederland teruggebracht van vier naar drie. Deze ontwikkeling maakt volgens het ministerie van EZK onderzoek naar de nieuw ontstane situatie noodzakelijk. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door de Autoriteit Consument & Markt en kan drie tot vier maanden in beslag nemen. Zodra dit onderzoek is uitgevoerd kan de Nota Mobiele Communicatie worden afgerond, waarvan de veiling van het 5G-spectrum een belangrijk onderdeel is.

'Liever zorgvuldig dan snel'

In een reactie tegenover Telecompaper geeft VodafoneZiggo aan liever een zorgvuldige dan snelle veiling van het 5G-spectrum te willen. "De Staatssecretaris (Mona Keijzer, red.) heeft in antwoord op de Motie Weverling (afgelopen februari) aangegeven dat de veiling mogelijk een paar maanden later dan eind 2019 wordt. Vanuit VodafoneZiggo pleiten we voor zorgvuldigheid bij voorbereiding van de veiling, dat het dan een aantal maanden langer duurt nemen wij voor lief", aldus VodafoneZiggo.

SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Axians MAESTRO BN start 28-9 tm 28-10